THONG KE CONG BO IES 2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGH
2
BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2018
3
4
VIỆN KHOA HỌC NĂNG LƯỢNG
5
6
1. Báo cáo tổng hợp (thống kê từ 01/12/2017 đến 30/11/2018)
7
8
Số TTNội dungSố lượng
9
IBài báo quốc tế4
10
1Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI 1
11
2Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI-E1
12
3Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1 (3 tạp chí của Viện Hàn lâm thuộc danh mục Scopus)1
13
4Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN1
14
IIBài báo quốc gia2
15
1Số bài báo đăng trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2 (9 tạp chí của Viện Hàn lâm không thuộc danh mục Scopus)1
16
2Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN (không kể bài trên các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN)1
17
IIIVăn bằng sở hữu trí tuệ2
18
1Số lượng bằng phát minh, sáng chế1
19
2Số lượng các giải pháp hữu ích1
20
IVSố lượng sách chuyên khảo đã xuất bản, có mã ISBN 1
21
22
VAST1: 3 tạp chí gồm (1) Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology; (2) Vietnam Journal of Mathematics; (3) Acta Mathematica Vietnamica
VAST2: 9 tạp chí gồm (1) Communications in Physics; (2) Vietnam Journal of Mechanics; (3) Tạp chí Tin học và điều khiển học – Journal of Computer Science and Cybernetics; (4) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology; (5) Tạp chí Hóa học – Journal of Chemistry; (6) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển – Journal of Marine Science and Technology; (7) Tạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology; (8) Tạp chí Các khoa học về Trái đất – Vietnam Journal of Earth Sciences; (9) Tạp chí Sinh học – Journal of Biology
23
2.  Báo cáo chi tiết
24
(Đơn vị lập bảng liệt kê các công trình của đơn vị mình trong năm 2018 (tính từ 1/12/2017 đến 30/11/2018) theo mẫu dưới đây; chỉ thống kê các công trình đã xuất bản, không thống kê các công trình mới được nhận đăng)
25
2.1. Công bố khoa học
26
27
Số TTTên bài báo khoa họcTên tác giả (ghi đủ tên tác giả, hoặc các tác giả chính)Tên tạp chí kèm mã số ISSNTậpSố
28
I. Bài báo trên tạp chí quốc tế
29
1. Tạp chí thuộc danh sách SCI: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)
30
1
31
2
32
2. Tạp chí thuộc danh sách SCI-Expanded: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)
33
1
34
2
35
3. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST1: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)
36
1
37
2
38
4. Tạp chí quốc tế không thuộc danh sách SCI hoặc SCI-E, nhưng có mã chuẩn ISSN: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)
39
1Estimating solar power integration intoVietnam’s power mix with the combinatorial modelling approach
Aleksey Edelev, Nguyen Hoai Nam, Quyen Le LuuProceedings of Workshop IWCI 2018, Part of Advances in Intellident Systems Research (ISSN: 1951-6851)
40
2The Combinatorial Modelling of Vietnam Energy DevelopmentAleksey V. Edelev, Valeriy I. Zorkaltsev, Doan Van Binh, Nguyen Hoai Nam, Energy System Research11
41
II. Bài báo trên tạp chí quốc gia
42
1. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2: (gửi kèm bản sao toàn văn các bài báo)
43
1
44
2
45
2. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN: (chỉ cần thống kê không cần chụp bài toàn văn)
46
1
47
48
49
50
51
2.2. Văn bằng sở hữu trí tuệ
52
- Chỉ thống kê các kết quả đã được công nhận, không thống kê các kết quả mới được nhận hồ sơ đăng ký.
53
- Gửi bản sao các Bằng phát minh sáng chế, Chứng nhận giải pháp hữu ích.
54
55
Số TTTên bằng, giấy chứng nhậnTên tác giảLoại hìnhĐược cấp bằng SHTT
56
Sáng chếGPHINhãn hiệu HHKiểu dáng CNCơ quan cấp
57
1
58
2
59
60
2.3. Sách chuyên khảo, giáo trình
61
(Chỉ thống kê sách chuyên khảo, giáo trình không thống kê sách phổ biến kiến thức, sách thuộc lĩnh vực khác với chuyên môn của Viện)
62
63
Số TTTên sáchTên tác giảNhà xuất bảnNăm xuất bản
64
1
65
2
66
68
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018
69
Thủ trưởng đơn vị
70
(Ký tên, đóng dấu)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Loading...
Main menu