52
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
БАТЛАВ. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ж.ГАНХУЯГ10091.9461
2
0.1486
3
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 52-Р СУРГУУЛИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ
4
/мянган төгрөгөөр/
5
Үзүүлэлтүүд Нийт төсөв 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сар дүн
6
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН1284855.8119853114263.5107514.9101051.4166792.6168408.547696.250477.1150796.2102199.879572.879678.31288304.3
7
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил858173.676065.266958.675194.970296.1118597.7140605.838776.539423.596386.567913.537706.634256.4862181.3
8
Нэмэгдэл урамшил1269.812712712712712742.342.342.3127127127126.91269.8
9
гэрээт цалин0
10
Үр дүнгийн урамшил5991914979.814979.814979.814979.659919
11
Нийгмийн даатгалын шимтгэл107387.28475.68893.68385.27848.914551.315475.64299.44370.2121228867.57257.57281.2107828
12
Бараа үйлчилгээний бусад зардал120346.213968.411307.812503.310443.87314.68453.445786641.17046.511940.312831.612317.4119346.2
13
Бичиг хэрэг 8735.4873.5873.5873.5873.5873.5873.500873.6873.6873.6873.68735.4
14
Гэрэл цахилгаан12616.71387.81387.81261.71009.31009.31009.3378.5378.51009.31009.41387.91387.912616.7
15
Түлш халаалт42115.25167.15167.15167.14401.54653.9765.6516751676458.942115.2
16
Тээвэр шатахуун1266.4126.6126.6126.6126.6126.663.363.3126.7126.7126.7126.71266.4
17
Шуудан холбоо2826.9226.1226.1226.1226.1226.1226.1226.1226.1339.2226.3226.3226.32826.9
18
Холбоо суваг ашиглсаны хөлс
1650247.5247.5165115.5165214.5247.5247.51650
19
Цэвэр бохир ус12372.51237.31237.31237.3989.8989.8989.8371.2371.21237.21237.21237.21237.212372.5
20
Дотоод томилолт272.940.940.940.927.340.94141272.9
21
Ном хэвлэл авах зардал1154.6230.9230.9230.9230.92311154.6
22
Эд хогшил (БҮТЭЗ)7205.2960.71126.22980.1956.91181.37205.2
23
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл3565.2812713610.2713534.8182.23565.2
24
Эмийн зардал1234.70308.7308.7308.7308.61234.7
25
Урсгал засвар6735.21761.9597.42130.82245.106735.2
26
Төлбөр хураамж бусад2606.8260.7260.7260.7305.6215.7260.7260.7260.7260.7260.62606.8
27
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн972.6194.597.397.3291.8194.597.2972.6
28
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх14015.91401.61334.31396.31489.71604.61183.11401.61401.61401.61401.514015.9
29
Аудит 100000
30
Татаас ба урсгал шилжүүлэг26570.99395.758.40175.203831.400350.42232.610527.2026570.9
31
Тэтгэвэрт гарахад олгох25396.59217.334812232.610465.625396.5
32
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал0
33
Шагнал урамшил1174.4178.458.4175.2350.4350.461.61174.4
34
Үдийн цай111189.111821.111938.311304.512160.411222.21978411118.911122.910716.8111189.1
35
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :1284855.8119853114263.5107514.9101051.4166792.6168408.547696.250477.1150796.2102199.879572.879678.31288304.3
36
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих3173.6352.6352.6352.6352.6352.60004801.1352.6352.7352.77622.1
37
Төсвөөс санхүүжих1281682.2119500.4113910.9107162.3100698.8166440168408.547696.250477.1145995.1101847.279220.179325.61280682.2
38
ХЯНАСАН: СТСХЭЛТСИЙН ДАРГА: М. ЦОГЗОЛМАА
39
ТӨСВИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: Б. БАДАМДОРЖ
40
ТӨСВИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН: М.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
41
Loading...
Main menu