ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
ตารางการจองคิว Tele-Patents เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
2
เปิดบริการให้คำปรึกษาระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เปิดให้จองคิวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)
3
4
มกราคม 2565
คลิก>>>
แบบฟอร์มการจองคิว
5
6
วันที่
7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
8
รอบเวลาส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.จ.
9
09.00 - 10.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
11
10.00 - 11.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่าง
จองแล้ว
ว่าง
จองแล้ว
ว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
13
11.00 - 12.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่าง
15
13.00 - 14.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่าง
17
14.00 - 15.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่าง
19
15.00 - 16.00 น.ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
จองแล้ว
ว่างว่างว่างว่างว่างว่าง
21
22
หมายเหตุ: โปรดจองคิวในการขอรับคำปรึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106