ข้อมูลการศึกษาต่อของ นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อ - สกุลระดับการศึกษาการศึกษาต่อสถานศึกษาที่เลือกศึกษาต่อวิชาเอกหมายเหตุ
2
14/2/2018, 11:10:10เด็กหญิงจุไรรัตน์ ปรีเปรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาขีพขุนหาญสาขาการบัญชี
3
14/2/2018, 11:15:39นางสาวชลาลัย วันนุบล
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญสาขาการบัญชี
4
14/2/2018, 11:20:27นางสาวรัตนาภรณ์ จันคณา
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
14/2/2018, 11:22:09นางสาวจิราพร ภูมิพัฒน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายสามัญโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวิทย์-คณิต
6
19/2/2018, 9:01:41นางสาววิศัลศยา ทองอ้วน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญสาขาการบัญชี
7
19/2/2018, 9:02:46นางสาวจิราราช เสาสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญสาขาการบัญชี
8
19/2/2018, 9:03:55นางสาวศิลาลักษณ์ เสาสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญสาขาการบัญชี
9
19/2/2018, 9:06:00นายเทวราช นวลแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญไฟฟ้ากำลัง
10
19/2/2018, 9:07:42เด็กชายชาคร โสดแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญช่างยนต์
11
19/2/2018, 9:08:09นายนพรัตน์ ลาคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สายอาชีพวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญอิเล็กทรอนิกส์
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...