Pronat në ish-Uzinën Mekanike Tiranë
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
*Parcelat që kaluan nga Qeveria në pronësi të Bashkisë Tiranë në vitin 2018*Parcelat për të cilat Bashkia nisi procedurën për marrëveshje me Arlis shpk në 2018
2
Kadastra
Parcela
Sip.e pronës
NdërtesaPronariKadastraParcela
Sip.e pronës
NdërtesaPronari
3
82501/1806077.36Uzina MekanikeShteti82501/1806077.36
Uzina Mekanike
Shteti
4
82501/185200.45Uzina MekanikeShteti82501/192322.42
Uzina Mekanike
Shteti
5
82501/1902543.46Uzina MekanikeShteti82501/990831.8
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të Eva (Nelaj) Masha, Fiorentina (Nelaj) Jorgji në favor të shoqërisë ndërtuese Arlis shpk
6
825020.29Kabinë ElektrikeShteti82501/991554.5
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të Armand Lilo (pronar i Arlis shpk)
7
82501/990831.8Uzina Mekanike
trualli në pronësi të Eva (Nelaj) Masha, Fiorentina (Nelaj) Jorgji në favor të shoqërisë ndërtuese Arlis shpk
82501/993520.38
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të shoq. Kastrioti
8
82501/991554.5Uzina Mekaniketrualli në pronësi të Armand Lilo (pronar i Arlis shpk)82501/994343.07
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të shoq. Kastrioti
9
82501/993520.38Uzina Mekaniketrualli në pronësi të shoq. Kastrioti82501/99651.49
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të shoq. Kastrioti
10
82501/90718.72Uzina MekanikeShteti82501/997515.1
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të A. Mehmeti ka shënim në favor të shoq. Arlis shpk
11
82501/994343.07Uzina Mekaniketrualli në pronësi të shoq. Kastrioti82501/998178.1
Uzina Mekanike
trualli në pronësi të A. Mehmeti ka shënim në favor të shoq. Arlis shpk
12
82501/99651.49Uzina Mekaniketrualli në pronësi të shoq. Kastrioti
Totali i Sip:
9394.22*Vendim i Bashkisë Tiranë Nr. 146 datë 15.11.2018
13
82501/997515.1Uzina Mekaniketrualli në pronësi të A. Mehmeti ka shënim në favor të shoq. Arlis shpk
14
82501/998178.1Uzina Mekaniketrualli në pronësi të A. Mehmeti ka shënim në favor të shoq. Arlis shpk6077.36
15
82501/192322.42Uzina MekanikeShteti322.42
16
82501/1582079.5Uzina Mekaniketrualli në pronësi të Shpëtim Balla
Totali i Sip:
6399.78Shteti 68.2%
17
Totali i Sip:14256.64*Fletorja Zyrtare Nr.76 - Viti 2018 fq:14746-14748
18
831.8
19
322.42554.5
20
18.72520.38
21
20.29343.07
22
2543.4651.49
23
200.45515.1
24
6077.36178.1
25
Totali i Sip:9182.7Shteti 64.4%
Totali i Sip:
2994.44Privati 31.8%
26
27
831.8
28
554.5
29
520.38
30
343.07
31
51.49
32
515.1
33
178.1
34
2079.5
35
Totali i Sip:5073.94Privati 35.5%
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...