แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ปี 60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
2
ประจำเดือนมกราคม 2560
3
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
4
ลำดับที่กศน.อำเภอเป้าหมาย (เล่ม)รับบริจาคได้ (เล่ม)หนังสือใหม่ (เล่ม)หนังสือเก่า (เล่ม)หนังสือคัดทิ้ง (เล่ม)คงเหลือ (เล่ม)ประเภทหนังสือคิดเป็น %
5
หนังสือพิมพ์วารสาร/ นิตยสารแบบเรียนนวนิยายธรรมะทั่วไปอื่นๆ
6
1กมลาไสย8,0006806806808434825312078.50
7
2กุฉินารายณ์12,0001,4191,4191,419343133444085911.83
8
3เขาวง6,000663598655981746114258469.97
9
4คำม่วง6,0001,0712503554666051283961807830510.08
10
5ฆ้องชัย5,000547814462052715965503222110.54
11
6ดอนจาน5,00067451623674281199123712313.48
12
7ท่าคันโท6,0004345636612422691495948977.03
13
8นาคู5,0005185185181422597310710.36
14
9นามน5,00043643643672831613365948.72
15
10
เมืองกาฬสินธุ์
17,0003,8423,842022876810781156474785280.00
16
11ยางตลาด15,0001,7851,6341511,634474472831740638910.89
17
12ร่องคำ3,00026726726710244158988.90
18
13สมเด็จ8,0001,1111,1111,1111591641211255618829813.89
19
14สหัสขันธ์8,0004014014012647555211575.01
20
15สามชัย4,000559125373614982526514796512.45
21
16หนองกุงศรี9,0001,1642778871,1645342191162514911812.93
22
17ห้วยผึ้ง4,0002252252253758291665205.63
23
18ห้วยเม็ก9,0008398398391022535624396209.32
24
รวม135,00016,63584015,02077512,01838731004,625116615653,99815709.42
25
หมายเหตุ :
1. ให้รายงานข้อมูลจำนวนยอดรับบริจาคหนังสือที่เป็นยอดล่าสุดของแต่ละเดือน
26
2. รายงานข้อมูลภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน (เพื่อรายงานที่ประชุมประจำเดือนของผู้บริหาร)
27
3. สิ้นสุดรายงาน 31 ธันวาคม 2560
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มกราคม 60
กุมภาพันธ์ 60
มีนาคม 60
เมษายน 60
พฤษภาคม 60
มิถุนายน 60
ตุลาคม 60
กรกฎาคม 60
สิงหาคม 60
กันยายน 60
พฤศจิกายน 60
ธันวาคม 60
สรุปยอดรวมทั้งหมด
 
 
Main menu