ABC
1
GYMNÁZIUM ŘÍČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
se sídlem Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany, IČ 61 388 572
právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel: Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
3
Září1. 9. (úterý)zahájení školního roku
4
3. 9. (čtvrtek)třídní schůzka 1.A a primy 17:00
5
3. 9. (čtvrtek)informační schůzka + cvičné jízdy (cyklo)
6
7. - 12. 9. (pondělí - sobota)poznávací cyklistický kurz (V6, C2)
7
16. 9. - 18. 9. (středa - pátek)adaptační kurz pro první ročníky
8
23. - 25. 9. (středa - pátek)teambuilding V5
9
25. 9. (pátek)zadání témat ročníkových prací (V6, V7, C2, C3)
10
30. 9. (středa)zveřejnění školního seznamu literárních děl
11
k ústní maturitní zkoušce z CJL (V8, C4) a
12
přehledu profilových zkoušek pro MZ 2020/21
13
14
Říjenoslava výročí školy - zrušeno
15
29. - 30. 10. (čtvrtek - pátek)podzimní prázdniny
16
17
Listopad2. - 11. (pondělí - středa)
Týden Akademie věd pro seminář. skupiny a matur. a předmatur. ročníky
18
13. 11. (pátek)basketbalový turnaj
19
18. 11. (středa)čtvrtletní pedagogická rada, třídní schůzky
20
21
Prosinec1.12. (úterý)poslední termín odevzdání přihlášky k MZ jaro 2021
22
16. 12. (středa) ?exkurze do Německa ?
23
21.12. (pondělí) ?vánoční koncert na schodech
24
22. 12. (úterý)vánoční akademie v aule, odpoledne
25
22. 12. (úterý) odpolednebasketbalový turnaj tříd
26
23. 12. - 3.1. (středa - neděle)vánoční prázdniny
27
28
Ledenod 4. do 20. 1.žádné uvolňování a exkurze
29
4. 1. (pondělí)zahájení vyučování po vánočních prázdninách
30
4. – 8. 1. (pondělí – pátek)pololetní testy z předepsaných předmětů
31
. 1. - . 1. (neděle – neděle)LVK třídy C1 a V5 - zrušen
32
11. – 18. 1. (pondělí – pondělí)pololetní „zkouškové” období
33
19. 1. (úterý)zápis známek (poslední termín)
34
20. 1. (středa)odpoledne pololetní klasifikační porada
35
25. - 27. 1. možnost třídních výletů
36
25. 1. (pondělí)bruslení pro NG ?
37
26. 1. (úterý)bruslení pro VG ?
38
27. 1. (středa)Den otevřených dveří - zrušen
39
28. 1. (čtvrtek)volejbalový turnaj + turnaj v přehazované - zrušen
40
úklid tříd, výpis vysvědčení za 1. pol.
41
29.1. (pátek)pololetní prázdniny
42
43
Únor. - . 2 (sobota - sobota)LVK třídy V2 - zrušen
44
do 26. 2. (pátek)nahlášení soutěžních prací školního kola SOČ
45
46
Březen8. - 14. 3. (pondělí – neděle)jarní prázdniny
47
. 3. (středa)maturitní a imatrikulační ples - zrušen
48
první polovina březnaškolní kolo SOČ
49
26. 3. (pátek)dokončit základní látku ve V8 a C4
50
29. 3. (pondělí)aktualizovat seznam učebnic V1 - V4 a dopsat ISBN - nutné
51
52
Duben1. 4. - 5. 4. (čtvrtek - pondělí) velikonoční prázdniny
53
21. 4. (středa)Den Země - projektový den
54
23. 4. (pátek) čtvrtletní pedagogická rada
55
26. - 30.4. (pondělí - pátek)online třídní schůzky V1 - V7, C1 - C3
56
30. 4. (pátek) uzavření klasifikace maturitních ročníků
57
58
Květen3. - 4. 5. (pondělí - úterý)přijímací řízení - čtyřletý obor
59
5. - 6.5. (středa - čtvrtek)přijímací řízení - osmiletý obor
60
19. - 21.5.zveřejnění výsledků přijímací zkoušky
61
21. 5. (pátek)předávání vysvědčení V8 a C4
62
24. - 26.5. (pondělí - středa)didaktické testy
63
28. 5. (pátek) odevzdání ročníkových prací (vyučující mohou určit dřívější termín)
64
65
Červenod 31. 5. do 18. 6. žádné uvolňování, exkurze a výlety
66
1. - 4. 6. (úterý - pátek)ústní maturitní zkoušky
67
2. - 3. 6. (středa - čtvrtek)náhradní termín přijímacích zkoušek pro 4letý i 8letý obor
68
7. 6. (pondělí)výsledky didaktických testů
69
15. 6. (úterý) schůzka žáků a rodičů 1. ročníků
70
(uvítání v aule - vedení školy, pak ve třídách s třídním učitelem)
71
21. 6. (pondělí)zápis známek
72
22. 6. (úterý) závěrečná klasifikační porada
73
24. 6. (čtvrtek) soutěžní přehlídka roč. prací
74
24. 6. (čtvrtek) výměna učebnic (V1-V4)
75
28. - 29. 6. (pondělí - úterý)možnost třídních výletů
76
25. 6. (pátek) atletický den nebo projektový den
77
29. 6. (úterý) úklid tříd, šatních skříněk, akademie, možnost sportovního turnaje
78
30. 6. (středa) předání vysvědčení, ukončení škol. roku
79
80
Červenec - Srpen
1.7 - 31.8.2021 prázdniny
81
od 27. 8. (čtvrtek) komisionální zkoušky
82
do 31. 8. 2021 překlápění studijních skupin do vyšších ročníků (změny v GAFE,
83
v Bakalářích), změny po komis. zkouškách - systémy mohut být mimo provoz
84
85
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/22 ZAČNE 1. 9. 2021 (středa)
86
87
88
89
90
91