ประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2-59--เฉพาะที่สอบตามกำหนด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2559
2
เฉพาะนศ.ที่สอบตามกำหนดเวลาเท่านั้น (ผู้ที่ยื่นใบคำร้องขอสอบภายหลังจะประกาศผลคะแนนให้ทราบต่อไป)
3
* นศ.ที่มีปัญหาเรื่องผลคะแนนสามารถมาติดต่อได้ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สำนักสหกิจศึกษา หลังจากนั้นผลคะแนนจะถือเป็นสิ้นสุด
4
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าขื่อ
ชื่อนักศึกษานามสกุลคณะภาควิชาคะแนน#1 (60คะแนน)
5
5404300222
นางสาว
ภัสราชัยทิพย์บริหารธุรกิจการบัญชี50
6
5404300223
นางสาว
ธิดารัตน์ผ่องสุดบริหารธุรกิจการบัญชี48
7
5404300228
นางสาว
ฐิติพัชรบุดสีดีบริหารธุรกิจการบัญชี50
8
5604300452
นางสาว
ปภัสสรอินทร์ศรบริหารธุรกิจการบัญชี52
9
5604300465นายกานต์เลิศวุฒิพงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี50
10
5604300487นายธีรวุฒิเยพิทักษ์บริหารธุรกิจการบัญชี#N/A
11
5604320007นายปองณภัทรปูชะพันธ์บริหารธุรกิจการบัญชี44
12
5701300013
นางสาว
ภิรมย์พร
ประเสริฐทรัพย์
บริหารธุรกิจการบัญชี34
13
5701300017
นางสาว
จิรภาเถื่อนหินบริหารธุรกิจการบัญชี36
14
5701300046
นางสาว
จุฑารัตน์แซ่ปงบริหารธุรกิจการบัญชี40
15
5701300047
นางสาว
มินตราสร้อยพรมบริหารธุรกิจการบัญชี38
16
5704300002
นางสาว
นาถชุดาเหรียญประชาบริหารธุรกิจการบัญชี52
17
5704300012
นางสาว
จิรภิญญาเหลืองขมิ้นบริหารธุรกิจการบัญชี50
18
5704300018
นางสาว
อุบลรัตน์บัวเสถียรบริหารธุรกิจการบัญชี42
19
5704300025
นางสาว
วิสสุตานิตทิมบริหารธุรกิจการบัญชี42
20
5704300029
นางสาว
กัญญ์ณณัฏฐ์
สารพันธ์บริหารธุรกิจการบัญชี44
21
5704300031
นางสาว
สรารัตน์วงษ์รัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี46
22
5704300033
นางสาว
พัชราภรณ์ไทยเพิ่มพูลบริหารธุรกิจการบัญชี50
23
5704300036
นางสาว
ณัฏฐาทะเรรัมย์บริหารธุรกิจการบัญชี44
24
5704300039
นางสาว
ศศินายี่บุญบริหารธุรกิจการบัญชี#N/A
25
5704300049
นางสาว
ศิริรัตน์เมืองพรหมบริหารธุรกิจการบัญชี44
26
5704300053
นางสาว
เกวรินทร์จันทร์เผื่อนบริหารธุรกิจการบัญชี50
27
5704300056
นางสาว
จุฬาลักษณ์
เอื้อบุญประเสริฐ
บริหารธุรกิจการบัญชี36
28
5704300061นายติณณภพบุญสนองบริหารธุรกิจการบัญชี46
29
5704300067
นางสาว
กนกวรรณแก้วนาเคียนบริหารธุรกิจการบัญชี52
30
5704300069
นางสาว
ธัญญาลักษ์คำกุณาบริหารธุรกิจการบัญชี52
31
5704300071
นางสาว
ทรรศนีย์น้อยสุขยิ่งบริหารธุรกิจการบัญชี50
32
5704300072
นางสาว
ชญานิศครุฑใจแผ้วบริหารธุรกิจการบัญชี50
33
5704300073
นางสาว
นริศราเวียงสมุทร์บริหารธุรกิจการบัญชี50
34
5704300074
นางสาว
พีรดากาบิลบริหารธุรกิจการบัญชี46
35
5704300075
นางสาว
นพวรรณศรีนิยมบริหารธุรกิจการบัญชี46
36
5704300076
นางสาว
มรกตโพธิ์ทองบริหารธุรกิจการบัญชี50
37
5704300077
นางสาว
พัชริดาดิษฐ์บำรุงบริหารธุรกิจการบัญชี34
38
5704300085
นางสาว
กรณิศรองเลื่อนบริหารธุรกิจการบัญชี38
39
5704300097นายศุภกรเรืองขจรบริหารธุรกิจการบัญชี44
40
5704300102
นางสาว
นุชจินาถรักษ์วงศ์วานบริหารธุรกิจการบัญชี36
41
5704300116
นางสาว
วารีรัตน์นาสิงห์บริหารธุรกิจการบัญชี50
42
5704300117
นางสาว
สุนิสาท่าหินบริหารธุรกิจการบัญชี48
43
5704300129นายพีระพงษ์ลาวิชัยบริหารธุรกิจการบัญชี46
44
5704300131
นางสาว
สิรินทรายิ้มแย้มบริหารธุรกิจการบัญชี42
45
5704300138
นางสาว
สุกัญญาแก้วมณีบริหารธุรกิจการบัญชี40
46
5704300143
นางสาว
ศิริลักษณ์พึ่งสมยาบริหารธุรกิจการบัญชี38
47
5704300156
นางสาว
ชลดาถนอมสมบัติบริหารธุรกิจการบัญชี42
48
5704300159
นางสาว
นันทวดีแจ่มจำรัสบริหารธุรกิจการบัญชี52
49
5704300161
นางสาว
สิริวรรณเทียมจัตุรัสบริหารธุรกิจการบัญชี52
50
5704300172นายณพศรุตมีศีลบริหารธุรกิจการบัญชี46
51
5704300173
นางสาว
นภวรรณมาตสีหาบริหารธุรกิจการบัญชี52
52
5704300176
นางสาว
รัตนาผ่องใสบริหารธุรกิจการบัญชี42
53
5704300178
นางสาว
สุภาวดีธรรมมนุญกุลบริหารธุรกิจการบัญชี52
54
5704300180
นางสาว
ปิยาภรณ์ห้วยหงษ์ทองบริหารธุรกิจการบัญชี42
55
5704300182
นางสาว
กมลมาศ
กล่อมประเสริฐ
บริหารธุรกิจการบัญชี52
56
5704300184
นางสาว
วรรณนิภาบุญญกนกบริหารธุรกิจการบัญชี36
57
5704300191
นางสาว
ภัสสราคำสง่าบริหารธุรกิจการบัญชี52
58
5704300193
นางสาว
รวิวรรณเอาแสงดีกุลบริหารธุรกิจการบัญชี42
59
5704300197
นางสาว
จุฑากาญจน์เกิดทับบริหารธุรกิจการบัญชี52
60
5704300198
นางสาว
ชุติกาญจน์จันทร์มีบริหารธุรกิจการบัญชี44
61
5704300206
นางสาว
กรรณิการ์สองทองบริหารธุรกิจการบัญชี48
62
5704300222
นางสาว
อัญชริการ์ใจห้าวบริหารธุรกิจการบัญชี44
63
5704300226
นางสาว
เกศินีพักสอนบริหารธุรกิจการบัญชี50
64
5704300228
นางสาว
อาทิตยา
แก้วเทียมบุตร
บริหารธุรกิจการบัญชี50
65
5704300240นายศิวาพรหมเสนาบริหารธุรกิจการบัญชี50
66
5704300259
นางสาว
ณัฐฐาพรจิตมั่นบริหารธุรกิจการบัญชี52
67
5704300260
นางสาว
ศิริวรรณเพ็ชรโยธินบริหารธุรกิจการบัญชี44
68
5704300261
นางสาว
สุทธิดาประจัญบาลบริหารธุรกิจการบัญชี#N/A
69
5704300280
นางสาว
สุพรรณีบุญยงค์บริหารธุรกิจการบัญชี42
70
5704300298
นางสาว
ศศิวิมลเป็งเมืองมูลบริหารธุรกิจการบัญชี46
71
5704300308นาย
กิตติพันธุ์
วิเชียรรัตนพงษ์
บริหารธุรกิจการบัญชี50
72
5704300313นายธนกร
อารยรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจการบัญชี48
73
5704300322นายสิขเรศใบบัวบริหารธุรกิจการบัญชี46
74
5704300333นายสมเกียรติโถมยาแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี50
75
5704300339นายอัครพลเขลิ๊กกระโทกบริหารธุรกิจการบัญชี44
76
5704300340
นางสาว
ดวงนภากลิ่นหอมบริหารธุรกิจการบัญชี44
77
5704300348
นางสาว
วิไลภรณ์ปรีชาเกษมกิจบริหารธุรกิจการบัญชี38
78
5704300351
นางสาว
อาภัสราธรรมวรรณ์บริหารธุรกิจการบัญชี30
79
5704300356
นางสาว
นวพรเครือแก้วบริหารธุรกิจการบัญชี46
80
5704300357
นางสาว
อนุชตราวงละครบริหารธุรกิจการบัญชี38
81
5704300365
นางสาว
สุภาพรสุ่มมาตย์บริหารธุรกิจการบัญชี52
82
5704300375
นางสาว
ชนันณ์ชิฎาภู่เกิดบริหารธุรกิจการบัญชี48
83
5704300381
นางสาว
กฤษฎาพรบุตรดีบริหารธุรกิจการบัญชี38
84
5704300385
นางสาว
สมฤดียืนยิ่งบริหารธุรกิจการบัญชี46
85
5704300390
นางสาว
ลัดดาวัลย์บุญเกิดมาบริหารธุรกิจการบัญชี44
86
5704300392นายสุภัทรชัยจันทรัตน์บริหารธุรกิจการบัญชี50
87
5704300393
นางสาว
แพรวนภารุมพลบริหารธุรกิจการบัญชี46
88
5704300401นายภานุวัฒน์สัพทนบริหารธุรกิจการบัญชี40
89
5704300402นายธนาวุฒิตะโกเนียมบริหารธุรกิจการบัญชี#N/A
90
5704300407
นางสาว
ญาณการณ์ป๋าเมืองมูลบริหารธุรกิจการบัญชี50
91
5704300408
นางสาว
สุพีพรทะริเพ็งบริหารธุรกิจการบัญชี42
92
5704300410
นางสาว
นิภาพรลุนหล้าบริหารธุรกิจการบัญชี50
93
5704300418
นางสาว
ณัฐชาบุญกันบริหารธุรกิจการบัญชี38
94
5704300424นาย
สมพงษ์วัฎญ์
สวนสมัยบริหารธุรกิจการบัญชี38
95
5704300435
นางสาว
กัญญาดีทองบริหารธุรกิจการบัญชี50
96
5704300437
นางสาว
เจนจิลาขอคำบริหารธุรกิจการบัญชี28
97
5704300441นายพิรุณมธุรดาวงศ์บริหารธุรกิจการบัญชี38
98
5704300442
นางสาว
เกษราทิมาบริหารธุรกิจการบัญชี48
99
5704300444นายชญานนท์เปลี่ยนศรีบริหารธุรกิจการบัญชี38
100
5704300454
นางสาว
ณฐินีตุ้มหอมบริหารธุรกิจการบัญชี48
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu