Tunniplaan_2018/2019_2.poolaasta
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
TUNNIPLAAN 2019/20. õa
2
(II POOLAASTA)
KINNITATUD
3
Lümanda PK direktori 20. jaanuari 2020 käskkirjaga nr 2-9/11
4
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
5
E 1.
MATEMEESTI KMUUSIKAMATEMINGLISE KVENE KMATEMBIOLOOGIAÜHISK ÕP
6
2.MUUSIKAEESTI KINGLISE KEESTI KMATEMLOODUSÕPGEOGRAJALUGUVENE K
7
3.EESTI KMUUSIKAMATEMINGLISE KEESTI KMATEMBIOLOOGIAKEEMIAEESTI K
8
4.KEH KASVKEH KASVEESTI KMUUSIKALOODUSÕPINGLISE KEESTI KVENE KMATEM
9
5.MATEMKEH KASVKEH KASVMUUSIKAEESTI KKIRJANDUSMATEMINGLISE K
10
6.KLJKLJTUGIÕPEP KEHP KEHP KEHMUUSIKABIOLOOGIA
11
7.
loodusr/noork
loodusr/noork
loodusr/noork
loodusr/noork
noork/T KEH
noork/T KEH
T KEHKLJMUUSIKA
12
8.
jalgp/muusik
jalgp/muusik
jalgp/muusik
jalgp/muusik
jalgp/muusik
jalgpalljalgpalljalgpalljalgpall
13
9.
14
T 1.
EESTI KMATEMKUNSTLOODUSÕPMATEMAJALUGUINGLISE KKIRJANDUSKEEMIA
15
2.EESTI KEESTI KKUNSTINGLISE KLOODUSÕPMATEMVENE KAJALUGUFÜÜSIKA
16
3.KUNSTMAJANDUSINGLISE KKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖVENE KMATEMARVUTIAJALUGU
17
4.LOODUSÕPKUNSTMATEMKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖKIRJANDUSAJALUGUINGLISE KKIRJANDUS
18
5.TUGIÕPEKUNSTEESTI KMATEMAJALUGUKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖVENE KMATEM
19
6.MAJANDUSTUGIÕPEKEH KASVKEH KASVKIRJANDUSKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖMATEMÜHISK ÕP
20
7.PPKPPKTUGIÕPEP KEHP KEHP KEHKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖ
21
8.PPKprojektiringprojektiringprojektiringKÄSIT/TÖÖ
projektiring
22
9projektiringprojektiringprojektiringprojektiring
projektiring
23
24
K 1.
mudilaskoor
mudilaskoor
mudilaskoormudilaskoorINGLISEKMATEMEESTI KEESTI KGEOGR
25
2.MUUSIKALOODUSÕPEESTI KMATEMMATEMINGLISE KKIRJANDUSKEEMIAVENE K
26
3.EESTI KMUUSIKAEESTI KEESTI KKUNSTVENE KMATEMINGLISE KEESTI K
27
4.MATEMEESTI KMUUSIKAINGLISE KEESTI KEESTI KKUNSTBIOLOOGIAMATEM
28
5.KEH. KASVKEH. KASVMATEMMUUSIKALOODUSÕPKUNSTLOODUSÕPKIRJANDUSINGLISE K
29
6.kunstiringkunstiringkunstiringARVUTIMUUSIKAKLJKEH KASVKEH KASV
30
7.PPKkunstiringkunstiringKLJMUUSIKAKEH KASVKEH KASV
31
8.
spordir/muus
spordir/muus
spordir/muus
spordir/muus
muus/film ja
film ja anim
film ja anim
film ja anim
film ja anim
32
9.
33
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
34
N 1.
EESTI KLOODUSÕPMATEMMATEMINGLISE KAJALUGUMATEMEESTI KKEEMIA
35
2.MATEMINIMESEÕPINIMESEÕPEESTI KAJALUGUMATEMVENE KINGLISE KKUNST
36
3.TÖÖÕPMATEMINGLISE KLOODUSÕPKODULUGUEESTI KGEOGRMATEMVENE K
37
4.TÖÖÕPEESTI KLOODUSÕPINGLISE KMATEMKIRJANDUSLOODUSÕPVENE KAJALUGU
38
5.KEH KASVKEH KASVEESTI KKUNSTEESTI KLOODUSÕPAJALUGUFÜÜSIKAMATEM
39
6.robootikaEESTI KKEH KASVKEH. KASVKLJÜHISK.ÕPINGLISE KKARJÄÄRIÕPBIOLOOGIA
40
7.robootikarobootikarobootikaT KEHT KEHT KEHKUNSTKLJ
41
8.TORETORETORETORETORE
42
9.
43
R 1.
EESTI KTÖÖÕPMATEMÖKOLOOGIAINIMESEÕPMATEMVENE KGEOGRINGLISE K
44
2.EESTI KTÖÖÕPEESTI KEESTI K
ÖKOLOOGIA
VENE KINGLISE KINIMESEÕPMATEM
45
3.MATEMMATEMTÖÖÕPMATEMMATEMINIMESEÕP
ÖKOLOOGIA
FÜÜSIKAKIRJANDUS
46
4.KLJEESTI KÖKOLOOGIAEESTI KKIRJANDUSINGLISE KINIMESEÕPMATEMFÜÜSIKA
47
5.rahvatantsrahvatantsKLJPPKÖKOLOOGIAMATEMINGLISE KGEOGR
48
6.
49
7.
50
Loading...