ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
DatePresenterNotes
2
Jan-7Adam
3
Jan-14Lukasz
4
Jan-21Mallika
5
Jan-28Mayya
6
Feb-4Xinru
7
Feb-11Aria
8
Feb-18Adam
9
Feb-25Lukasz
10
Mar-4Mallika
11
Mar-11Mayya
12
Mar-18Xinru
13
Mar-25Aria
14
Apr-1Adam
15
Apr-8Lukasz
16
Apr-15Mallika
17
Apr-22Mayya
18
Apr-29Xinru
19
May-6Aria
20
May-13Adam
21
May-20Lukasz
22
May-27Mallika
23
Jun-3Mayya
24
Jun-10Xinru
25
Jun-17Aria
26
Jun-24Adam
27
Jul-1Lukasz
28
Jul-8Mallika
29
Jul-15Mayya
30
Jul-22Xinru
31
Jul-29Aria
32
Aug-5Hollie
33
Aug-12Adam
34
Aug-19Lukasz
35
Aug-26Mallika
36
Sep-2Mayya
37
Sep-9Adam
38
Sep-16Xinru
39
Sep-23Aria
40
Sep-30Lukasz
41
Oct-7Mallika
42
Oct-14Mayya
43
Oct-21Adam
44
Oct-28Xinru
45
Nov-4Aria
46
Nov-11Veterans Day
47
Nov-18Lukasz
48
Nov-25Thanksgiving
49
Dec-2Mallika
50
Dec-9Mayya
51
Dec-16Xinru
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100