3. อ่าน PISA.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
5. กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป. 1- 3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1วัดบ้านดอน11
7
เมือง 211
8
เมือง 311
9
เมือง 411
10
เมือง 511
11
เมือง 611
12
เมือง 711
13
เมือง 811
14
เมือง 911
15
เมือง 10
11
16
เมือง 11
11
17
ศรีบุญเรือง 1
11
18
ศรีบุญเรือง 2
11
19
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
เด็กชายกฤษดา สนสังข์
นางนิสากร เด่นเฉลิมชัยกุล
833551197
20
ศรีบุญเรือง 4
11
21
ศรีบุญเรือง 5
11
22
ศรีบุญเรือง 6
11
23
ศรีบุญเรือง 7
11
24
ศรีบุญเรือง 8
11
25
โนนสัง 1
11
26
โนนสัง 2
11
27
โนนสัง 3
11
28
โนนสัง 4
11
29
โนนสัง 5
11
30
โนนสัง 6
11
31
โนนสัง 7
11
32
6. กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 111
35
เมือง 211
36
เมือง 311
37
เมือง 411
38
เมือง 511
39
เมือง 611
40
เมือง 711
41
เมือง 811
42
เมือง 911
43
เมือง 10
11
44
เมือง 11
11
45
ศรีบุญเรือง 1
11
46
ศรีบุญเรือง 2
11
47
ศรีบุญเรือง 3
11
48
ศรีบุญเรือง 4
11
49
ศรีบุญเรือง 5
11
50
ศรีบุญเรือง 6
11
51
ศรีบุญเรือง 7
11
52
ศรีบุญเรือง 8
11
53
โนนสัง 1
11
54
โนนสัง 2
11
55
โนนสัง 3
11
56
โนนสัง 4
11
57
โนนสัง 5
11
58
โนนสัง 6
11
59
โนนสัง 7
11
60
7. กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทบุคคล
61
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
62
เมือง 111
63
เมือง 211
64
เมือง 311
65
เมือง 411
66
เมือง 511
67
เมือง 611
68
เมือง 711
69
เมือง 811
70
เมือง 911
71
เมือง 10
11
72
เมือง 11
11
73
ศรีบุญเรือง 1
11
74
ศรีบุญเรือง 2
11
75
ศรีบุญเรือง 3
11
76
ศรีบุญเรือง 4
11
77
ศรีบุญเรือง 5
78
ศรีบุญเรือง 6
11
79
ศรีบุญเรือง 7
11
80
ศรีบุญเรือง 8
11
81
โนนสัง 1
11
82
โนนสัง 2
11
83
โนนสัง 3
11
84
โนนสัง 4
11
85
โนนสัง 5
11
86
โนนสัง 6
11
87
โนนสัง 7
11
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu