932-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 32103
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทย์-คณิต
จิตพิสัย
ห้อง 932
3
ครูที่ปรึกษา For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวคะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
53879181710552010551
6
53998292110552010602
7
54014382010552010583
8
54224471810552010554
9
542625102310552010635
10
54338681810552010566
11
543687102210552010627
12
54377841810552010528
13
54397952210552010579
14
5439810820105520105810
15
5441111919105520105811
16
5445012918105520105712
17
54466131021105520106113
18
5447214418105520105214
19
5307415922105520106115
20
5455116101802816
21
5462717616105520105217
22
5467218617105520105318
23
5467819722105520105919
24
5475120721105520105820
25
5340221819105520105721
26
5481322619105520105522
27
5481523618105520105423
28
548462471602324
29
5486425618105520105425
30
5487826919105520105826
31
5489127517105520105227
32
5489628621105520105728
33
5496329517105520105229
34
5499430919105520105830
35
5499631718105520105531
36
5499932818105520105632
37
5501733518105520105333
38
55034341023105520106334
39
550633582203035
40
550693662202836
41
5512637819105520105737
42
5515838418105520105238
43
551733961502139
44
5520140418105520105240
45
5521141726105520106341
46
5523442822105520106042
47
5528743815105520105343
48
5529644719105520105644
49
55301451025105520106545
50
51
52
53
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
54
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
55
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 F2
56
57
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
58
ID Line
paek2551
59
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
60
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
61
62
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
63
64
ข้อละ 1 คะแนน
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu