Danh sach du thi tuan 49-2018 thi chinh
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Ngày8/20/20188/21/20188/22/20188/23/20188/24/2018
3
Hình thức thiPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMPM
4
MASVHọTênLớpKTXQ1GTTKDEKHHSCSMDHKTDP1YHHNYHCTCSTEDLSHSLS1SANPLNGOAI1SKPNNKTHSLTSPCDHHDMLAY2KTSASANHDUKTXQ2HHTBGDNK1
289
150516NGUYỄN THỊ THUHƯƠNGDD10CC.2.2-7H15PMT3-8H30
290
150573TRẦN NGUYỄN THANHTHANHDD10CC.2.2-7H15PMT3-8H30
347
150674NGUYỄN THỊ MỸDUYÊNS3CC.2.2-7H15
348
150679MAI THỊ HỒNGHẠNHS3CC.2.2-7H15
349
150372NGUYỄN THỊTHỦYS3CC.2.2-7H15
351
160271NGUYỄN THỊ HOÀNGANS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
352
160273NGUYỄN ĐÌNHANHS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
353
160419PHẠM THỊ KIMANHS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
354
160868H LÍUAYŨNS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
355
169025YinkaiyarChanthyS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
356
160462NGUYỄN THỊCHÂUS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
357
160283NGUYỄN THỊCÚCS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
358
160446ĐÀO VIẾTDANHS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
360
160507NGUYỄN THỊ BÍCHDIỆUS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
363
160299PHẠM HOÀNGGIANGS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
364
160300NGUYỄN THỊ QUỲNHGIAOS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
365
160627LÊ THỊHÃIS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
366
160301PHẠM THỊ NGỌCHÂNS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
367
160302NGUYỄN THỊ THUHẰNGS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
368
160303NGUYỄN THỊ THÚYHẰNGS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
369
160304LÊ THỊHIỀNS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
370
160308TRẦN THỊHIẾUS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
371
160310NGUYỄN THỊ DIỄMHUỆS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
372
160312TRẦN THỊHƯƠNGS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
373
160910LÊ TRUNGKIÊNS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
374
160720TRẦN THỊ NGỌCLAIS4A
D.1.3-7H15
D.1.3-7H15
375
160323PHAN THỊ THÙYLÊNS4A
D.1.3-7H15
D.2.1-7H15
376
160598VÕ THỊ NGỌCLOANS4A
D.1.3-7H15
D.2.1-7H15
377
160331NGUYỄN ĐÌNHLựcS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
378
160424NGUYỄN THỊLUYẾNS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
379
160534NGUYỄN THỊ KIMLYS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
380
160899LÊ THỊ MỘNGS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
381
169026PhetsalathMounkthongS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
382
160338TRẦN THỊNĂMS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
383
160538TRẦN THỊ HỒNGNGÂNS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
384
160341TRƯƠNG THỊNGỌCS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
385
160969TRẦN THỊNGUYÊNS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
386
160456PHẠM THỊ HIỀNNHƯS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
387
160525HUỲNH THỊNIS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
388
160931PHAN THỊ HÀNYS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
389
160589NGUYỄN THỊPHƯƠNGS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
390
169027KeokongbounPunịarS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
391
160905BÙI THỊ THỰCQUYÊNS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
392
160478PHẠM NHƯQUỲNHS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
393
160360PHAN THỊ NGỌCSÂMS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
394
160715TRƯƠNG THỊ THUSƯƠNGS4A
D.2.1-7H15
D.2.1-7H15
396
160065NGUYỄN VĂNTHÀNHS4A
D.2.1-7H15
D.2.2-7H15
397
160371NGUYỄN THỊTHẢOS4A
D.2.1-7H15
D.2.2-7H15
399
160546PHẠM THỊ KIMTHƠMS4A
D.2.1-7H15
D.2.2-7H15
400
160379NGUYỄN THỊ LỆTHUS4A
D.2.1-7H15
D.2.2-7H15
401
160378NGUYỄN THỊ ÁNHTHƯS4A
D.2.1-7H15
D.2.2-7H15
402
160381HUỲNH NGỌC HOÀITHƯƠNGS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
403
160593LÊ THỊ THUTHUÝS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
404
160457TRỊNH THỊ THUTHUỶS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
405
160920H'THUỶS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
406
160388VÕ Nữ TÂMTÌNHS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
407
160621TRẦN THỊ QUỲNHTRANGS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
409
160445VÕ THỊTRÚCS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
410
160398TRẦN LÊ ANHTỨS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
411
160759NGUYỄN THỊTUYẾTS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
412
160638NGUYỄN THỊ TỔUYÊNS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
414
160640NGUYỄN THỊ TƯỜNGVIS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
416
160408NGUYỄN THỊ TƯỜNGVYS4A
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
418
160272NGUYỄN THỊ THUÝANS4B
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
419
160275NGUYỄN THỊ KIMANHS4B
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
421
160551NGUYỄN TRỊNH MINHCHÂUS4B
D.2.2-7H15
D.2.2-7H15
422
160864VŨ THỊ KIMCÚCS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
423
160768NGUYỄN VĂNĐẨUS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
424
160511NGUYỄN HUYỀNDIỆUS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
425
169028BoudtavongDorkhukS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
426
160800Trần Thị NgọcDungS4BPMT4-8H30
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
PMT4-8H30
428
160865TRỊNH KIỀUGIANGS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
429
160657PHẠM THỊHẢIS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
431
160443PHẠM THỊHẠNHS4B
D.2.2-7H15
D.2.3-7H15
434
160416VÕ THỊHUYÊNS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
435
160469NGUYỄN THỊ PHƯƠNGLANS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
436
160973NGUYỄN THỊ TRÀLINHS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
437
160328NGUYỄN NHƯLOANS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
438
160332NGUYỄN THỊLƯỢMS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
439
160886NGUYỄN THỊLUYẾNS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
440
160334HUỲNH THỊMẾNS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
441
160926HUỲNH THỊ KIMMỸS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
442
160524VÕ THỊ THANHNGAS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
443
160588NGUYỄN THỊ QUỲNHNGÂNS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
444
160664TRẦN THỊ BÍCHNGỌCS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
445
160933NGUYỄN THỊ VYNHẠCS4B
D.2.3-7H15
D.2.3-7H15
447
160871TRẦN THỊNHƯS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
449
160352LÊ THỊPHÚCS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
451
160356VÕ THỊPHƯỢNGS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
453
160518PHAN THỊ ANHQUỲNHS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
454
160361BÙI THỊSANGS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
455
169029BounheuangsukSelarS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
456
160540NGUYỄN THỊ CẨMTÂMS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
457
160767VÕ THỊ THANHTÂMS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
460
160670PHAN THỊ THANHTHẢOS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
461
160708NGUYỄN THỊ THẠCHTHẢOS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
462
169030YattivongThilaphatS4B
D.2.3-7H15
D.3.1-7H15
Loading...
Main menu