Proekt-9-a
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
КРИТЕРИИ
за оценка на проект - 9-а кл. /профилирана подготовка/
2
Показател
Макс. бр.
точки
Нели
Никола
и Серкан
Николай
Олександр
Радослава
Росица
Сашо и
Юнай
Семра
Серкан
ТеаТеди
3
Триизмерен модел на хотела (използвайте напр. Google Sketchup)
4
1
Графичното изображение да е в съответствие с темата
33333
5
2
Използване на разнообразни инструменти за изчертаване,
изтриване, преобразуване и др.
44424
6
3
Използване на инструменти за дооформяне – цветове,
текстури, добавяне на компоненти и др.
43424
7
4Степен на сложност43324
8
5Естетичност32223
9
План за евакуация – само на един етаж при многоетажни
сгради (използвайте напр.Dia)
10
6
Графичното изображение да е в съответствие с темата
333
11
7
Да е съобразено с външния вид, зададен с триизмерния
модел
333
12
8Използване на разнообразни инструменти, обекти535
13
9
Използване на разнообразно оформление за рамки,
запълване, текст
313
14
10Степен на сложност433
15
Електронна таблица за изчисления или статистика, свързани с темата
16
11
Електронната таблица да е подходяща и съобразена с темата
44
17
12
Да се приложи подходящо форматиране на таблицата,
съдържанието, клетките и др.
44
18
13
Да се използватпо подходящ начин поне 3 формули, като
поне 2 от тях съдържат функциитеIF, COUNTIF, SUMIF
63
19
14Да се валидира поне една група клетки20
20
Реклама на хотела. Може да бъде презентация (напр. с PowerPoint),
рекламна брошура(напр. с Word или Publisher), рекламен клип
(напр. с Movie Maker)и др.
21
15Съответствие с темата333333
22
16
Използване на разнообразни инструменти в съответната
програма
422233
23
17Степен на сложност532334
24
18Завършеност221222
25
19Естетичност431324
26
Общи изисквания:
27
20
Правилно написан текст на български език при спазване
правилата за компютърен набор на текст
302
28
21Публикувани източници на материалите20
29
22Ефективна работа в часовете10510
30
Бонуси
31
23
Изработване на фирмено лого с програма за компютърна
графика
3
32
24
Добавяне на подходяща диаграма към електронната таблица
3
33
25Оригиналност4
34
Общо:8513240420029740000
35
Оценяване:
36
От 0 до 12 т - Слаб 2
37
От 13 до 28 т - Среден 3
38
От 29 до 55 т - Добър 4
39
От 56 до 72 т - Мн. добър 5
40
От 73 до 85 т - Отличен 6
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu