ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ACTION PLAN DIGITAL MARKETING QUẦN ÁO WOLF SAIGON
2
TIMELINETHÁNG 12/2019THÁNG 01/2020THÁNG 01/2020
3
W 1W 2W 3W 4W 1W2W3W4W 1W2W3W4
4
Se lạnhNoelCuối nămCuối nămTếtTết
5
CHỦ ĐỀ TẬP TRUNGChuẩn sắp NoelChuẩn đón TếtCao điểm tổng kết cuối năm
6
LANDING PAGEWEB hoặc Landingpage => doistyle.saigonwolf.com
7
PLATFORMSEOThe article debuted in the press22. Nói về một điều gì đó mà mọi người đang lầm tưởng
23. Chia sẻ cuốn sách hay hoặc 1 thứ gì đó đáng đọc
93. Cung cấp 1 góc nhìn mới về những điều bình dị
94. Nói về sự hi sinh
35. Chia sẻ 1 confession của khách hàng
45. Review sp/dv
51. Nói về thất bại & những điều không nên làm
61. Làm một Memes
11. Đăng một điều gì đó theo mùa
12. Chia sẻ 1 điều gì đó tạo nguồn cảm hứng
7. Chia sẻ 1 điều gì đó vui vẻ, hài hước
8. Kể một câu chuyện về công ty
4. Phỏng vấn một khách hàng
5. Điền vào chỗ trống
43. Chia sẻ 1 case studies
44. Chia sẻ 1 bài phỏng vấn
88. Kể một câu chuyện cảm động
89. Khuyến khích không bao giờ bỏ cuộc
99. Hỏi đáp cùng chuyên gia
100. Nói về 1 ý nghĩa của cuộc sống
13. Làm nổi bật một khách hàng
14. Chia sẻ về 1 sự kiện mà bạn hoặc cty vừa tham dự
93. Cung cấp 1 góc nhìn mới về những điều bình dị
94. Nói về sự hi sinh
8
FACEBOOK
CHANNEL
Content FB stories35. Chia sẻ 1 confession của khách hàng
36. Chia sẻ 1 câu chuyện quá khứ, hành trình của bạn/công ty
81. Nhắc nhở cuộc sống ngắn ngủi
82. Nói về 1 niềm tin trong cuộc sống
87. Kể một câu chuyện cười
88. Kể một câu chuyện cảm động
48. Nêu ý kiến và tranh cãi về 1 vấn đề (có liên quan)
49. Nói về một sự dự đoán
15. Chia sẻ 1 số liệu thống kê đáng chú ý
16. Hỏi fan 1 câu với nhiều lựa chọn
1. Chụp ảnh không gian làm việc
2. Đặt 1 câu hỏi
15. Chia sẻ 1 số liệu thống kê đáng chú ý
25. Viết về 1 sự kiện quan trọng của công ty
31. Chia sẻ 1 tin tức trong ngành liên quan
41. Hướng dẫn làm 1 cái gì đó (How-to)
87. Kể một câu chuyện cười
88. Kể một câu chuyện cảm động
104. Kêu fan nói về những giấc mơ
105. Nhờ fan tư vấn cho 1 vấn đề
101. Cho fan tự đoán
102. Trích dẫn câu nói nổi tiếng
82. Nói về 1 niềm tin trong cuộc sống
83. Nói về những vấn đề hiện tại
9
Viral video45. Review sp/dv62. Comics hoặc hoạt hình81. Nhắc nhở cuộc sống ngắn ngủiHướng dẫn nghề Hospitality57. White Papers 1 câu chuyện phức tạp súc tích102. Trích dẫn câu nói nổi tiếngBefort/AfterHướng dẫn104. Kêu fan nói về những giấc mơ43. Chia sẻ 1 case studies54. Checklist để đạt 1 điêu gì đó30. Kể một câu chuyện truyền cảm hứng
10
Facebook AdvertisingQuảng cáo PostQuảng cáo VideoQuảng cáo PostQuảng cáo VideoQuảng cáo PostQuảng cáo VideoQuảng cáo PostQuảng cáo VideoQuảng cáo PostQuảng cáo PostQuảng cáo PostQuảng cáo Post
11
CHANNELGOOGLE KEYWORDAdwordsGDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
12
GOODLE GDNGDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
GDNQuà tặng DN
Chiến dịch 3tr/3 ngày
13
PROMOTIONCustomer registration dataQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DNQuà tặng DN
14
15
MOBILEZaloCreate ZALO Page by hotline - Zalo Page giới thiệu
16
17
YOUTUBE CHANNELViral Video ClipVideo dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)Video dự án (video vuông, video dọc)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100