mh_spinnu
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHI
1
2
KERRY- JA VEHNÄTERRIERIKERHO RY.
3
4
ARVOSTELULOMAKE
MH-persoonallisuudenkuvaus
5
6
7
Koiran nimi
Gaeltacht Orgá Diarmuid
Sukupuoliuros
8
Rek.nroFIN31488/06-Synt.aika16.5.2006
9
10
OmistajaSari ja Marko Talasma
11
Kasvattaja
Hannele ja Pekka Virtanen
12
Kasvattajan osoiteVesilahti
13
14
15
KuvaajaHeljä MarjamäkiPvm2.-3.5.2009
16
17
Palautuminen suoritettu kytkettynä
Omistaja luopuu ampumisesta
18
Omistaja keskeyttää
Kuvaaja keskeyttää
19
Suoritettu persoonallisuuden kuvaus
x
Käytös ei hyväksyttävää
20
21
12345
22
23
1.a KONTAKTITorjuu kontaktiaVälttää kontaktiaHyväksyy kontaktinOttaa itse kontaktiaYlitsepursuava
24
Tervehtiminenmurisee tai yrittää purravetämällä hännän vastaamatta siihentai vastaa siihenkontaktinotto. Hyppii,
25
koipien väliinVetäytyy hiemanvinkuu, haukkuu jne.
26
27
1.b KONTAKTIEi lähde vieraan ihmisenLähtee mukaanLähtee mukaan, Lähtee mukaanLähtee mukaan halukkaasti
28
Yhteistyömukaan. Vaihtoehto:haluttomastimutta ei kiinnostunuthalukkaasti. Kiinnos-Ylitsepursuavan kiinnostu-
29
ei kokeilla tässä osiossatestinjohtajastatuu testinjohtajastanut tj:sta. Hyppii, vinkuu,
30
haukkuu jne.
31
32
1.c KONTAKTITorjuu murisemalla ja/taiVälttää, vetää hännänHyväksyy käsittelynHyväksyy ja vastaaHyväksyy ja vastaa ylitse-
33
Käsittelyyrittää purrakoipien väliin tai ha-kontaktillapursuavalla kontaktilla
34
kee tukea ohjaajasta
35
36
2.a LEIKKI 1Ei leikiEi leiki, mutta osoittaaAloittaa hitaasti,Aloittaa nopeasti,Aloittaa hyvin nopeasti,
37
Leikkihalukiinnostustamuuttuu aktiiviseksi,leikkii aktiivisestileikkii hyvin aktiivisesti
38
leikkii
39
40
2.b LEIKKI 1Ei tartuEi tartu, nuuskiiTarttuu viiveellä taiTarttuu heti kokoTarttuu heti, nappaa
41
Tarttuminenesinettäetuhampaillasuullaesineen vauhdista
42
43
2.c LEIKKI 1Ei tartu
Tarttuu viiveellä, pääs-
Tarttuu, vetää vastaanTarttuu heti koko Tarttuu heti koko suulla,
44
Puruote ja taisteluhalutää irti, pitää, mutta eimutta päästää ja tart-suulla, vetää vastaan,vetää vastaan, tempoo, ra-
45
vedä vastaantuu uudestaan.kunnes tj päästäävistaa -myös passiivisen osan
46
Vaihtoehto: näykkiiotteensa
ajan- kunnes tj päästää otteensa
47
48
3.a TAKAA-AJOEi aloitaAloittaa, muttaAloittaa tai juoksee hi-Aloittaa kovalla vauh-Aloittaa heti kovalla vauhdilla,
49
keskeyttää
taasti, voi lisätä vauhtia
dilla, päämäärähakui-
juoksee saaliin ohi. Voi kääntyä.
50
Seuraa koko matkan
sesti, jarruttaa saaliilla
51
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
52
3.b TARTTUMINENEi kiinnostu saaliista.Ei tartu, nuuskiiTarttuu epäröiden taiTarttuu heti ja Tarttuu heti, pitää saalista
53
Vaihtoehto: ei juokse pe-saalistaviiveelläpäästääsuussaan väh. 3 sek.
54
rään.
55
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
56
4. AKTIVITEETTITASOTarkkailematon, kiinnotu-Tarkkailevainen, rau-
Tarkkailevainen ja pää-
Tarkkailevainen, aktivi-
Vaihtelee nopeasti aktiviteetteja
57
maton, ei aktiivinen
hallinen, voi istua, seis-
asiallisesti rauhallinen.
tetti tai rauhattomuusosion aikana.
58
tä tai maata
yksittäisiä aktiviteetteja
lisääntyy vähitellen
Vaihtoehto: rauhaton koko ajan
59
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
60
5.a ETÄLEIKKIEi kiinnostu avustajastaKontrolloi, esiintyyKiinnostunut. SeuraaKiinnostunut, haluaa
Hyvin kiinnostunut. Haluaa läh-
61
Kiinnostustaukoja
avustajaa ilman taukoja
lähteä perään. Yksit-teä perään. Toistuvia lähtö-
62
täisiä lähtöyrityksiäyrityksiä
63
64
5.b ETÄLEIKKIEi osoita uhkauselkeitä
Osoittaa yksittäisiä, 1-2,
Osoittaa yksittäisiä, 1-2,
Osoittaa useampia
Osoittaa useampia uhkauselkeitä
65
Puolustus/aggressiouhkauselkeitä osionuhkauselkeitä osion 1.uhkauselkeitä osionosion 1. ja 2. osassa
66
1. osassaja 2. osassa1. osassa
67
68
5.c ETÄLEIKKIEi saavu avustajan luoSaapuu avustajan luo,
Saapuu piilossa olevan
Saapuu avustajan luoSaapuu avustajan luo suoraan
69
Uteliaisuuskun hän on aktiivinenpuhuvan avustajan luo"matalana" tai/jailman apua
70
"linjalla"viiveellä
71
72
5.d ETÄLEIKKIEi osoita kiinnostustaEi leiki, mutta osoittaa
Leikkii, voi tarttua varo-
Tarttuu, vetää vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
73
Leikkihalukiinnostustavaisesti, ei vedämutta voi irrottaa ja
74
tarttua uudelleen
75
76
5.e ETÄLEIKKIEi osoita kiinnostustaAktivoituu, mutta
On aktiivinen aktiivisen
On aktiivinen avustajan
Kehottaa myös passiivista avus-
77
Yhteistyökeskeyttääavustajan kanssakanssa, osoittaa kiin-tajaa leikkiin kanssaan
78
nostusta myös passii-
79
vista avustajaa kohtaan
80
81
6.a YLLÄTYSEi pysähdy tai pysähtyyKyykistyy ja pysähtyyTekee väistöliikkeitäPakenee korkeintaanPakenee enemmän kuin
82
Pelkonopeasti
kääntämättä pois katset-
5 metriä5 metriä
83
taan
84
85
6.b YLLÄTYSEi osoita uhkauselkeitäOsoittaa yksittäisiä
Osoittaa useampia uh-
Osoittaa useampia
Osoittaa uhkauselkeitä ja hyök-
86
Puolustus/aggressiouhkauselkeitäkauselkeitä pidemmänuhkauselkeitä jakäyksiä, jotka voivat päättyä
87
ajan aikanajoitain hyökkäyksiäpuremiseen
88
89
6.c YLLÄTYSMenee haalarin luo, kun se
Menee haalarin luo, kun
Menee haalarin luo, kun
Menee haalarin luo, kun
Menee haalarin luo ilman apua
90
Uteliaisuuson ensin laskettu maahan
ohjaaja puhuu kyykyssä
ohjaaja seisoo vieressä
ohjaaja edennyt puoli-
91
Vaihtoehto: ei mene ollen-ja houkuttelee koiraatiehen
92
kaan
93
94
6.d YLLÄTYSEi minkäänlaisia tempon-
Pieni niiaus tai tempon-
Niiaus tai temponvaihtelu
Niiaus tai temponvaih-
Osoittaa suurin mitoin pelkoa tai
95
Jäljellejäävä pelkovaihteluita tai väistelyävaihtelu jollain ohitus-yhdellä ohituskerralla,
telu, joka pysyy saman-
jokaisen ohituskerran myötä
96
kerrallajoka pienenee toisellalaisena väh. kahdellakasvavaa pelkoa
97
ohituskerrallaohituskerralla
98
99
6.e YLLÄTYSEi osoita kiinnostustaPysähtyy. Haistelee taiPysähtyy. Haistelee tai
Puree tai leikkii haalarin
Puree tai leikkii haalarin kanssa
100
Jäljellejäävä kiinnostus
katselee haalaria yhdellä
katselee haalaria väh.kanssa. Kiinnostusväh. kahdella ohituskerralla
Loading...
Main menu