แบบฟอร์มออนไลน์ "งานออกแบบ" + "สแกนเอกสาร" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
งานออกแบบ
โปรดระบุข้อความที่ใช้ในการออกแบบ
ระบุช่องทางในการส่งข้อมูลเพื่อออกแบบ
สแกนเอกสาร (จำนวนแผ่น)
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
สถานะ
2
13/12/2017, 19:43:36เสาวนีย
ออกแบบผ่าน PowerPoint, ทีวี ประชาสัมพันธ์
ตามแบบที่ส่งให้ทางไลน์ส่วนตัว
line14-12-6014-12-60
วิมล TV / เจียระไน pptx
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
3
15/12/2017, 14:07:16นายดนัย ดุสรักษ์
ปก CD และเล่มสรุปโครงการ
ข้าราชการใหม่e-mail18-12-6025-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
19/12/2017, 11:29:18รัตนกร กาญจนแสงชัยออกแบบการ์ด
สวัสดีปีใหม่
ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
ทำเป็นกระดาษ A4 พับครึ่ง ด้านหน้าเป็นรูปดอกไม้ ดอกโบตั๋นหรือดอกกุหลาบก็ได้ และลงชื่อ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช (ทำเหมือนที่เคยทำให้ ผอ ครั้งก่อนๆ) พร้อมปริ๊นสี
Pint ออกมาเป็นสี19-12-6019-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
19/12/2017, 11:34:23รัตนกร กาญจนแสงชัยออกแบบการ์ด
สวัสดีปีใหม่
ขอ อำนาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแก้ว
ให้ คลาดแคล้วผ่องภัยได้สุขสม
มี ลาภยศปรากฎเกียรติคนชื่นชม
สุข รื่นรมย์ให้สมใจ เทอญ

ทำเป็นกระดาษ A4 พับครึ่ง ด้านหน้าเป็นรูปดอกไม้โทนชมพู ลงชื่อเป็น ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พร้อมปริ๊นสี
Pint สี 19-12-6019-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
19/12/2017, 15:51:03ฐิติชญา ฉลาดล้น
ออกแบบผ่าน PowerPoint
โครงการ พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 21-22 ธค 60 ณ ห้องประชุมพระดาบส ชั้น 2 อาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
e-mail20-12-6020-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
7
20/12/2017, 11:46:56
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ออกแบบเกียรติบัตร
20-12-6021-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
21/12/2017, 11:19:19
เสาวนีย์ จันทร์บุตร
ออกแบบผ่าน PowerPoint, ทีวี ประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติม เวลา 13.30 น -15.00 น (แก้ไขเพิ่ม เติม จากที่ แจ้ง ขอพิธีลงนามPA วันที่ 28 ธันวาคม 2560
line21-12-6021-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
9
26/12/2017, 11:40:46
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
แสกนเอกสาร-facebook1 แผ่น26-12-6026-12-60วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
3/1/2018, 9:28:33
บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์
ออกแบบ
ออกแบบนามบัตร พร้อมทำการปริ๊นสี จำนวน 1 แผ่น
line1 แผ่น3-1-613-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
9/1/2018, 15:02:26
นางสาวพัชริดา ยี่โถหุ่น
สแกนเอกสาร-เอกสารแนบ195 แผ่น9-1-6110-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
17/1/2018, 12:09:26
อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
ปก+ภาพกิจกรรม
รายงานสรุปการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ปริ้น จำนวน 8 แผ่น
18-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
18/1/2018, 16:36:58บุญตา สุขวดี
ปรับโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
e-mail19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
19/1/2018, 10:51:23อ้อมใจ พลกายาปกโครงการ
สรุปโครงการพัฒนานักศึกษา โมกขาวเกมส์
line จำนวน 4 แผ่น19-1-6119-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
19/1/2018, 14:38:30
อ.มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
ปก+ภาพกิจกรรม โครงการรับหมวก
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยพิธีรับหมวกและมอบตะเกียง
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีที่ 2 รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560
ปริ้นสี จำนวน 8 แผ่น
23-1-6123-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
23/1/2018, 9:26:34รัตนกร กาญจนแสงชัยออกแบบการ์ด
ทำการ์ดเป็นแบบพับครึ่ง พื้นหลังเป็นดอกไม้สวยๆ เขียนข้อความ
ขอแสดงความยินดีกับศาตราจารย์
ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
จาก ศิษย์
ศุกร์ใจ เจริญสุข
Pint สี 1 แผ่น23-1-6123-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
17
23/1/2018, 14:43:00บุญตา สุขวดี
ปรับโครงสร้างองค์กร
แก้ไขข้อความ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม
line23-1-6123-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
18
29/1/2018, 12:49:38
มนัสชนกฑ์ กุลพานิชย์
แสกนเอกสารe-mail129-1-6129-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
19
7/2/2018, 15:27:22องศา ศุภสารสแกนรูป จนท.line17-2-617-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
20
13/2/2018, 10:17:03
สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ทำปกรายงานแผนบริหารความเสี่ยง งบ 61
ปกแผนบริหารความเสี่ยง
line13-2-6113-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
14/2/2018, 14:00:10ดนัย ดุสรักษ์
ออกแบบปกเล่ม และ CD โครงข้าราชการใหม่ 61 รุ่น 2
e-mail14-2-6114-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
22
20/2/2018, 14:48:02
อ.สไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
ออกแบบประกาศหน้า web วพบ.
การรับสมัคร นศ. PN
line-20-2-6120-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
23
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
24
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
25
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1