tydenni_plan_8B
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDFGHIJK
1
Týdenní plán práce 22.–26. října
AkcePo
2
VIII.B; žák/žákyně:8. školní týdenÚt
3
Myšlenka pro tento týden:St
4
Štěstí přeje připraveným :-)Čt8.30–13.30 h Příchod do školy v 8:30 - sraz v tělocvičně!

Projektový den – 100. výročí vzniku Československa
5
Čtenářský klub 13.45–15.15 h v uč. 7
6
Můj cíl v tomto týdnu:
7
Třídní služba: Danka a Zdeněk (v úterý v 9.45 h vyzvedněte svačinu do škol a předejte ji paní učitelce nebo paní asistentce)
8
Termín splněníMůj plánHodnocení
9
Osobnostní a sociální výchova – Dobré návykysám spolu
10
Návyky úspěšných teenagerů*
11
Hodnocení týdne**
12
Český jazyk a literatura – Doplněk
13
Test: čt. gramotnost;
kontrola Dú: osnova + klíčová slova textu Průmyslová revoluce
(U str. 147–148) a Dú PS 39/8a),b); spolu PS 38, U 85/4
po**
14
Prezentace z OSV: Anna; procvičování učiva mluvnice1/2 st**
15
Mluvní cvičení podle rozpisu; čtenářská dílna**
16
Dú na příští středu (31.10.)/čtvrtek (1. 11.): PS 37/6, 39/9
17
Anglický jazyk (Smyčková) – What was happening?
18
Murder in the library SB 36, 37Mo-Tu**
19
WB + Voc. 3CMo-Tu*
20
Anglický jazyk (Špičková)
21
Revision UNIT 4 SB 52-55; WBMo-Tu**
22
DialoguesMo-Tu*
23
TEST: somebody, something....*
24
Německý jazyk (Vídenská) – Mein Hobby
25
Zkoušení LB: 52/7,8. Všechna slovíčka E5auf Mi*
26
Zkoušení. Wer ist fleissig, wer ist faul? 53/11. Dú na pá: AB 44/6Mi*
27
LB: Dialoge - Wir gehen schwimmen. Katkas E-Mail-Post, 54,55Fr**
28
Ruský jazyk (Hašková)
29
Dokončení opakování 4.lekce, dokončení všech pracovních listů - pozor st**
30
kontrola! Pá - 26.10. opakovací test učivo 1.-4.lekce!!*
31
Dějepis – Osvícení osvícenci
32
Marie Terezieút*
33
Písemná práce : Baroko (s. 18 -24) út*
34
Zeměpis – Российская Федерация a ostatní státy
35
Dokončení pracovního listu. Ostatní státy Východní Evropy. po*V.ú: připrav 24 nebo pyramidu na východní Evropu.
36
Shrnutí Východní Evropy. Příprava na test. st*
37
Projekt: Danka, Kristýna, Adéla, Sára*
38
Výchova k občanství – Každý z nás je jedinečná osobnost
39
Na známky: charakter, vůle+Dú viz PL, referáty dle zadáníút**
40
Schopnosti, státní svátky**
41
Hudební výchova – Romantický romantismus
42
VÚ: znaky romantismu v hudbě, programní hudba*
43
Poslech, zpěv*
44
Prostor pro moji fantazii:
45
46
47
Matematika – SQRT
48
Odmocniny PS 59, 60, 61 | 10 min druhá mocnina a lehké odm. po*DÚ do 26. 10. – dokonči většinu příkladů
z PS na stranách 52–57

Stále nosíme kalkulačky a tabulky
49
Odmocniny PS 62, 63, ... út
50
20 min druhá mocnina a odmocninast*
51
Speedmat Kdo nepracuje a žvaní –> píšest*
52
Odmocniny PS do stran 63 a 64
53
Fyzika – Práce, práce na kladkách
54
Výpočet práce při různých situacích.po**
55
Propojení učiva kaldky a práce.st**
56
Chemie – Matematika v rukou chemika
57
DÚ: PL směsi -vypracuj - v hodině kontrolaút*
58
Roztoky a jejich složení; výpočet procentuálního množstvíčt*
59
Výchova ke zdraví - Co na to kluci? Co na to holky?
60
Vztahy mezi chlapci a děvčatyst*
61
Člověk a svět práce
62
H: Závity - matice příprava út*
63
D: Piškotová roláda s tvarohovou náplní (nezapomeň suroviny viz recept) út**
64
Tělesná výchova – Běhy, skoky, hody II
65
H: Skok daleký, míčové hry (házená, fotbal, basketbal, volejbal)st, pá**
66
D: atletika - dodělávky, příp. míčové a jiné sportovní hryst, pá
67
GLOBE - Seppo
68
Badatelské aktivity na hřišti s finskou aplikací.po*
69
Chemicko-biologická praktika – Proč jsou listy na podzim barevné?
70
Oddělování listových barviv; donést ke kontrole záznam z minulé LPpo*
71
Sportovní hry
72
Fotbalová hodina po*
73
Informatika – Imagine Logo
74
N-úhelníkpo**
75
Celkové hodnocení práce:
76
Jak se mi podařilo splnit můj cíl?
77
78
79
Napiš příběh (nejlépe ze svého života), jehož nadpisem by mohla být myšlenka tohoto týdne:
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Paní učitelka:
91
92
93
Rodiče:
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu