ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
1. Структура запослених и ангажованих лица у текућој календарској години - стање на дан01.12.2023.
3
4
Стручна спремаБрој систематизованих радних местаБрој запослених на неодређено времеБрој запослених на одређено времеБрој лица ангажованих ван радног односа
5
Висока158136200
6
Виша706620
7
Средња183176180
8
Нижа393620
9
Укупно450414420
10
11
12
2. Структура одлива и прилива запослених
13
14
Стручна спремаБрој запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској годиниБрој новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској годиниБрој новозапослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години у оквиру 70%
Број новозапослених на неодређено време
и одређено време у својству приправника
у текућој календарској години изнад 70%
15
Висока96013
16
Виша2222
17
Средња31018
18
Нижа2006
19
Укупно169239
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100