สรุปบทเรียนและจดการบ้าน ม.6/5 ปี 1/2556
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampคาบ 1คาบ 2คาบ 3คาบ 4คาบ 5คาบ 6คาบ 7คาบ 8ผู้บันทึกหมายเหตุ
2
5/29/2013 19:44:59รู้ว่ารัฐคืออะไร และมีความสำพันธ์กับคนในสังคมอย่างไรสั่งงานวิจารณ์ภาพ3ภาพcollocation verb+adverbฝึกคิด mean mode sum percentage และโปรแกรม excelฝึกออกเสียงคำศัพท์ยากๆสอนลีลาศ basicอบรมเรื่องระเบียบ ทรงผม ทัศนศึกษานางสาว วรรษชล กัญญาพันธ์ ม.6/5 เลขที่31
3
5/29/2013 19:55:13ศิลปะ ; ครูวัฒนา

- วิเคราะห์งานภาพศิลปะ(เลือก1รูป)
สั่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
กำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2556
ภาษาอังกฤษ ; Mr.Charles

- มีสอบเรื่อง Collocation & Vocabulary(ที่ให้ขีดเส้นใต้ไว้)
สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2556
-การบ้านในUpstream หน้า 11 ข้อ 15B ,16 ,17
สั่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
นางสาวสุวสา ทองนาค
4
5/29/2013 23:39:09-วิชา ศิลปะ
ครู วัฒนา
1.สรุปบทเรียน
1.1) เรียนคาบนี้ได้รู้เรื่องของการมองภาพและมีจินตนาการในการคิดวิเคราะห์
1.2) คิดวิเคราัะห์ภาพที่ให้มา
1.3) ในภาพทุกภาพมีความหลากหลายที่แตกต่างกันไป
2.จดการบ้าน
2.1) วิเคราะห์ภาพศิลปะ
2.2) วันที่ 29 ฤษภาคม พ.ศ.2556
2.3) กำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2556
วิชา ภาษาอังกฤษ
Mr.charles
1.สรุป
1.1) ไ้ด้รู้เรื่องของคำศัพท์มากมายที่ไม่รู้
1.2) คำศัพท์ในบทเรียน
1.3) ควรนำกลับไปอ่านทบทวน
2.จดการบ้าน
2.1) หนังสือแบบฝึกหัด upstream
2.2) 29 พฤษภาคม 2556
2.3) 30 พฤษภาคม2556
5
5/29/2013 23:40:30-วิชา ศิลปะ
ครู วัฒนา
1.สรุปบทเรียน
1.1) เรียนคาบนี้ได้รู้เรื่องของการมองภาพและมีจินตนาการในการคิดวิเคราะห์
1.2) คิดวิเคราัะห์ภาพที่ให้มา
1.3) ในภาพทุกภาพมีความหลากหลายที่แตกต่างกันไป
2.จดการบ้าน
2.1) วิเคราะห์ภาพศิลปะ
2.2) วันที่ 29 ฤษภาคม พ.ศ.2556
2.3) กำหนดส่ง 30 พฤษภาคม 2556
วิชา ภาษาอังกฤษ
Mr.charles
1.สรุป
1.1) ไ้ด้รู้เรื่องของคำศัพท์มากมายที่ไม่รู้
1.2) คำศัพท์ในบทเรียน
1.3) ควรนำกลับไปอ่านทบทวน
2.จดการบ้าน
2.1) หนังสือแบบฝึกหัด upstream
2.2) 29 พฤษภาคม 2556
2.3) 30 พฤษภาคม2556
6
5/30/2013 19:54:53คณิตเสริม
-ทบทวนบทเรียน
คณิตเสริม
-ทบทวนบทเรียน
ไทย
-ท่องบทเสภา
-ให้ทำใบงานที่1 เสภาขุนช้างขุนแผนส่งในชม.
ชีวะ
-ให้ทำใบงาน หาคำศัพท์ เรื่อง ความหลายทางชีวภาพ
ฟิสิกส์
-ไฟฟ้ากระแสสลับ
ฟิสิกส์
-ไฟฟ้ากระแสสลับ
อังกฤษ
-อธิบาย idioms และคำแปล
-เฉลยการบ้านในupstream book
นางสาว วรรษชล กัญญาพันธ์ ม.6/5 เลขที่31
7
5/30/2013 22:41:59วิชา ชีวะ
ครูยืนยง
มีใบงานให้ไปหาความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
สั่งวันที่30พฤษภาคม2556
ส่งวันที่31พฤษภาคม2556
วิชา ฟิสิกส์
ครู สุริยัน
1.สรุปบทเรีนน
1.1) ได้รู้สูตรของไฟฟ้ากระแสสลับ
1.2) การเลือกสูตรมาใช้ในการทำโจทย์ ได้รู้ค่าต่างๆที่อยุ่ในเนื้อหานี
1.3) เป็นเรื่องที่ค่อยข้างจะซับซ้อนควรกลับไปอ่าน
2.จดการบ้าน
-กระแสไฟฟ้าสลับ
-สั่ง30 พ.ค 2556
-ไม่มีกำหนดส่งให้กลับไปลองทำดู
วิชาภาษาอังกฤษ
Mr.charles
สอนเรื่อง สำนวน
มีกาาสอบวันพุธหน้า วันที่ 5 มิถุนายน 2556
มีการบ้าน กลับไปหาความหมายคำที่กำหนดให้
8
5/31/2013 21:13:38สุชศึกษา
-แบ่งกลุ่มระบบร่างกาย เตรียมpresentงาน
-เฉลยงานเก่า ระบบประสาท
แนะแนว
-แจกใบงาน2ใบให้ทำ ประเมินตัวเอง
ฟิสิกส์
-ทำโจทย์ต่อ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ชีวะ
-แจกใบงานความหลากหลายทางชีวภาพ2
-จดshort note เรื่องbiodiversity
ชีวะ
-จดงานอีก20ข้อ หาkingdom phylum class
ชีวะ
-จดงานอีก20ข้อ หาkingdom phylum class
อังกฤษอ่าน-เขียน
-สอนวิธีเขียนจดหมาย เปิดyoutubeให้ดู
-ให้เขียนจดหมายในสมุด
ชุมนุม
-เลือกชุมนุม
นางสาว วรรษชล กัญญาพันธ์ ม.6/5 เลขที่31
9
6/2/2013 10:19:04วิชา ชีวะ
ครู ยืนยง
ให้นักเรียนแยกพวกไฟลัมของสัตว์ต่างๆ ที่กำหนดมาให้ แยกประเภทของคราส แยกอาณาจักรอะไร
สั่งวันที่ 31 พ. ค 2556
ส่งสันที่ 3 มิ.ย 2556
นางสาวนภัสนันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก เลขที่30 ม.6/5
มีชื่อแล้วนะคะ
10
6/3/2013 22:18:17วิชา การงาน
ครูสุภาพ
การบ้าน เขียนจดหมายสมัครงาน
สั่งวันที่ 3มิถุนายน 2556
ส่งไมาเกิน10มิถุนายน2556
วิชา เคมี
ครู ชัยณรงค์
การบ้าน naming the following substanes
สั่งวันที่ 3 มิถุนายน 2556
ส่งวันที่ 5 มิถุนายน2556
นางสาวนภัสนันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก เลขที่30 ม.6/5
11
6/24/2013 21:23:36วิชาคณิตศาสตร์
การบ้านเรื่องหาลำดับหรือพจน์ที่ n
ใบงานอยู่ในเฟสห้อง มี5 หน้า
ให้กลับไปฝึกทำ
สั่งวันที่24 มิถุนายน2556
วิชา เคมี
การบ้าน
ให้นักเรียนไปทำบทที่11ทั้งหมดลงในหนังสือเคมีเล่ม5
สั่งวันที่ 24 มิถุนายน 2556
ส่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
นางสาวนภัสนันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก เลขที่30
12
7/3/2013 22:37:39วิชาศิลปะ
การบ้าน ให้นักเรียนวาดภาพ
1.สถาปัตยกรรม1รุป
2.ปติมากรรม1รุป
ส่งก่อนวันที่5 กรกฎาคม2556
วิชา คณิตศาสตร์
การบ้าน ให้ไปทำชีสเรื่องของฐานนิยม
ส่งวันจันทร์ ที่8 กรกฎาคม2556
เตรียมสอบ วันจันทร์ด้วยเรื่อง ค่าเฉลี่ยน ฐานนิยม มัธยฐาน
นางสาวนภัสนันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก ม.6/5 เลขที่30
13
7/9/2013 8:03:42วิชา คณิตศาสตร์
การบ้าน ชีสเรื่องของ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
-ค่าเฉลี่ย
-มัธยฐาน
-ฐานนิยม
นางสาวนภัสนันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก เลขที่30 ม.6/5
14
7/26/2013 6:51:18วิชา คนิตศาสตร์
1.ให้นักเรียนคิดแบบสอบถามจำนวน10ข้อ ส่งแบบร่างวันจันทร์ ที่19 กรกฎาคม 2556
2.ให้นักเรีนนค้นคว้าลองทำแบบฝึกหัดที่ให้จำนวน11เรื่อแคล และให้จับกลุ่มกลุ่มละ3คน
วิชา ภาษาไทย
ให้นักเรียนท่องบนเห่เรือห้ามดูหนังสือ ให้ท่องจำ สอบก่อนวันสอบปลายภาค
นางสาวนภัานันท์ ภิวัฒน์วงศ์กนก เลขที่30 ม.6/5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Loading...
 
 
 
Sheet1