EFGHKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
MÃ CĂNDTTÌNH TRẠNGGIÁ GỐCGIÁ/M2GHI CHÚSAN HÔ15
2
SH20-4570Thô11.479.716.922163.995.956Liền kề
3
SH14-1970Thô11.664.003.702166.628.624Liền kề
4
SH4-56137Thô29.440.555.419214.894.565Shophouse
5
SH19-4680Thô14.354.399.347179.429.992Shophouse
6
SH19-66120Thô23.213.876.383193.448.970Căn Góc Shophouse
7
SH4-60102Thô20.000.000.000196.078.431Liền kề
8
SH24-2X120030.000.000.000250.000.000Liền kề
9
SH7-69120Thô20.628.481.993171.904.017Shophouse
10
SH7-7790016.680.000.000185.333.333Shophouse
11
SH7-4390Thô16.678.745.932185.319.399Shophouse
12
SH11-3596Thô14.325.709.758149.226.143Shophouse
13
SH15-3665Thô00Liền kề
14
SH2-4862,5Thô00Liền kề
15
SH24-33120029.682.241.865247.352.016Shophouse
16
SH16-8970000Shophouse
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100