Mgi_TOP_R_17-18_1_OK.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 17/18 г., спец. ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, магистри, 1 КУРС, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2
Дисциплина З, И, Ф сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
3
Ценности и трудова мотивацияЗ бл.4, з.500Проф. д.пс.н. Снежана Илиева27.01.2018 г.10:0012:00писмен + КР
4
Психология на пазараЗбл. 4, зала 205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова22.01.2018 г.18:3020:00писмен
5
Индивидуални различия на работното мястоЗбл.4, з.400Доц. д-р Ергюл Таир04.02.2018 г.10:0011:30писмен + КР
6
Стратегически мениджмънтЗбл. 4, з.400Проф. д.с.н. Цветан Давидков03.02.2018 г.17:0018:00писмен + КР
7
Стрес, здраве и безопасност в работна средаЗбл.4, з.200Гл. ас. д-р Вихра Найденова11.02.2018 г.15:0017:00писмен + КР
8
Изследователски методи в трудовата и организационната психологияЗбл.4, з.200Проф. д-р Емилия Алексиева03.02.2018 г.9:3011:00писмен + КР
9
Кроскултурен мениджмънт и организационна култураЗбл.4, з.400Проф. д.пс.н. Снежана Илиева17.02.2018 г.10:0012:00писмен + КР
10
Техники за социално влияниеИбл.4, з.400Проф. д-р Георги Карастоянов04.02.2018 г.14:0015:30писмен
11
Емоционална интелигентностИбл.4, з.202Гл. ас. д-р Валерия Витанова23.01.2018 г.18:0020:00писмен
12
Невербална комуникация и комуникативна компетентностИбл. 4, каб 126Проф. д.ф.н. Величко Руменчев25.01.2018 г.9:0011:00устен + КР
13
Управление на впечатленията и бизнес етикетИбл. 4, зала 205Гл. ас. д-р Дамяна Иванова10.02.2018 г.12:0013:30писмен
14
15
ГРАФИК ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 17/18 г., спец. ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, магистри, 2 КУРС, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
16
Дисциплина З, И, Ф сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
17
Обучение и развитие на персоналаЗ бл. 4, з.202Гл. ас. д-р Валерия Витанова22.01.2018 г.18:0020:00устен + КР
18
Правни аспекти на управлението на човешките ресурсиЗбл. 4, з.500Доц. д-р Невяна Кънева03.02.2018 г.9:0011:00писмен /тест/
19
Статистически методи в организационните изследванияЗДоц. д-р Калоян Харалампиев28.01.2018 г.11:0013:00КР
20
бл.4, з.51410.02.2018 г.11:3013:30
21
Организационно консултиранеЗбл.4, з.202Хон. ас. д-р Елена Алтимирска19.02.2018 г.11:0014:00устен
22
Практикум по организационно развитие и управление на човешките ресурсиЗбл.4, з.514Милена Хаджииванова и Ивайло Гърков20.01.2018 г.10:0014:00устен + КР
23
Управление на таланта и планиране на приемственосттаИбл.4, з.200Гл. ас. д-р Вихра Найденова28.01.2018 г.15:0017:00писмен + КР
24
Управление на кризи и конфликти в организациитеИбл.4, з.400Проф. д-р Георги Карастоянов04.02.2018 г.15:3017:00писмен
25
Творчество и иновации в организациитеИбл.4, з.400Доц. д-р Ергюл Таир10.02.2018 г.13:0014:30КР
26
Управление на проектиИбл. 3, 325Проф. д.с.н. Цветан Давидков03.02.2018 г.11:0012:00писмен + КР
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu