สรุปรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ประทับเวลา
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่
ห้องเรียนที่
จำนวนนักเรียนในความดูแล กี่ คน
1.กลุ่มปกติ กี่ คน
2.กลุ่มเสี่ยง กี่ คน
3.กลุ่มช่วยเหลือ กี่ คน
ช่วยเหลือแล้ว กี่ คน
อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ กี่ คน
ส่งต่อ กี่ คน
ผลการดำเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ [ด้านการเรียน]
ผลการดำเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ [ด้านสุขภาพร่างกาย]
ผลการดำเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ [ด้านสุขภาพจิต/พฤติกรรม]
ผลการดำเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ [ด้านเศรษฐกิจ]
ผลการดำเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ [ด้านการคุ้มครอง]
ชื่อครูประจำชั้นตำแหน่ง
2
15/8/2018, 17:35:3858202000นางสุชาวดี ลาวิลาศครูชำนาญการพิเศษ
3
15/8/2018, 17:42:2758191900
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
4
25/6/2019, 11:02:303543402112
อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือ
กนิษฐา พรมทาครูชำนาญการพิเศษ
5
27/6/2019, 11:56:4451027270000
ช่วยเหลือได้แล้ว
ช่วยเหลือได้แล้ว
ช่วยเหลือได้แล้ว
ช่วยเหลือได้แล้ว
ช่วยเหลือได้แล้ว
นายอนุชา ชาติวงศ์ และครูจตุพร บุญเสริม
ครูชำนาญการ
6
27/6/2019, 13:51:1932434003
ช่วยเหลือได้แล้ว
นายชัยวัฒนา โพธิจักร
ครูผู้ช่วย
7
27/6/2019, 16:51:1842404000
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
ครูชำนาญการ
8
1/7/2019, 9:30:4031628251111
อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือได้แล้ว
อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ
สมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
9
3/7/2019, 11:29:18334343010
นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือ
นายสมชัย จรรยาไพบูลย์ นายเสถียร ไชยจันทร์ นางสาวพิชญสินี จรรรยาไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
10
4/7/2019, 13:00:48614242400000
ช่วยเหลือได้แล้ว
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
ครู
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...