ตารางเวรแพทย์เดือนสิงหาคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วันที่วัน08.30-12.3008.30-12.30(คลินิกตา)12.30-16.30(ห้องตรวจ1)12.30-16.30(ห้องตรวจ2)นอกเวลาจันทร์ ศุกร์16.30-20.30นอกเวลาเสาร์ อาทิตย์ 08.00-12.00
2
1อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)-
3
2พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวช)-
4
3พฤหัสบดีนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)-
5
4ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
6
5เสาร์
7
6อาทิตย์
8
7จันทร์นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)-พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
9
8อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
10
9พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)
11
10พฤหัสบดี
นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
12
11ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
13
12เสาร์
14
13อาทิตย์
15
14วัันจันทร์หยุดชดเชยวันแม่
16
15อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
17
16พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)
18
17พฤหัสบดี
นพ.ธารินทร์(เวชศาสตร์ครอบครัว)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
19
18ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
20
19เสาร์
21
20อาทิตย์
22
21จันทร์นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)-พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
23
22อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
24
23พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)
25
24พฤหัสบดีนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
26
25ศุกร์พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)-
นพ.ชัยวัฒน์(โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก)
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์) *ตรวจโรคทั่วไป
27
26เสาร์
พญ.วันดี(อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา) *ตรวจโรคทั่วไป
28
27อาทิตย์พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม) *ตรวจโรคทั่วไป
29
28จันทร์นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)-พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม)
พญ.นนทพรรณ(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
พญ.จงกลรัตน์(อายุรกรรม) *ตรวจโรคทั่วไป
30
29อังคาร
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
-พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม)นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)
พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์) *ตรวจโรคทั่วไป
31
30พุธนพ.วีรเธียร(อายุรกรรม)-นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)พญ.พิระดา(ศัลยศาสตร์)
นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)*ตรวจโรคทั่วไป
32
31พฤหัสบดี
นพ.ธีระพันธ์(กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้)
นพ.ลั่นหล้า(จักษุแพทย์)พญ.เพ็ญพรรณ(ออร์โธปิดิกส์)พญ.ดวงกมล(อายุรกรรม)
พญ.ฐาปนีย์(อายุรกรรม) *ตรวจโรคทั่วไป
33
34
หมายเหตุ ตารางแพทย์ตรวจทุกท่านเป็นตารางตรวจโรคทั่วไป ยกเว้นวันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ให้บริการคลินิกตา
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1