แบบประเมินตนเองงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
แบบประเมินตนเองงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
2
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองขุขันธ์......ตำบล....ห้วยเหนือ........อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3
ลำดับเกณฑ์การประเมินหลักฐานในการประเมินช่องนี้ให้ รพ.สต.ประเมินตนเองคะแนนเต็มคะแนนที่ได้
4
5
1
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
1.แบบประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 4 ด้าน
ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน2010
6
( Healthy Work Place )
( สะอาด / ปลอดภัย / สิ่งแวดล้อมดี / มีชีวิตชีวา )
7
8
2
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1.มีห้องคัดแยก เก็บขยะติดเชื้อมี105
9
10
2.การกำจัด
11
2.1 กรณีส่งบริษัท ตรวจเอกสารกำกับการขนส่ง
12
(Manifest) สำหรับ ร.พ.เท่านั้น
13
2.2 กรณีกำจัดเอง ตรวจเตาเผา (รพ.สต.)ได้มาตรฐาน5
14
15
3การจัดการน้ำเสีย
1. รายงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านเวปไซด์ (สำหรับร.พ.)
16
ส่วน รพ.สต. ดูไม่มีน้ำขัง ชื้นแฉะในพื้นที่ รพ.สต.
ไม่มีน้ำขังชื้นแฉะ1010
17
18
4การลดภาวะโลกร้อน1. รายงานผลการดำเนินงาน " carbonfootprint "มีรายงานไม่ครบทุกเดือน105
19
ผ่านทางเวปไซด์ http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/Account/Login
20
21
รวมคะแนน5035
22
23
ผู้ประเมินนางสมจันทร์ บัวเขียว
24
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
25
วันที่ประเมิน20/3/2559
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
 
 
Main menu