BCDEFGHIJK
1
AANLYNLESSE
2
VAKTEMA:SKAKEL NA LESGRAAD:
3
AfrikaansVRAESTELLE 2017 & 2018https://youtu.be/OesLWQLdW_w12
4
AfrikaansTRANSAKSIONELE SKRYFWERKhttps://youtu.be/g5Ke4jrciuk12
5
AfrikaansONGESIENE GEDIGhttps://youtu.be/wApsBFfHYrg12
6
AfrikaansONDERWERELD INLEIDINGhttps://youtu.be/X6mdMwSu0Cg12
7
AfrikaansGEDIG: DIE SAGTE SPRONGhttps://youtu.be/lfRW1oGRl6A12
8
AfrikaansGEDIG: WIES HY ?https://youtu.be/kj04Zl4IRz812
9
AfrikaansGEDIG KRISMIS: DEEL 2https://youtu.be/w9k0f_m4Op412
10
AfrikaansONDERWERELD: KARAKTERS EN KONFLIKhttps://youtu.be/20Ys97tHCWE12
11
AfrikaansONDERWERELD: NEWEKARAKTERShttps://youtu.be/SIMBVhONNAI12
12
AfrikaansONDERWERELD: SUBTEMAS & MOTIEWEhttps://youtu.be/PKTxVz0ep6s12
13
AfrikaansGEDIG: EERSTE WORPhttps://youtu.be/Ggim34CDjRk12
14
AfrikaansMIS: 01https://youtu.be/IaI4phUslyI12
15
AfrikaansMIS: 02https://youtu.be/1FZkzJ58UM412
16
AfrikaansMIS: 03https://youtu.be/eJBM6FlOM-c12
17
AfrikaansONGESIENE GEDIG https://youtu.be/XGYEOMs11Zk12
18
AfrikaansTAAL IN KONTEKS DEEL 2https://youtu.be/ZNlLisD1Sus12
19
AfrikaansSINSLEERhttps://youtu.be/5YpM4jI8MHo12
20
AfrikaansOUPA THOMAS DANIEL GRANFIELDhttps://youtu.be/SHJxAhpSHwc12
21
AfrikaansGEDIG: BRIEF VAN HULLE VAKANSIEhttps://youtu.be/Yddxy0SJKjY12
22
AfrikaansTAAL IN KONTEKS DEEL 1https://youtu.be/U2UQ5FFgkwM12
23
AfrikaansSINSLEERTOEPASSINGhttps://youtu.be/3HvBWMndVC012
24
AfrikaansAFRIKAANS VRAESTEL 1https://youtu.be/VbU2RZLSDZY12
25
AfrikaansSTYLFIGUREhttps://youtu.be/88BPqI4nF-U12
26
AfrikaansGEDIG: NOG IN MY LAASTE WOORDEhttps://youtu.be/UTrcVGfTUhY12
27
AfrikaansTAAL IN KONTEKS DEEL 3https://youtu.be/ch3s3NkujLk12
28
AfrikaansSPELLING https://youtu.be/niQiu0qeOLE12
29
AfrikaansGEDIG: KRISMIShttps://youtu.be/LNr4r0Y_O9Y12
30
AfrikaansKREATIEWE SKRYWERK https://youtu.be/6ylyZTd_e-A12
31
AfrikaansGEDIG BESOEKERSBOEK EFhttps://youtu.be/DMsnx4sVWAo12
32
AfrikaansGEDIG WIE'S HY? EFhttps://youtu.be/RU__kcbX-jI12
33
AfrikaansGEDIG SAGTE SPRONGhttps://youtu.be/5LHiBNCdenw12
34
AfrikaansGEDIG BRIEF VAN HULLE VAKANSIE EFhttps://youtu.be/RyPSNuwAWoo12
35
AfrikaansGEDIG MY SIEL PAhttps://youtu.be/WIW47u408qA10
36
AfrikaansGEDIG PAhttps://youtu.be/aQmGZY16XFE11
37
AfrikaansGEDIG 'N VIGSLYER STERF EFhttps://youtu.be/vpNVcNVi8KE12
38
AfrikaansGEDIG EERSTE WORP EFhttps://youtu.be/5e0yXsIJkWU12
39
AfrikaansGEDIG OUPA THOMAS DANIEL GRANFIELDhttps://youtu.be/Ek2y5y9HWXw12
40
AfrikaansGEDIG VERSAGTENDE OMSTANDIGHEDE EFhttps://youtu.be/CgUL45KV5Sc12
41
AfrikaansGEDIG REAKSIEhttps://youtu.be/mzzsWlrR32Y12
42
BSTBELEGGINGSVORMEhttps://youtu.be/kkUOezCGphE12
43
BSTSPANWERK EN KONFLIKBESTUURhttps://youtu.be/8p-r2tA2X8012
44
BSTMENSEREGTEhttps://youtu.be/Ms7_s6liqRg12
45
BSTWETTE - BBBEEhttps://youtu.be/URIOsa1zGWE12
46
BSTSAKESEKTOREhttps://youtu.be/fQtoPfHItIk12
47
BSTBESTUUR EN LEIERSKAPhttps://youtu.be/BNTa8nvUg-k12
48
BSTKMV EN KMI (2)https://youtu.be/8C33mSxo3Uk12
49
BSTKMV EN KMI 01https://youtu.be/MMGpyu8kg6M12
50
BSTGEHALTEhttps://youtu.be/IwDDbCiiEr812
51
BSTHERSIENING: WAT IS BELANGRIK ?https://youtu.be/ufMTjzld6PY12
52
BSTHERSIENING: WETGEWINGhttps://youtu.be/kiGFwqOVjCI12
53
BSTVERSEKERING DEEL 1https://youtu.be/QknLfb6hw8s12
54
BSTVERSEKERING DEEL 2https://youtu.be/VCxLunMxjM412
55
BSTETIEK EN PROFESSIONALISMEhttps://youtu.be/tMoDkTO7qis12
56
BSTETIEK EN PROFESSIONALISME DEEL 2https://youtu.be/H1OpF7FotoU12
57
EKONONSEKERhttps://youtu.be/UpHW59QAULg12
58
EngelsSPRING https://youtu.be/nloUzU__6u012
59
EngelsMACBETH EXAM QUESTIONS https://youtu.be/i8zsbt-uB2812
60
EngelsMACBETH: ACT 5 SCENE 3 AND 4https://youtu.be/jVwpIMdv6A012
61
EngelsMACBETH: ACT 4 SCENE 3https://youtu.be/nGF_T59D06k12
62
EngelsLANGUAGEhttps://youtu.be/-o1_nZxASZk12
63
EngelsLANGUAGEhttps://youtu.be/-o1_nZxASZk11
64
EngelsPOETRY: POEM https://youtu.be/X6ixnXrTudc12
65
EngelsPOETRY: ALEXANDRAhttps://youtu.be/5yqehfFEg0A12
66
EngelsPOETRY: CAPTIVEhttps://youtu.be/YR01v-xClRE12
67
EngelsPOETRY: MID TERM BREAKhttps://youtu.be/p2lfpwkFtUM12
68
EngelsLANGUAGE: COMMON ERRORShttps://youtu.be/bYwOXKjdMTI12
69
EngelsLANGUAGE: REPORTED SPEECH https://youtu.be/BNGr8G51O0c12
70
EngelsLANGUAGE: ACTIVE AND PASSIVE SPEECH https://youtu.be/ZyZWT_SubI412
71
FWMOTORShttps://youtu.be/JU5AcgMflRc12
72
FWGRAFIEKE EN FORMULEShttps://youtu.be/lT5FB4lwqVo12
73
FWGALVANIESE SELLE https://youtu.be/9KR4nyALN2Q12
74
FWCHEMIE EN KUNSMIShttps://youtu.be/NVDaANbIHqA12
75
FWPROJEKTIELEhttps://youtu.be/KQ8tflqkBqs12
76
FWORGANIESE CHEMIE: TIPE REAKSIEShttps://youtu.be/ybmFh3brfuM12
77
FWELETROMAGNETISME: GENERATORShttps://youtu.be/f1q2og4mgGA12
78
FWMEGANIKA HERSIENING https://youtu.be/ZT2LYsRii0A12
79
FWORGANIESE CHEMIE: HOMOLOE REEKSEhttps://youtu.be/C3eWeXdh22E12
80
FWORGANIESE CHEMIE: HOMOLOE REEKSE DEEL 1https://youtu.be/L--J-dKPh5o12
81
FWORGANIESE CHEMIE: TIPE REAKSIES DEEL 2https://youtu.be/GViinwhkVLU12
82
FWORGANIESE CHEMIE: INTERMOLUKULERE KRAGTE DEEL 2https://youtu.be/xBaXfmUu_y412
83
FWPULSEhttps://youtu.be/uBQPmBAgny410
84
FWEWEWIG DEEL 4https://youtu.be/ISUJIDcW6OE12
85
FWCHEMIE: SURE EN BASISSE https://youtu.be/xniDV6cdyIs12
86
FWCHEMIE: SURE EN BASISSE DEEL 2https://youtu.be/BV75MFOAmDI12
87
FWELEKTROLITIESE SELLEhttps://youtu.be/3jpQOQoTEek12
88
FWSTROOMELEKTRISITEIT DEEL 1https://youtu.be/WSknljEnlhU12
89
FWSTROOMELEKTRISITEIT DEEL 2https://youtu.be/k1rg_T92hXA12
90
FWFOTO-ELEKTRIESE EFFEK DEEL 1https://youtu.be/1TxXlTXen4E12
91
FWTOTO-ELEKTRIESE EFFEK DEEL 2https://youtu.be/BQzFvpTQPS812
92
FWMEGANIKA: ARBEID EN ENERGIE LES 1https://youtu.be/dMeYconni0Y12
93
FWMEGANIESE ENERGIE: ARBEID EN ENERGIE DEEL 2https://youtu.be/oqG6TN34wsM12
94
FWARBEID EN ENERGIE LES 4: DRYWINGhttps://youtu.be/nUNbtTDRV6E12
95
FWARBEID EN ENERGIE LES 5https://youtu.be/swSApY9Nx2o12
96
FWDOPLER-EFFEK LES 1https://youtu.be/VcuIqqDvanY12
97
FWDOPLER-EFFEK LES 2https://youtu.be/wJn76p15F9s12
98
FWELEKTROSTATIKAhttps://youtu.be/-JcrOpUQM9E12
99
FWTEMPO VAN CHEMIESE REAKSIES DEEL 1https://youtu.be/vLX2jJPNo5A12
100
FWTEMPO VAN CHEMIESE REAKSIES DEEL 1https://youtu.be/V7qi4QgFTKs12