ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Instructions: Fill in the column titled "Vietnamese Translations"
2
Column A is restricted, but column B can be edited.
3
4
Rule 1: You may not copy translations in bulk from an online source.
5
Rule 2: We strongly encourage translations to come from your own knowledge of the language.
6
Rule 3: If you do use resources to assist with translations, to avoid copying, please don't only use one resource.
7
8
9
EnglishVietnamese Translations
10
abandonbỏ mặc
11
abandonmentsự vứt bỏ
12
abatelàm dịu đi
13
abatementdịu đi
14
abbreviationviết tắt
15
abdominalthuộc phần cơ hoành
16
aberration
Độ lệch từ một quyền, phong tục, hoặc khóa học theo quy định.
17
abidekéo dài/chờ đợi
18
abilitykhả năng
19
ablecó thể
20
abodenơi ở
21
aboriginal
nguyên thủy; không phức tạp.
22
abortionphá thai
23
abortivenon yếu
24
aboutvề cái gì đó
25
abovetrên
26
abridge
Để thực hiện ngắn hơn trong lời nói, giữ các tính năng thiết yếu, nghiêng ra các hạt nhỏ.
27
abroadnước ngoài
28
abrupt
Bắt đầu, kết thúc, hoặc thay đổi đột ngột hoặc với một break.
29
absencesự vắng mặt
30
absentvắng mặt
31
absolutetuyệt đối
32
absolution
Sự tha thứ, hoặc đi qua các hành vi phạm tội.
33
absolve
Để giải phóng khỏi tội lỗi hoặc hình phạt của nó.
34
absorbthấm
35
absorptionsự thẩm thấu
36
abstracttrừu tượng
37
abstractedlơ đãng
38
abstractiontrừu tượng
39
absurd
Không phù hợp với lý trí hay cảm giác chung.
40
abundanceđầy đủ, sung túc
41
abuselạm dụng, ngược đãi
42
abusive
Sử dụng những lời khắc nghiệt hoặc điều trị bệnh.
43
academyhọc viện
44
acceleratetăng tốc
45
accentgiọng
46
acceptchấp nhận
47
acceptancesự chấp thuận
48
access
Một cách của phương pháp hay lối vào; đoạn văn.
49
accession
Cảm ứng hoặc cao, như nhân phẩm, văn phòng, hoặc chính phủ.
50
accessoryphụ liệu
51
accidenttai nạn
52
accidentalTình Cờ
53
accommodate
Để cung cấp một cái gì đó như một sự tử tế hay ủng hộ.
54
accommodationnhà ở
55
accompaniment
Một phần cấp dưới hoặc các bộ phận, làm giàu hoặc hỗ trợ một phần hàng đầu.
56
accompany
Để đi với, hoặc được liên kết với, như người bạn đồng hành.
57
accomplishhoàn thành
58
accomplished
59
accomplishmentthành tựu
60
accordhiệp định
61
account
Một hồ sơ hoặc báo cáo về thu, chi, hoặc các giao dịch kinh doanh.
62
accretionsự bồi đắp
63
accumulatethu thập
64
accurate
Phù hợp chính xác đến chân lý hay một tiêu chuẩn.
65
accuse
Để sạc với làm sai, hành vi sai trái, hoặc sai sót.
66
achievementthành tựu
67
acidMột chất chua.
68
acknowledgecông nhận
69
acknowledgment
Sự công nhận.
70
acquaintancengười quen
71
acridGay gắt hăng và vị đắng.
72
across
73
actionhành động
74
activekích hoạt
75
activityhoạt động
76
actordiễn viên nam
77
actualtức thời, thực tế
78
acuteCó tốt và thâm nhập phân.
79
acutenesssự sắc sảo
80
additionphép cộng
81
addressđịa chỉ
82
adequateđầy đủ
83
adhere
Để dính nhanh hoặc cùng nhau.
84
adherenceTập tin đính kèm.
85
adherentBám hoặc bám nhanh.
86
adhesion
Tình trạng bị kèm theo hoặc tham gia.
87
adjacent
Đó là gần hoặc tiếp giáp thuận.
88
adjective
89
adjunct
Một cái gì đó tham gia hoặc kết nối với điều khác, nhưng giữ một vị trí cấp dưới.
90
adjustđiều chỉnh
91
adjustment
92
administer
93
administration
94
admiration
95
admission
96
admit
97
adoption
98
adorationlòng sùng kính sâu sắc.
99
adorn
100
adultngười lớn