อาคารเรียน ปี 2562 (งบผูกพัน)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล ผู้รายงาน
เบอร์โทร (เช่น 099-45419XX)
ชื่อโรงเรียน / ตำบล / อำเภอ
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.)
จัดชั้นเรียน(ห้อง)
ห้องพิเศษ (ห้อง)
รวมห้อง = จัดชั้นเรียน+ห้องพิเศษ
ห้องที่มีอยูจริง = ห้องเรียน+ห้องพิเศษ
ขาดแคลนห้องเรียนทั้งหมด (ห้อง)
แบบสิ่งก่อสร้างที่เสนอขอ (เงื่อนไข : มีความขาดแคลน และมีจำนวน นร. เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนดในคู่มือ ถึงจะสามารถขอได้)
จำนวนที่ขอ(หลัง)
จำนวนห้อง(ตามลักษณะอาคารมาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด)
ระบุจำนวนพื้นที่ในการก่อสร้าง (ยาว.......เมตร กว้าง...........เมตร)
2
10/10/2017, 10:46:34
นางสาวสุพัตรา โอดเปี้ย
986487047
260727 วัดบ้านเมืองโพธิ์ เมืองโพธิ์ ห้วยราช
6172113342113อาคารเรียน 212 ล./57-ก ราคาต่อหน่วย 15719100 บาท112
ยาว 65 เมตร กว้าง 15 เมตร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น1
 
 
Main menu