ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
1. Структура запослених и ангажованих лица у текућој календарској години - стање на дан29.04.2022.
3
4
Стручна спремаБрој систематизованих радних местаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено времеБрој лица ангажованих ван радног односа
5
Висока158134161
6
Виша706420
7
Средња183172150
8
Нижа393540
9
Укупно450405371
10
11
12
2. Структура одлива и прилива запослених
13
14
Стручна спремаБрој запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској годиниБрој новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској годиниБрој новозапослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години у оквиру 70%
Број новозапослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години изнад 70%
15
Висока10502
16
Виша3200
17
Средња5401
18
Нижа1200
19
Укупно191303
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100