Concrete Strength Record
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
7
Số KQTN
Thí nghiệm (MPa)Ngày lấy mẫuHạng mụcGhi chúTrạm trộn 3 days7 days14 days28 days
2
m3
(28 days)
(MPa)
1 days3 days7 days14 days21 days28 days
Date of sampling
WorkRemarkBatching PlantCheckCheck0Check0Check0
3
DateResultDateResultDateResultDateResultDateResultDateResultR7R28
4
3524-Jan-201731-Jan-1714-Feb-201748.2017-Jan-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
5
3524-Jan-201714-Feb-201749.0017-Jan-17Trial mix (B10)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
6
4024-Jan-201714-Feb-201755.2017-Jan-17Trial mix (B10)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
7
4020-Jan-1736.5024-Jan-201714-Feb-201753.3017-Jan-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
8
4024-Jan-201714-Feb-201750.8017-Jan-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
9
4520-Jan-1744.7024-Jan-201714-Feb-201754.3017-Jan-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
10
4524-Jan-201714-Feb-201754.4017-Jan-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
11
5020-Jan-1764.924-Jan-201714-Feb-201754.7017-Jan-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
12
6520-Jan-1724-Jan-201761.6031-Jan-1714-Feb-201717-Jan-17Trial mix (7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
13
36252-Feb-1723.316-Feb-201727.8019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
14
252-Feb-1716-Feb-201729.1019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
15
252-Feb-1716-Feb-201728.0019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
16
252-Feb-1724.416-Feb-201728.2019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
17
252-Feb-1716-Feb-201729.1019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
18
252-Feb-1716-Feb-201728.2019-Jan-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone1Nén 28(x6)SĐVĐ
19
81X507-Feb-1723.821-Feb-201724-Jan-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone1Nén 7(x5) 28(x15)SĐVĐ
20
X507-Feb-1725.121-Feb-201724-Jan-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone1Nén 7(x5) 28(x15)SĐVĐ
21
X507-Feb-1721-Feb-201724-Jan-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone1Nén 7(x5) 28(x15)SĐVĐ
22
X507-Feb-1721-Feb-201724-Jan-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone1Nén 7(x5) 28(x15)SĐVĐ
23
X507-Feb-1721-Feb-201724-Jan-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone1Nén 7(x5) 28(x15)SĐVĐ
24
507-Feb-1743.8011-Feb-201751.804-Mar-20174-Feb-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
25
6523-Feb-201758.402-Mar-1751.616-Mar-201766.0016-Feb-17Trial mix (28)Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
26
5018-Feb-1722-Feb-201715-Mar-201715-Feb-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)DELTA-M
27
28
29
362521-Feb-201724.014-Mar-201735.3014-Feb-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone2Nén 7(X2), 28(x6)SĐVĐ
30
2521-Feb-201724.414-Mar-201734.3014-Feb-17Bê tông lót móng sàn B1 Zone2
31
815022-Feb-1744.0026-Feb-201755.619-Mar-201755.2019-Feb-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone2Nén 7(x4) 28(x12)SĐVĐ
32
5022-Feb-1744.0026-Feb-201755.319-Mar-201755.6019-Feb-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone2
33
5022-Feb-1744.0026-Feb-201756.419-Mar-201756.1019-Feb-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone2
34
5022-Feb-1744.0026-Feb-201757.119-Mar-201755.7019-Feb-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone2
35
5022-Feb-1744.0026-Feb-201719-Mar-201719-Feb-17Bê tông dầm sàn tầng B1 Zone2
36
5252-Mar-201722.423-Mar-201728.9023-Feb-17Bê tông rãnh nước và tấm đanNén 7(x1) 28(x3)SĐVĐ
37
252-Mar-201723-Mar-201723-Feb-17Bê tông rãnh nước và tấm đan
38
252-Mar-201723-Mar-201723-Feb-17Bê tông rãnh nước và tấm đan
39
4253-Mar-201722.224-Mar-201728.5024-Feb-17Bê tông lót sàn văn phòngNén 7(x1) 28(x3)SĐVĐ
40
3-Mar-201724-Mar-201724-Feb-17Bê tông lót sàn văn phòng
41
3-Mar-201724-Mar-201724-Feb-17Bê tông lót sàn văn phòng
42
24.52510-Mar-201722.4031-Mar-201728.503-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone2Nén 28(x3)SĐVĐ
43
2510-Mar-201731-Mar-20173-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone27X2, 7X6
44
2510-Mar-201731-Mar-20173-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone2
45
2510-Mar-201723.6031-Mar-20173-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone2
46
2510-Mar-201731-Mar-20173-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone2
47
2510-Mar-201731-Mar-20173-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone2
48
362512-Mar-201722.902-Apr-201728.305-Mar-17Bê tông lót dầm sàn tầng B2 Zone1Nén 28(x3)SĐVĐ
49
12-Mar-201723.62-Apr-20175-Mar-17
50
1715015-Mar-1743.619-Mar-201753.39-Apr-201757.3012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2Nén 3(X9) 7(x9) 28(x27)SĐVĐ
51
5015-Mar-1743.819-Mar-201753.19-Apr-201756.7012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
52
5015-Mar-1744.019-Mar-201752.99-Apr-201759.4012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
53
5015-Mar-1742.719-Mar-201752.49-Apr-201757.9012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
54
5015-Mar-1743.119-Mar-201752.49-Apr-201757.5012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
55
5015-Mar-1743.319-Mar-201752.49-Apr-201758.1012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
56
5015-Mar-1740.919-Mar-201752.79-Apr-201757.4012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
57
5015-Mar-1742.219-Mar-201752.29-Apr-201757.6012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
58
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
59
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
60
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
61
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
62
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
63
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
64
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
65
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
66
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
67
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
68
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
69
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
70
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
71
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
72
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
73
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
74
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
75
5015-Mar-1719-Mar-20179-Apr-201712-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
76
5015-Mar-1741.819-Mar-201751.19-Apr-201756.7012-Mar-17Bê tông dầm sàn tầng B2
77
3520-Mar-201727-Mar-1710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 14(X3) 28(x3)Việt Hàn
78
3520-Mar-201710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (W8)Nén 7(x3) 28(x3)Việt Hàn
79
4516-Mar-1720-Mar-201710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)Việt Hàn
80
4516-Mar-1720-Mar-201710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (W8)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)Việt Hàn
81
4520-Mar-201727-Mar-1710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 14(X3) 28(x3)Việt Hàn
82
4520-Mar-201727-Mar-1710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (W8)Nén 7(x3) 14(X3) 28(x3)Việt Hàn
83
5016-Mar-1720-Mar-201710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R7)Nén 3(X3) 7(x3) 28(x3)Việt Hàn
84
5020-Mar-201727-Mar-1710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 14(X3) 28(x3)Việt Hàn
85
6520-Mar-201727-Mar-1710-Apr-201713-Mar-17Trial mix (R28)Nén 7(x3) 14(X3) 28(x3)Việt Hàn
86
2.52530-Mar-201722.920-Apr-201728.5023-Mar-17Bê tông chèn văng chống tầng B3Nén 28(x3)SĐVĐ
87
2.52531-Mar-201722.221-Apr-201724-Mar-17Bê tông chèn văng chống tầng B3Nén 28(x3)SĐVĐ
88
2251-Apr-201722.722-Apr-201728.125-Mar-17Bê tông chèn văng chống tầng B3Nén 28(x3)SĐVĐ
89
7.5655-Apr-201760.412-Apr-1726-Apr-201768.129-Mar-17Bê tông cột tầng B2: Cột C1 trục A*/(2÷4), Cột C1A trục A*/5. Cột tầng B1 : Cột C1 trục A*/(2÷3). Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
90
8255-Apr-201722.926-Apr-201729-Mar-17Bê tông lót đài thang máy 1P700-D trục [(1.200m+2)÷(2+3.500m)]/(4.00m+C), đài tam giác 3P800-B1 trục (2.5m+2÷2+3.4m)/(2.5m+B÷C), 3P800-B2 trục [(2.300m+B)÷(B+3.00m)] / [(3.00m+5)÷6]Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
91
9258-Apr-201722.429-Apr-201728.41-Apr-17Bê tông lót đài thang máy 10P700-C trục [(2.400m+B)÷C] /[(3.450m+3)÷(4+2.250m)]Nén 7(x3) 28(x3)SĐVĐ
92
10-Apr-201770.81-May-20173-Apr-17Vữa sika 214-11 HS đổ bù đầu cột tầng B2 : Cột C1 trục A*/(2÷4), Cột C1A trục A*/5.Nén 7(x3) 28(x3)Delta
93
7-Apr-1711-Apr-201774.42-May-20174-Apr-17Vữa sika 214-11 HS đầu vàoNén 3(X3) 7(x3) 28(x3)Delta
94
30-Mar-201771.020-Apr-201723-Mar-17Sika đầu cọc đài thang máy 1P700-D, đài tam giác 3P800-B1, 3P800-B2 Nén 7(x3) 28(x3)Delta
95
15.55012-Apr-1749.816-Apr-201750.77-May-201757.09-Apr-17Bê tông dầm sàn cos -3.700m tầng B1 trục [A÷B]/[5÷(6+1.800m)]Nén 3(X1) 7(x1) 28(x3)SĐVĐ
96
24-Apr-201740.515-May-201717-Apr-17Bơm vữa ống siêu âm cọc khoan nhồi đài thang máy 1P700-D, đài tam giác 3P800-B1, 3P800-B2, đài thang máy 10P700-C, 4 đài 1P700-ANén 7(x3) 28(x3)
97
1804526-Apr-201741.817-May-201751.519-Apr-17Bê tông đài thang máy 1P700-D trục [(1.200m+2)÷(2+3.500m)]/(4.00m+C), đài tam giác 3P800-B1 trục (2.5m+2÷2+3.4m)/(2.5m+B÷C), 3P800-B2 trục [(2.300m+B)÷(B+3.00m)] / [(3.00m+5)÷6].Đài thang máy 10P700-C trục [(2.400m+B)÷C] /[(3.450m+3)÷(4+2.250m)]Nén 7(x5) 28(x5)SĐVĐ
98
4526-Apr-201743.117-May-201751.619-Apr-17Bê tông đài thang máy 1P700-D trục [(1.200m+2)÷(2+3.500m)]/(4.00m+C), đài tam giác 3P800-B1 trục (2.5m+2÷2+3.4m)/(2.5m+B÷C), 3P800-B2 trục [(2.300m+B)÷(B+3.00m)] / [(3.00m+5)÷6].Đài thang máy 10P700-C trục [(2.400m+B)÷C] /[(3.450m+3)÷(4+2.250m)]
99
4526-Apr-201742.717-May-201752.119-Apr-17Bê tông đài thang máy 1P700-D trục [(1.200m+2)÷(2+3.500m)]/(4.00m+C), đài tam giác 3P800-B1 trục (2.5m+2÷2+3.4m)/(2.5m+B÷C), 3P800-B2 trục [(2.300m+B)÷(B+3.00m)] / [(3.00m+5)÷6].Đài thang máy 10P700-C trục [(2.400m+B)÷C] /[(3.450m+3)÷(4+2.250m)]
100
4526-Apr-201742.217-May-201752.419-Apr-17Bê tông đài thang máy 1P700-D trục [(1.200m+2)÷(2+3.500m)]/(4.00m+C), đài tam giác 3P800-B1 trục (2.5m+2÷2+3.4m)/(2.5m+B÷C), 3P800-B2 trục [(2.300m+B)÷(B+3.00m)] / [(3.00m+5)÷6].Đài thang máy 10P700-C trục [(2.400m+B)÷C] /[(3.450m+3)÷(4+2.250m)]
Loading...
Main menu