Lõputöö teemade andmebaas
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Teema, uurimisküsimusKontaktisikKontaktisiku e-postEeldatav õppeasutusMärkused, täpsustusedTeemat uuriv ülikool, üliõpilane
2
3
TALLINNA HARIDUSAMET
Kõik teemad
4
1Muutunud õpikäsituse parimad praktikad Tallinnas.Viivi LokkViivi.Lokk@tallinnlv.eeTallinna Ülikool
5
3Kooli- ja lasteaiadisain muutunud õpikäsituse toetamiseks. Uuenenud õpikeskkond.
6
4Haridusasutuse  ja õpetajate koostöö kogukonnaga.
7
5Koolivõrgu arendamine Tallinnas - elukohalähedase kooli plussid ja miinused.
8
6Koolipäeva disain, sh hariduskorralduslikud võimalused koolipäeva ülesehitamisel ( tunni pikkus, koolpäeva pikkus, kogupäevakool, II vahetus jms).
9
7Kaasava hariduse rakendamise metoodika Tallinnas. Väikeklass elukohajärgses koolis. HEV õpilane tavakoolis, kooli õpilaste kohanemisvõime toetamine, psühholoogilised takistused ja tugiteenused õpilaste kaasamise toetamiseks.
10
8Lapsevanema valikud hariduses, näiteks õppekeel, metoodikad, piirkond, õppeasutuse suurus.
11
9Lapsevanema - õpetaja ja haridusasutuse koostöö, konfliktid, vastuolud ootustes.
12
13Huvitegevuse valikud ja võimalused. Vanemate laste/ õpilaste vajaduste arvestamine, mittearvestamine.
13
14Huvihariduse roll haridusasutuse õppekavas. Koostöövõimalused, formaalse ja mitteformaalse hariduse lõiming ja tasakaal.
14
15Vanemate ootused haridusasutuse juhtimisele, pedagoogide tööle.
15
17Digipööre- plussid ja miinused pedagoogide igapäevatöös.
16
18Digipööre hariduses – koolikott ja digilahendused. Koolipäev ja digilahendused, õpilase koolipäeva pikkus ja tervis.
17
19Koolivalmiduskaardi roll, võimalused. Info liikumine lasteaiast kooli. Milleks ja kuidas?Maris Sillaste, Tallinna Ülikool, BFM
18
19
TALLINNA KESKKONNAAMET
20
21
1Tänavahoolduse (eelkõige soolamine) mõju haljastuseleKristiina KupperKristiina.Kupper@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, MaaülikoolAndmeid varasemast ajast on, aga mitte palju
22
2Tallinna elustiku inventuurid (nt nahkhiirte levik Tallinna puitasumites)Märt Holtsmannmart.Holtsmann@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, MaaülikoolOsade taksonite kohta on andmeid
23
3Rekreatsiooni mõju looduskooslustele (nt Kloostrimetsa ja Nõmme metsakoosluste taastumine diskgolfi kahjustustest)Märt Holtsmannmart.Holtsmann@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, MaaülikoolVarasemaid uuringuid meie tellimusel tehtud ei ole
24
TALLINNA LINNAKANTSELEI
25
26
1Tallinna ametliku veebilehe tallinn.ee ja selle alamlehekülgede või nende osade kasutusmugavuse uuringud.Janno KautsJanno.Kauts@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, Tallinna TehnikaülikoolFookuses võib olla ka vaid osa veebilehest. Andmestikust on meil pakkuda Google Analyticsi andmestik kõigi linna veebilehtede kohta, rahulolu-uuringute andmed. Metoodika võib olla nii kvalitatiivne (intervjuud) kui ka kvantitatiivne. Vajadusel pakume kaasjuhendamist.
27
2Tallinna tasuta ühistranspordi 5-aastane kogemus. Selle sotsiaalmajanduslik (tööturg, kaubandus, inimsuhted jpm), kultuuriline, rahvusvaheline, regionaalpoliitiline, linnaturunduslik jne, jne mõju.Allan AlakülaAllan.Alakyla@tallinnlv.eeKõik koolidPalju algmaterjali on meil endal - Transpordiametil, Linnakantselei teabeosakonnal, TLT-l. Rahvusvahelise võrdluse osas aitab A.Alaküla.
28
6Raamatukogude tulevikustMaailm digitaliseerub, inimesed loevad aina vähem. Selle asemel, et raamatukogud kinni panna, võiks mõelda a) mis võiks olla raamatukogude tulevik ja kuidas nende teenuseid kohandada digitaliseeruva maailmaga, b) kuidas kasutada nende ruume mitmeotstarbelisemalt (nt kui raamatukogudest saaksid koostöötamiskohad (co-working spaces)Grete Pärtel,TalTech, Design and Technology futures
29
7Võrdlevuuring "targa linna" teemal. Milliseid lahendusi kasutatakse, teenuseid luuakse mujal?Kristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeTTÜ Ragnar Nurkse instituutMilliseid teenuseid teised linnad selle raames on arendanud?TTÜ Ragnar Nurkse instituut
30
8Looduspõhised lahendused, ökoinnovatsioon linnades. Milliseid lahendusi kasutatakse, teenuseid luuakse mujal?Kristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolidMilliseid teenuseid teised linnad selle raames on arendanud?
Tallinna Ülikool, LTI, keskkonnakorralduse magistrant Liisi Jääger
31
10Muuseumid ja nooredKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolidKuidas tõmmata noori muuseumidesse, kuidas teikitada neist muuseumis käimise harjumust?
32
11Dominiiklaste kloostri ala arendamise võimalused ja perspektiividKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolid
33
12Taastuvenergia kasutamise võimalused linnasKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolidTeema on lai ja lähenemisvõimalusi mitmeid: alates mudeli loomisest, kuidas inimesed panna taastuvenergia lahendusi kasutama, muutes nende käitumisharjumusi kuni uudsete rahastamisvõimaluste leidmise ja tehniliste lahendusteni (nt. energia tagasimüük võrku)
34
13Linnaelanike kaasamise erinevad võimalused ja süsteemidKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolid
35
14Autostumise leevendamise võimalused ja perspektiividKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolidUudsed lahendused eesmärgiga tuua senisest enam inimesi ühistransporti
36
16Avaandmete põhiste KOV teenuste arendamine EestisKristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolid
37
17Tehtud EL projektide mõju linna valdkonna arengule - sotsiaalmajanduslik, keskkonnaalane jne.Kristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolid
38
18Välisprojektide süsteemi parandamine linnas (protsessid, vajadused jne.)Kristjan LiivamägiKristjan.Liivamagi@tallinnlv.eeKõik koolid
39
40
41
TALLINNA KOMMUNAALAMET
42
43
2Tallinna teede ja tänavate remondinormatiivide väljatöötamineAgo Vill, Reio VesiallikAgo.Vill@tallinnlv.ee; Reio.Vesiallik@tallinnlv.eeTTÜ TeedeehitusKommunaalametil on andmebaas
44
45
3Kohalike teede pinnaarvestusel, liiklussagedusel jm parameetritel põhineva valemi väljatöötamine teehoiuks mõeldud vahendite eraldamisel (toetusfondi kaudu).Janne Teder, Inga Raadik, Hannes VagaJanne.Teder@tallinnlv.ee; Inga.Raadik@tallinnlv.ee; Hannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ MajandusteadusKommunaalametil on andmebaas (teederegister)
46
4Sademevee maksustamise põhimõtete analüüs ning sademeveemaksu kehtestamineJanne Teder, Inga Raadik, Hannes VagaJanne.Teder@tallinnlv.ee; Inga.Raadik@tallinnlv.ee; Hannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ MajandusteadusMaanteeametil on riiklik teeregister, kohaliku omavalitsuse territooriumile suubuvate teede liiklussagedused, etc)
47
5Kriisiolukordadest süsteemse teavitamise vajalikkusest ja võimalustest elanikkonna teadlikkuse tõstmiselViljo Rannala; Risto AasmaaViljo.Rannala@tallinnlv.ee; Risto Aasmaa@tallinnlv.eeSisekaitseakadeemia kriisireguleerimise õppetoolAndmed sisejulgeolekuasutustest
48
7Linna territooriumil asuvate sademeveekraavide hoolduspõhimõtete väljatöötamineHannes VagaHannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ InseneriteaduskondKommunaalametil on andmebaas (teeregister etc)
49
8Projekteerimisnormide muutmine arvestades sagenenud valingvihmade esinemistHannes VagaHannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ InseneriteaduskondKommunaalametil on andmebaas (teeregister etc)
50
9Sademevee immutamise võimalikkus arvestades piirkonna kliimat ning geoloogiatHannes VagaHannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ InseneriteaduskondKommunaalametil on andmebaas (teeregister etc)
51
10Tänavavalgustuse hämardamise väärtused, nende kehtestamine ning tasuvusHannes VagaHannes.Vaga@tallinnlv.eeTTÜ InseneriteaduskondKommunaalametil on andmebaas (teeregister etc)
52
11Kaevude tüüplahendused lähtudes erinevate võrguvaldajate tänasest kaevude olukorrastHannes Vaga; Andre KünnapuuHannes.Vaga@tallinnlv.ee       Andre.Kynnapuu@tallinnlv.ee    TTÜ Ehitus
53
12Võrkude kommunikatsioonitunnelite rajamisvõimalused võrguoperaatorite nõudeid jälgidesHannes Vaga   Andre KünnapuuHannes.Vaga@tallinnlv.ee   Andre.Kynnapuu@tallinnlv.eeTTÜ Ehitus
54
13Tänavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest (võimalik interdistsiplinaarne lähenemine - vt.lisamärkused)Hannes Vaga   Andre KünnapuuHannes.Vaga@tallinnlv.ee   Andre.Kynnapuu@tallinnlv.eeTTÜ InseneriteaduskondKommunaalametil on andmebaas. Teema on soovitatud TTÜ Inseneriteaduskonnale, kuid kasutada võib ka teiste teadusharude lähenemisi tänavavalgustuse teemadele
55
14Rattateede võrgustiku rajamisplaanide koostamine vastavalt Tallinna linna rattastrateegias püstitatud tegevuskavadeleRiina ÖpikRiina.Opik@tallinnlv.eeTTÜ Inseneriteaduskond,   logistikaKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
56
15Kooliteekondade võrgu oluliste lõikude valik vastavalt Tallinna linna rattastrateegias püstitatud tegevuskavaleRiina ÖpikRiina.Opik@tallinnlv.eeTTÜ Inseneriteaduskond,   logistikaKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
57
16 Andre Künnapuu     Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ logistika, ehitusKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
58
17Müra vähendamisvõimalused ja analüüs teedeehituses - materjalid, müra levik, ekraanid, haljastusAndre Künnapuu     Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ ehitusKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
59
18Loodus- ja tehiskivide kasutamine, asukohad ja konstruktsioonidAndre Künnapuu     Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ ehitusKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
60
19Äärekivide kasutamine - erinevate lahenduste toimimisanalüüs, 0-taseme sobivus liiklejate vajadustegaAndre Künnapuu     Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ ehitusKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc)
61
20Lume väljaveo logistika ja vajadus, lähtudes teede laiusest, haljastuse olemasolust, meetodid, mõju (võimalik interdistsiplinaarne lähenemine - vt.lisamärkused)Andre Künnapuu     Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ ehitusKommunaalametil on andmebaas (teederegiter etc). Eeldatavaks uurijaks on küll märgitud inseneriteaduskond, kuid oodatud on ka teiste distsipliinide lähenemised antud problemaatikale
62
21Tänavakohvikute paiknemiskohtade valik lähtudes sadevee ärajuhtimisest, teenindavast transpordist, operatiivsõidukite vajadustest ja jalakäijate turvalisusestAndre Künnapuu,   Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ logistikaKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc). Ka tänavakohvikute teema puhul on võimalikud mitmete teadusharude lähenemised.
63
22Tualettide ja prügikastide olemasolu ja vajadus Tallinna linna näitel. Võimalik interdistsiplinaarne lähenemineAndre Künnapuu, Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc). 
64
23Bussipeatuste kasutajamugavus - paviljonide olemasolu, suurus, pinkide ning prügikastidega varustatuse vajadus. Võimalik interdistsiplinaarne lähenemineAndre Künnapuu, Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc). 
65
25Lasteaedadega seonduvate liiklus- ja parkimislahenduste analüüs. Võimalik interdistsiplinaarne lähenemineAndre Künnapuu, Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ ehitus, logistikaKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc). Oodatud ka teiste teadusharude lähenemised.
66
26Ehitusobjektide keskkonnamõju vähendamine (müra, tolm, saaste, vibratsioon jms.)Andre Künnapuu, Ago VillAndre.Kynnapuu@tallinnlv.ee   Ago.Vill@tallinnlv.eeTTÜ Inseneriteaduskond
67
27Rattakasutuse kommunikatsiooniplaani fragmentide väljatöötamineRiina ÖpikRiina.Opik@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunaktsiooni instituut või Loodus- ja terviseteaduste Instituut, psühholoogia õppetoolKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc).
68
28Tallinnale omaste linnamööblilahenduste väljatöötamine, rattahoidjad, pollaridAgo VillAgo.Vill@tallinnlv.ee; Eesti Kunstiakadeemia, disain ja tootearendus, urbanistikaKommunaalametil on andmebaas (teederegister etc).
69
29Haljastuse istutusmaterjalide valik teemaale lähtudes suve- ja talihoolduse eripäradestRiina ÖpikRiina.Opik@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, keskkonnakorraldusKommunaalametil on andmebaas.
70
30Komposteerimislahendused ja kuluanalüüs linnas tekkivate haljastusjäätmete baasilRiina ÖpikRiina.Opik@tallinnlv.eeTallinna Ülikool, keskkonnakorraldusKommunaalametil on andmebaas
71
72
73
TALLINNA ETTEVÕTLUSAMET
74
75
1Ringmajanduse võimalused ja praktikadJaanus VahesaluJaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee
76
2Jagamismajanduse võimalused ja praktikadJaanus VahesaluJaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee
77
3PereettevõtlusJaanus VahesaluJaanus.Vahesalu@tallinnlv.ee
78
79
80
TALLINNA TRANSPORDIAMET
81
82
2Eramaale parklate rajamise ja nende kasutamise praktikad erinevates Euroopa linnades. Võimalikud eeskujud Tallinnale. Tiit SiimonTiit.Siimon@tallinnlv.ee
83
84
85
TALLINNA LINNAARHIIV
86
87
1Tallinna Eliisekooli (1879–1939) õpilaste sotsiaalne stratifikatsioon.Lea KõivLea.Koiv@tallinnlv.eeTallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ajaloo erialadElise von der Howeni asutatud saksa tütarlaste erakooli arhiivis (Tallinna Linnaarhiiv, fond nr 1218) säilinud dokumendid pakuvad häid võimalusi uurida kooli õpilaste sotsiaalset ja rahvuslikku päritolu ning seeläbi ühtlasi 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole Eesti ühiskonna sotsiaalset mobiilsust ja akulturatsiooni. Olgugi et tegemist oli saksa tütarlastele mõeldud kooliga, õppis seal arvestataval hulgal eesti päritolu tüdrukuid. See asjaolu on Tallinna (ja Eesti) kooliajaloos seni aga varjule jäänud, mistõttu on uurimistöö üheks eesmärgiks lähemalt selgitada Eliisekooli eesti õpilastega seonduvat. Teema eeldab uurijalt saksa keele oskust.
88
2Tallinna liiklusvoogude ja -kanalite dünaamika 1930. aastatel. Lea KõivLea.Koiv@tallinnlv.eeTallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ajaloo erialadOmaaegse Tallinna Linna Statistika Büroo (1922–1940) arhiivis (Tallinna Linnaarhiiv, fond nr 805)on säilinud liiklusvaatluste algandmed, mis sisaldavad andmeid peamistel sissesõidutänavatel liigelnute kellaaegade ja liiklusvahendite kohta. Selle dokumentatsiooni analüüsimine eeldab uurimistöö esimeses etapis vaatlusandmete andmebaasi koostamist.
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...