สรุป สารสนเทสฯ 2559 สพป.นภ.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางสรุปการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2559
2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
3
ลำดับโรงเรียนระบบ DMCระบบ EMISระบบ B-OBECหมายเหตุ
4
ปิดระบบ 10 มิ.ย. 59
ปิดระบบ 30 มิ.ย. 59ปิดระบบ 30 มิ.ย. 59
5
สถานะสถานะสถานะ
6
1
39010001 - โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
7
239010002 - บ้านโนนอุดมยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
8
3
39010003 - ยางหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
9
4
39010004 - ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
10
5
39010005 - บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
11
639010006 - บ้านกุดจิกยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
12
7
39010007 - บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
13
839010008 - บ้านหนองกุงยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
14
9
39010009 - ชุมชนนาคำไฮวิทยา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
15
1039010010 - บ้านกุดฉิมยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
16
11
39010011 - บ้านนามะเฟือง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
17
1239010012 - บ้านทรายงามยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
18
13
39010013 - บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
19
14
39010014 - บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
20
1539010015 - บ้านกุดเต่ายืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
21
1639010016 - บ้านนาอ่างยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
22
17
39010017 - บ้านโนนขมิ้น
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
23
1839010018 - บ้านห้วยโจดยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
24
1939010019 - บ้านโนนคูณยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
25
2039010020 - บ้านนาเลิงยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
26
2139010021 - บ้านห้วยไร่ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
27
2239010022 - ร่มเกล้ายืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
28
2339010023 - บ้านโนนทันยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
29
24
39010024 - บ้านอ่างบูรพา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
30
2539010025 - บ้านภูพานคำยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
31
2639010026 - บ้านหินคูณยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
32
27
39010027 - บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
33
2839010028 - บ้านโคกกุงยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
34
29
39010029 - บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
35
3039010030 - บ้านดอนนาดียืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
36
3139010031 - บ้านข้องโป้ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
37
32
39010032 - ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
38
3339010033 - บ้านห้วยค้อยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
39
3439010034 - บ้านโคกม่วยยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
40
3539010035 - บ้านพร้าวยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
41
36
39010036 - บ้านบกโนนเรียง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
42
37
39010037 - บ้านศรีสุขนาล้อม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
43
38
39010039 - บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
44
3939010040 - บ้านบุ่งบกยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
45
40
39010041 - ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
46
41
39010042 - โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
47
42
39010043 - บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
48
4339010044 - บ้านลาดยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
49
44
39010045 - บ้านห้วยหามต่าง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
50
4539010046 - บ้านห้วยลึกยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
51
4639010047 - บ้านตำแยยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
52
47
39010048 - บ้านคึมชาดห้วยบง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
53
48
39010049 - บ้านนาวังเวิน
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
54
4939010050 - บ้านลำภูยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
55
50
39010051 - อนุบาลหนองบัวลำภู
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
56
5139010053 - พิศาลวิทยายืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
57
52
39010054 - หนองบัววิทยายน
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
58
53
39010055 - บ้านวังหมื่น
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
59
54
39010056 - บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
60
5539010057 - บ้านสุขเกษมยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
61
56
39010058 - บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
62
57
39010059 - บ้านภูพานทอง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
63
5839010060 - บ้านเสาเล้ายืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
64
59
39010061 - บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
65
60
39010062 - ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
66
61
39010063 - บ้านดอนยานาง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
67
62
39010064 - บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
68
63
39010065 - บ้านหินลับศิลามงคล
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
69
64
39010066 - บ้านหนองบัวโซม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
70
65
39010067 - บ้านโคกกลางโนนงาม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
71
66
39010068 - บ้านหนองปลาขาว
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
72
67
39010069 - หนองหว้าวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
73
68
39010070 - บ้านเพ็กเฟื้อย
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
74
69
39010071 - บ้านหนองผำโคกสวรรค์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
75
70
39010072 - หัวนาศึกษาวิทย์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
76
71
39010073 - บ้านข่าดอนเข็ม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
77
72
39010074 - บ้านดินทรายอ่อน
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
78
73
39010075 - บ้านโนนสวรรค์หนองแก
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
79
7439010076 - บ้านดอนหันยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
80
7539010077 - บ้านโนนม่วงยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
81
76
39010078 - บ้านหนองแสงนาล้อม
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
82
77
39010079 - ชุมชนบ้านกุดดู่
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
83
7839010080 - บ้านหนองแวงยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
84
79
39010081 - บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
85
8039010082 - บ้านโสกช้างยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
86
8139010083 - บ้านหัวขัวยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
87
82
39010084 - นิคมสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
88
83
39010085 - บ้านกุดคอเมย
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
89
84
39010086 - โคกม่วงประชาสรรค์
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
90
85
39010087 - ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
91
8639010088 - บ้านข่าน้อยยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
92
87
39010089 - หนองปิงบุ่งบกวิทยา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
93
8839010090 - บ้านวังมนยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
94
89
39010091 - บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
95
9039010092 - บ้านโคกใหญ่ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
96
91
39010095 - บ้านหนองตานา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
97
92
39010096 - บ้านหนองสะแบง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
98
93
39010097 - บ้านโนนปอแดง
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
99
94
39010098 - นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
100
95
39010099 - บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้วยืนยันแล้วยืนยันแล้ว
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
แผ่น3
แผ่น4
แผ่น5
 
 
Main menu