รายชื่อหนังสือซื้อ-2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อหนังสือซื้อปีงบประมาณ 2560 : คณะศิลปศาสตร์
2
ลำดับชื่อเรื่องISBNจำนวน เสนอโดยเลขเรียกหนังสือ
3
1The Art of Communication 97814422662301 Mairenallen Joy BasilioP90 .F783 2016
4
2The Global Rise of Asian Transformation 97811374123551 Mairenallen Joy BasilioHC412 .H784 2014
5
3Media Effects and Society 97804158859111 Mairenallen Joy BasilioP94 .P384 2017
6
4Cross-Cultural Journalism: Communicating Strategically About Diversity 97811387848951 Mairenallen Joy BasilioPN4749 .C76 2016
7
5Lexical Processing and Second Language Acquisition 97804158775581 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์P118.2 .T65 2015
8
6Second Language Sentence Processing 97804156320031 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์P118.2 .J87 2015
9
7Theories in Second Language Acquisition 97804158242171 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์P118.2 .T45 2015
10
8Corpus Linguistics for Grammar 97804157464101 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์PE1128.A2 J76 2015
11
9Teaching and Researching: Reading 97814082050371 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์LB1050 .G668 2013
12
10The Diagnosis of Reading in a Second or Foreign Language 97804156629011 ดร.ฑิฆัมพร ซุฒิพรพงษ์P118.2 .D53 2015
13
11A Functional Discourse Grammar for English 9780199571871 1ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์P167 .K45 2015
14
12อ่านวรรณกรรม GEN Z97861638818302ดร.สิทธินันท์ ศรีอ่อนPL4200.5 ร556 2560
15
13นานมาแล้ว :มีเรื่องเล่า นิทาน ตำนาน ชีวิต97897403306392ผศ ชญานนท์ แสงศรีจันทร์GR312 ป141น 2556
16
14ทฤษฎีคติชนวิทยา :วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน- นิทานพื้นบ้าน2ผศ ชญานนท์ แสงศรีจันทร์GR312 ศ444ท 2557
17
15การวิจัยวรรณคดี97897464145932ผศ ชญานนท์ แสงศรีจันทร์PN73 ก732 2556
18
16ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (THAI FOR A FOREIGNERS)97861630026555ผศ.ชมพูนุท ธารีเธียรPL4158.8 ส184 2559
19
17ไวยากรณ์ของนิทาน :การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง97861655184135ผศ.ชมพูนุท ธารีเธียรGR550 976 2557
20
18ไวยากรณ์ไทย :หนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับ 597861655188885ผศ.ชมพูนุท ธารีเธียรPL4161 น352 2558
21
19ภาษากฎหมายไทย (เพิ่มบทความชื่อ "คำอภิปรายเรื่องภาษากฎหมายไทย")97861631400435ผศ.ชมพูนุท ธารีเธียรKPT92 ธ515ภ 2555
22
20ภาษาและภาษาศาสตร์97861631425425ผศ.ชมพูนุท ธารีเธียรP121 ภ487 2559
23
21ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย (A HISTORY OF THAILAND)97897402126521ผศ.สมศรี ชัยวณิชยาDS571 บ773 2559
24
22ประวัติศาสตร์อีสาน97861631407151ผศ.สมศรี ชัยวณิชยาDS588 ต761 2557
25
23The Multilingual Turn: Implications for SLA 97804155343211 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP118.2 .M86 2014
26
24World Englishes Paperback with Audio CD 97805216168741 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPE1066 .K57 2007
27
25Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax 97811389473441 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPE1375 .B87 2016
28
26Morphology and Lexical Semantics 97805211004341 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP245 .L54 2008
29
27An Introduction to English Morphology: Words and Their Structure97807486132671 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPE1171 .C27 2002
30
28Contemporary Fiction : A Very Short Introduction 97801996092601 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPR889 .E15 2013
31
29Motherless Tongues : The Insurgency of Language Amid Wars of Translation97808223607421 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP119.32.P45 R34 2016
32
30Psychoanalysis : A Very Short Introduction 97801992268181 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารBF173 .P572 2015
33
31Queer Wars 97807456986941 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารHQ76.5 .A39 2016
34
32Capital : An Abridged Edition 97801995357051 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารHB501 .M392 2008
35
33A Room of One's Own and Three Guineas 97801996422121 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPR6045.O72 W913 2015
36
34Studying Plays 97803409851441 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPN1707 .W32 2016
37
35The Odyssey 97801995367881 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPA4025.A5 H766 2008
38
36The Iliad97801995367951 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPA4025.A2 H766 2008
39
37Selected Tales 97801995555811 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPT921 .G864 2009
40
38Home 97814725284761 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารSst .S884H 2013
41
39Under Western Eyes 97801995523751 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารFic .C754 2008
42
40Longing97814725174561 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารSst .B789L 2013
43
4140 Short Stories : A Portable Anthology97813190353891 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPN6120.2 .A15 2017
44
42The Canon in Southeast Asian Literature 97811389652941 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPL3508.05 .C36 2000
45
43Analysing English Sentences (Cambridge Textbooks in Linguistics)97805216600821 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPE1361 .R327 2016
46
44Conversation Analysis (Cambridge Textbooks in Linguistics) 978052119850691 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP95.45 .C63 2016
47
45Language Change (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97811076558291 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP142 .B93 2015
48
46Figurative Language (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805211847311 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP301.5.F53 D36 2014
49
47Relevance Theory (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805217024161 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP99.4.R44 C57 2013
50
48Evolutionary Linguistics 97805218145081 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP116 .M45 2013
51
49Clitics : An Introduction (Cambridge Textbooks in Linguistics)97805218642821 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP288 .S67 2012
52
50Evolutionary Linguistics (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805218913941 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP116 .M45 2013
53
51Person (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805217766911 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP240.85 .S56 2004
54
52Stylistics (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805217766911 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP240.85 .S56 2004
55
53Agreement (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805210017001 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP299.A35 C67 2006
56
54Cognitive Linguistics (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805216611401 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP165 .C76 2005
57
55Grammaticalization (Cambridge Textbooks in Linguistics)97805210094851 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP299.G73 H66 2003
58
56Binding Theory (Cambridge Textbooks in Linguistics)97805210122251 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP158.2 .B87 2005
59
57Theories of Case (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805217973131 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP240.6 .B88 2006
60
58Lexical Meaning (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805216776461 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP325 .M824 2010
61
59Language Contact (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805218253511 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP115 .M38 2009
62
60Pragmatics and Grammar (Cambridge Textbooks in Linguistics)97805215599421 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP99.4.P72 A75 2008
63
61Register, Genre, and Style 97805216778991 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP302.815 .B536 2009
64
62Understanding Minimalism (Cambridge Textbooks in Linguistics) 97805215319481 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP158.28 .H67 2005
65
63Pragmatics and Grammar 97805215501851 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP99.4.P72 A75 2008
66
64Typology and Universals 97805210049921 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP204 .C941 2006
67
65Introduction to Word Grammar 97805217216461 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารPE1112 .H823 2010
68
66The Cambridge Handbook of Linguistic Anthropology 97811070300771 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP35 .C25 2014
69
67Heteroglossia as Practice and Pedagogy 97894024060851 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP40 .H589 2014
70
68Language and Superdiversity 97811388445821 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP115.45 .L36 2016
71
69Consumer Driven Innovation in Food and Personal Care Products 97818456956751 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารTP370.5 .C66 2010
72
70The SAGE Handbook of Qualitative Research 97814129741721 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารH62 .S129 2011
73
71Fundamentals of Physical Geography 97805387365891 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารGB54.5 .P475 2011
74
72Tourism Social Media : Transformations in Identity, Community and Culture 97817819021341 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารG155.A1 T727 2013
75
73Innovation and Entrepreneurship 97811189930951 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารHD53 .B476 2015
76
74Exploring Digital Communication : Language in Action 97804155249331 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารP96.T42 T33 2015
77
75The Nature of Asian Politics 97805211523961 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารJQ36 G475 2014
78
76Philosophy of Religion : Towards A More Humane Approach 97811076951841 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารBL51 .C6785 2014
79
77The Key Texts of Political Philosophy : An Introduction 97805211850041 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารJA71 .P3383 2014
80
78 Tourism Geography : Critical Understandings of Place, Space and Experience 97804158544431 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารG155.A1 W719 2015
81
79Media and Society 97814462676911 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารHM1206 .C258 2015
82
80ลพบุรี หลังวัฒนธรรมเขมร ศิลปวัฒนธรรมพิเศษ 97897402149771 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS589.L67 ศ324 2559
83
81ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย ข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ 97897403348731 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS578 ฉ429 2559
84
82เมื่อตะวันออกล่าอาณานิคม ศตวรรษที่ 15-19 97861692575231 สาขาวิชาประวัติศาสตร์JV221 ร798 2559
85
83ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท :ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ. 97897402149461 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS561.5 ย333 2559
86
84ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย 97897467299871 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS571 ส656 2558
87
85พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 97861651451211 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS582 ด495 2559
88
86การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 7 : ขยายโอกาส มุ่งคุณภาพ พร้อมคุณธรรม 97861692612091 สาขาวิชาประวัติศาสตร์LA1221 ป711 2559
89
87คำให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8. 97861638809701 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS585 ว555 2559
90
88ก่อนกำแพงเบอร์ลินจะสิ้นสูญ 97861640699091 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DD289 บ176 2559
91
89สยามในโลกสากล : สมุดภาพ 97861640693291 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS571 ก976 2559
92
90การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ. 97897402147311 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS583 ท595 2559
93
91สุลต่านลุ่มทะเลสาบสงขลา 97861630124321 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS570.M85 อ618 2557
94
92ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 :หนังสือชุดประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัย เนื่องในโอกาส 100 97861672027091 สาขาวิชาประวัติศาสตร์JQ1745 ช495 2559
95
93ประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 97861653825641 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS525 ท322ป 2559
96
94150 ปี ประวัติศาสตร์จีนยุค ป่วยไข้ จากสงครามฝิ่นสู่มหาอำนาจโลก 97861630102231 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS754 ว844 2555
97
95ประวัติศาสตร์เกาหลี แผ่นดินแห่งความแตกแยกจากอ อดีตจนถึงปัจจุบัน 97861670718551 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS907.18 ว844 2555
98
96ประวัติศาสตร์พม่า แผ่นดินแห่งความแตกแยก 97861630115031 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS528.5 อ618 2556
99
97ประวัติศาสตร์ลาว : ดินแดนแห่งหุบเขาและความเปลี่ยนแปลง 97861630149311 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS555.5 อ618 2558
100
98แผ่นดินอาหรับ ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง 97861630111211 สาขาวิชาประวัติศาสตร์DS215 อ169 2556
Loading...
Main menu