Tunniplaan_2018/2019_1.poolaasta
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
TUNNIPLAAN 2018/19. õa
2
(I POOLAASTA)
KINNITATUD
3
Lümanda PK direktori 1. septembri 2018 käskkirjaga nr 2-9/2
4
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
5
E 1.
KLJEESTI KKLJKLJLOODUSÕPMATEMMUUSIKAINGLISE KKEEMIA
6
2.EESTI KINIMESEÕPMUUSIKAINGLISE KMATEMINIMESEÕPEESTI KGEOGRBIOLOOGIA
7
3.TÖÖÕPMUUSIKAMATEMMATEMINGLISE KVENE KINIMESEÕPBIOLOOGIAMATEM
8
4.MUUSIKATÖÖÕPINGLISE KMAJANDUSEESTI KKLJMATEMVENE KFÜÜSIKA
9
5.tugiõpeTÖÖÕPEESTI KEESTI KINIMESEÕPINGLISE KGEOGRMATEMMUUSIKA
10
6.
mudilaskoor
mudilaskoor
mudilaskoor
mudilaskoor
KLJP KEHP KEHP KEHP KEH
11
7.loodusringloodusringloodusringloodusringMUUSIKAP KEHP KEHP KEHP KEH
12
8.jalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpall
13
9.
14
T 1.
TÖÖÕPKLJLOODUSÕPMATEMMATEMVENE KINGLISE KFÜÜSIKAAJALUGU
15
2.MATEMEESTI KINGLISE KKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖAJALUGUVENE KMATEMGEOGR
16
3.LOODUSÕPEESTI KKUNSTKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖMATEMAJALUGUGEOGRVENE K
17
4.EESTI KMATEMKUNSTEESTI KINGLISE KKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖKEEMIAÜHISK. ÕP
18
5.MAJANDUSINIMESEÕPINGLISE KAJALUGUKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖVENE KMATEM
19
6.robootikaLOODUSÕPEESTI KEESTI KMATEMAJALUGUINGLISE K
20
7.robootikarobootikaKIRJANDUSKÄSIT/TÖÖKUNST
21
8.TORETORETORETOREKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖ
22
9.
23
K 1.
mudilaskoor
mudilaskoor
mudilaskoor
mudilaskoor
MATEM
LOODUSÕP
EESTI KINGLISE KEESTI K
24
2.MUUSIKAMUUSIKAEESTI KMATEMINGLISE KVENE KKUNSTEESTI KMATEM
25
3.MATEMMATEMKEH. KASVLOODUSÕPEESTI KMUUSIKAMATEMKUNSTVENE K
26
4.EESTI KEESTI KKEH. KASVEESTI KKIRJANDUSMATEMLOODUSÕPMUUSIKAINGLISE K
27
5.KEH. KASVKEH. KASVMATEMMUUSIKAKUNSTEESTI KINGLISE KMATEMKIRJANDUS
28
6.KEH. KASVKEH. KASVMUUSIKAKUNSTINGLISE KGEOGRKIRJANDUSBIOLOOGIA
29
7.noorkotkadnoorkotkadkunstiringkunstiringkunstiringT KEHT KEHT KEHT KEH
30
8.robootikarobootikaT KEHT KEHT KEHT KEH
31
9.
32
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
33
N 1.
EESTI KEESTI KMATEMEESTI KMATEM
LOODUSÕP
INGLISE KARVUTIAJALUGU
34
2.KUNSTLOODUSÕPEESTI KMATEMAJALUGUMATEMVENE KINGLISE KEESTI K
35
3.MATEMKUNSTINGLISE KLOODUSÕPEESTI KVENE KMATEMEESTI KÜHISK. ÕP
36
4.EESTI KKUNSTEESTI KINGLISE KLOODUSÕPAJALUGULOODUSÕPVENE KMATEM
37
5.MATEMTÖÖÕPARVUTIÜHISK.ÕPKIRJANDUSBIOLOOGIAINGLISE K
38
6.tugiõpetugiõpeKEH. KASVKEH. KASVKUNSTBIOLOOGIAMATEMKIRJANDUS
39
7.kunstiringkunstiringkunstiringKEH. KASVKEH. KASVloodusringKLJKARJÄÄRIÕPGEOGR
40
8.loodusringKLJ
41
9.
42
R 1.
EESTI KEESTI KEESTI K
ÖKOLOOGIA
KODULUGUINGLISE KKIRJANDUSFÜÜSIKAMATEM
43
2.MATEMEESTI K
ÖKOLOOGIA
INGLISE KKIRJANDUSMATEMVENE KAJALUGUFÜÜSIKA
44
3.EESTI KMATEMMATEMEESTI KMATEM
ÖKOLOOGIA
AJALUGUINGLISE KKEEMIA
45
4.KEH. KASVKEH. KASVMATEMMATEM
ÖKOLOOGIA
EESTI KMATEMKEEMIAVENE K
46
5.KEH. KASVKEH. KASVKIRJANDUS
ÖKOLOOGIA
KIRJANDUSKLJ
47
6.
48
7.
49
Loading...
Main menu