กิจกรรมที่ 2 ตัดต่อวีดีโอจากภาพนิ่งแนะนำตัวเอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาห้องเลขที่เลขประจำตัว
ชื่อ - นามสกุล
ไฟล์วีดีโอ
ลิงค์ไฟล์ Youtube
คะแนน
2
26/11/2018, 14:25:486142330
เด็กหญิง เกศมณี โมลา
https://drive.google.com/open?id=1mPvdu9kIZJIhYoGbpbHT7ZtXQohoIfMg
ส่งเป็นไฟล์วีดีโอ
3
2
4
26/12/2018, 12:21:396342332
ด.ช.กฤษฏิ์ บานเเย้ม
https://drive.google.com/open?id=1uuBX485cY53F5hzFQm0XK1EZ_pBDCu-u
10
5
24/1/2019, 19:07:096442333
ด.ช.จิรศักดิ์ บัวศรี
https://drive.google.com/open?id=1ctnMX6ubst3_5EPicqV7ydxsLa95JLil
10
6
26/11/2018, 13:48:026742336
ด.ช. ชิติพัทธ์ สุขสมบูรณ์
https://drive.google.com/open?id=1R3LN7FEoVQaUYSzf2nbNEa0grkVxqemA
ส่งเป็นไฟล์วีดีโอ
7
26/11/2018, 14:29:5761742346
ปรียาภรณ์ สุทธิประภา
https://drive.google.com/open?id=1BNqV7bqyDZ76b9Vc6beJzAkcICkjfeQy
ส่งเป็นไฟล์วีดีโอ
8
21/1/2019, 18:06:5262142350
ภัทรพรรณ เกษกุล
https://drive.google.com/open?id=1blSFtLIiUhS1vCqVjF7BHw-1qWJy4cnO
10
9
24/12/2018, 20:02:0162242351
ด.ช.ภูวดล พลเยี่ยม
https://youtu.be/KUCxsrszHHA
ตรวจแล้้ว
10
24/1/2019, 12:21:3362942358
ด.ญ ศศิธารา นรารักษ์
https://drive.google.com/open?id=1qjH2X_rohCCycHK_oSpvklH9wC_UvLgV
10
11
24/1/2019, 12:19:2663042359
ด.ญ.ศิรประภา พันธุมาตร
https://drive.google.com/open?id=1S_7PbZp2RHiFxnPpu8F4mNdNVsN9R6aA
10
12
24/1/2019, 17:53:2463142360
ด.ช.สิรภพ เสงี่มศักดิ์
https://drive.google.com/open?id=1nWHa5iXiBnhlntvh2Mv-mOedlrpGsvWG
10
13
21/1/2019, 14:16:2463242361
ด.ญ.สุชาวดี กะนะหาวงศ์
https://drive.google.com/open?id=1gKpfGwkTj_ZCmTlkOuc1mAcRrzxX-cIJ
10
14
26/11/2018, 14:23:3263342362
เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเสียง
https://drive.google.com/open?id=1uioxJHVJPdIkxCXsiC6bGaVicV23HR8D
ตรวจไปแล้วมีแฟตรไดร์ฟ
15
25/1/2019, 17:44:4163542364
ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
https://drive.google.com/open?id=1ISXVHqGw11Kbdy1wIU6VtZ8tjAX3dhw3
เปิดไฟล์ไม่ได้
16
24/1/2019, 19:08:5663642365
ด.ญ.อารดา เเสงโชติ
https://drive.google.com/open?id=1yxm1PDQYjVVa0utoPMv8XRWH_uGu2hU5
10
17
18
4/2/2019, 14:11:076542334
ชนัญชิตา หาทอง
https://drive.google.com/open?id=1sDuTZppc4QKFc3DEaJDsE3w_kYlPW1SM
https://drive.google.com/file/d/1mon3GHnQIXo65LjCpvHEm2ftnCwZRm_-/view?usp=sharing
10
19
4/2/2019, 14:08:076642335
ด.ญ.ชลนิภา สังข์ทอง
https://drive.google.com/open?id=1uiO0NtWq5N4IZXN8Z6TKu_zI6CD8nlln
ไม่มีค่ะ10
20
12/2/2019, 9:04:546942338
ด.ญ.ทิพย์วรรณ์ ศรีคำ
https://drive.google.com/open?id=1hUDuIJExf2vFqasic1UOZ_zamZYFmuFL
ไม่มีค่ะ10
21
4/2/2019, 14:05:2861642345
ด.ช.บรรณวิชญ์ โพนแป๊ะ
https://drive.google.com/open?id=1kgXVrfBz55QnQjHJsEBBKYoB984KcPoi
5
22
11/2/2019, 13:59:0361742346
ด.ญ.ปรียาภรณ์ สุทธิประภา
https://drive.google.com/open?id=14i61AmbG7oan5QGR2vUo3nNaEg_I3QEV
ไม่มี10
23
11/2/2019, 14:20:3261842347
ด.ญ.พนิดา ศรีสมบัติ
https://drive.google.com/open?id=1QnKf9rlDpBoUpyEyhueF_eCIOsRmFAvG
ไม่มีค่ะ10
24
8/2/2019, 19:09:2762342352
ด.ญ.วรันธร เยาวบุตร
https://drive.google.com/open?id=1t7rvvCSSONE7Y52yvD-Vuv46m7QAjkfg
ไม่มีค่ะ10
25
31/1/2019, 18:37:5862442353
ด.ญ.วศินี เเสนวิเศษ
https://drive.google.com/open?id=148RSCXWekW2OeXk_3C7uAB-kpMNCzG-M
ไม่มีค่ะ10
26
4/2/2019, 13:49:0262542354
ด.ญ.วิชญาดา ฐิตะโพธิ์(ส่งใหม่ค่ะ)
https://drive.google.com/open?id=1-ORjTBl4rPCghmBBW2pfpOVvafoMJ9b3
https://youtu.be/fy_Imvrm710
10
27
12/2/2019, 10:11:2462842357
ด.ช.ศราวุฒิ สีตะมา
https://drive.google.com/open?id=1fO_j9scPYFoViwt6EEccLjtiOUlaNxvU
เปิดไม่ได้
28
10/2/2019, 16:54:2663542364
ด.ช.อัฑฒ์อธิศ ศรีภิรมย์
https://drive.google.com/open?id=17O3ILWjifP3YnoAXnJVQleR_K41JhX34
10
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu