T3.2017 (GD1+GD2).xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
STTBlockMã SPDài (m)Rộng (m)Diện tích (m2)Mặt đườngHướngNgã tư-baSôngTổng giá niêm yếtĐơn giá niêm yết
2
2A1A1-0425,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
3
3A1A1-0525,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
4
4A1A1-0625,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
5
5A1A1-0725,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
6
6A1A1-0825,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
7
7A1A1-0925,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
8
8A1A1-1025,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
9
9A1A1-1125,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
10
10A1A1-1225,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
11
11A1A1-1823,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
12
12A1A1-1923,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
13
13A2A2-0225,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
14
14A2A2-0325,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
15
15A2A2-0425,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
16
16A2A2-0525,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
17
17A2A2-0625,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
18
18A2A2-0725,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
19
19A2A2-0825,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
20
20A2A2-0925,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
21
21A2A2-1025,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
22
22A2A2-1125,506,00153,033mTây NamSát góc845.325.0005.525.000
23
23A3A3-0224,506,00153,033mTây NamSát góc845.325.0005.525.000
24
24A3A3-0325,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
25
25A3A3-0425,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
26
26A3A3-0525,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
27
27A3A3-0625,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
28
28A3A3-0725,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
29
29A3A3-0825,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
30
30A3A3-0925,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
31
31A3A3-1025,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
32
32A3A3-1125,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
33
33A3A3-1225,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
34
34A3A3-1923,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
35
35A4A4-0224,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
36
36A4A4-0325,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
37
37A4A4-0425,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
38
38A4A4-0525,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
39
39A4A4-0625,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
40
40A4A4-0725,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
41
41A4A4-0825,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
42
42A4A4-0925,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
43
43A4A4-1025,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
44
44A4A4-1125,506,00153,033mTây Nam837.369.0005.473.000
45
45A4A4-1422,506,00149,533mTây NamSát góc826.885.0005.531.000
46
46A4A4-2023,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
47
47A4A4-2123,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
48
48A4A4-2323,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
49
49A4A4-2623,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
50
50A4A4-2923,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
51
51A4A4-3023,506,00141,017.5mĐông Bắc653.958.0004.638.000
52
52A5A5-0223,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
53
53A5A5-0323,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
54
54A5A5-0423,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
55
55A5A5-0523,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
56
56A5A5-0623,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
57
57A5A5-0723,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
58
58A5A5-0823,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
59
59A5A5-0923,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
60
60A5A5-1023,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
61
61A5A5-1123,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
62
62A5A5-1223,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
63
63A5A5-1323,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
64
64A5A5-1423,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
65
65A6A6-0423,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
66
66A6A6-0523,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
67
67A6A6-0623,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
68
68A6A6-0723,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
69
69A6A6-0923,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
70
70A6A6-1023,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
71
71A6A6-1123,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
72
72A6A6-1223,506,00141,017.5mTây Nam647.895.0004.595.000
73
73A7A7-0224,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
74
74A7A7-0324,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
75
75A7A7-0424,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
76
76A7A7-0524,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
77
77A7A7-0924,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
78
78A8A8-1124,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
79
79A8A8-1224,006,00144,017.5mTây Nam660.816.0004.589.000
80
80A19A19-0920,006,00120,011.5mTây Bắc546.600.0004.555.000
81
81A19A19-1120,006,00120,011.5mTây BắcCuối dãy556.800.0004.640.000
82
82B10B10-2120,00-461,711.5mTây NamMS2.273.411.0004.924.000
83
83B10B10-2220,00-236,411.5mTây Nam1.109.898.0004.695.000
84
84B10B10-2320,00-233,011.5mĐông Nam1.115.138.0004.786.000
85
85B10B10-2420,00-387,711.5mĐông Nam1.831.883.0004.725.000
86
86B10B10-2520,00-230,011.5mĐông Nam1.081.460.0004.702.000
87
Người lập bảng GĐ STDA miền Trung Ban đầu tư Ban Tài chính Ban Lãnh đạo
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
GD1-2
GD3
 
 
Main menu