טרמפים לפסטיבל סולם יעקב RIDES TO JACOB'S LADDER
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Please note - This form is placed here as a community platform for people attending the festival. The festival management takes NO RESPONSIBILITY for any of these rides, in any way.שימו לב - טופס זה מסופק לנוחות באי הפסטיבל. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית בשום צורה על נסיעות אלה.
2
To add your request/offer, please double-click the appropriate cell, write your info, and click "ENTER". כדי להוסיף את בקשתך/הצעתך, יש לעשות קליק-כפול על התא הרצוי, לרשום את המידע, וללחוץ אנטר
3
Asking for a Ride to the Festival - מבקשים טרמפ לפסטיבלOffering a Ride to the Festival - מציעים טרמפ לפסטיבל
4
Thursday - יום חמישיFriday - יום שישיThursday - יום חמישיFriday - יום שישי
5
Departing from - יציאה ממקום
Name - שם
Phone # - מספר טלפון
Departing from - יציאה ממקוםName - שם
Phone # - מספר טלפון
Departing from - יציאה ממקום
Name - שםPhone # - מספר טלפוןDeparting from - יציאה ממקוםName - שם
Phone # - מספר טלפון
6
Mizpe Ramon or BeershevaLaurie Ornstein052-4464377
7
KarmielShoshanah Yuval052-5428798KarmielShoshanah Yuval
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1