ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 BMN Online Real Time
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
3
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.
4
= ดี
5
ข้อมูล ณ วันที่
14/4/2020 = พอใช้
6
= ปรับปรุง
7
ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลร้อยละของการบันทึกข้อมูล
8
9
10
11
ร้อยละของการจัดเก็บและการบันทึกเทียบครัวเรือนตามเป้าหมาย
กราฟจะแสดงเมื่อมีการบันทึกข้อมูล และค่าร้อยละขึ้นอยู่กับการบันทึกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง
12
อำเภอครัวเรือน
ผลการจัดเก็บข้อมูล
ร้อยละ
ผลการบันทึกข้อมูล
ร้อยละหมายเหตุ
13
เป้าหมาย(ครัวเรือน)(ครัวเรือน)
14
๑.เมืองฯ58,37758,377100.0058,377100.000
15
๒.ชนแดน20,17320,173100.0019,66597.480
16
๓.หล่มสัก38,18938,335100.3836,90496.64146
17
๔.หล่มเก่า14,75714,759100.0114,759100.012
18
๕.วิเชียรบุรี
29,20029,200100.0028,52497.680
19
๖.ศรีเทพ16,62316,623100.0016,623100.000
20
๗.หนองไผ่23,62723,627100.0023,54699.660
21
๘.บึงสามพัน
16,31616,316100.0016,316100.000
22
๙.น้ำหนาว4,6444,644100.004,644100.000
23
๑๐.วังโป่ง7,6487,648100.006,16880.650
24
๑๑.เขาค้อ9,3219,321100.009,321100.000
25
รวม238,875239,023100.06234,84798.31148
26
27
ความเหมาะสมในการใช้งาน :
เพื่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพแนะนำให้เปิดด้วย Mozilla Firefox หรือ Google Chrome จะดีกว่า Internet Explorer
28
การกรอกข้อมูล :
ให้กรอกข้อมูลการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลในเมนูของแต่ละอำเภอเท่านั้น แล้วระบบจะ link เป็นภาพรวมของจังหวัด
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100