Szemely_jellegu_koltsegek_osszesitoje_start_up.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
Személyi jellegű költségek
(bér és járulékai) összesítője
3
4
Projekt azonosító:
5
Támogatást igénylő (start up) neve:
SORSZÁM
/ SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ
6
Kifizetési igénylés sorszáma:
7
Elszámolási időszak:
8
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme: Ft
9
10
Sor-számTevékenységKöltségtípusMunkavállaló, megbízott személy neveTeljesítés időszaka:Jogcím:Kutató/ technikus/projektmenedzserTeljes/részmunkaidő(óraszám)Elszámolható bruttó bér/illetmény/megbízási díj/céljuttatás stb.Munkáltatói közterhek, járulékokÖsszes személy jellegű ráfordítás Projektre fordított munkaidő aránya (%)Projekt terhére elszámolni kívánt illetmény + járulékaiAdók és járulékokNettó bér
11
12
Kifizetés dátumaKifizetést igazoló bizonylat sorszámaKifizetés dátumaKifizetést igazoló bizonylat sorszáma
13
összegösszegösszegszázalékösszeg
14
1.00
15
2.00
16
3.00
17
4.00
18
5.00
19
6.00
20
7.00
21
8.00
22
9.00
23
10.00
24
11.00
25
12.00
26
13.00
27
14.00
28
15.00
29
16.00
30
17.00
31
18.00
32
19.00
33
20.00
34
21.00
35
22.00
36
23.00
37
24.00
38
25.00
39
26.00
40
27.00
41
28.00
42
29.00
43
30.00
44
Összesen0000
45
46
47
Nyilatkozat:
48
49
Alulírott, mint a (Fő)Kedvezményezett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő költségek a jelzett időpontokban kifizetésre kerültek, a projekt érdekében merültek fel, más támogatás (pl. pályázat, központi költségvetésből megtérített tételek, stb.) terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás (pl. pályázat, központi költségvetésből megtérített tételek, stb.) terhére nem kívánjuk azokat elszámolni. Az összesítőben szereplő költségek nem tartalmaznak a Felhívásban és a Pénzügyi tájékoztatóban nevesített nem elszámolható költségeket és a Felhívásban és a Pénzügyi tájékoztatóban foglalt korlátozásokat figyelmbe véve kerültek feltöltésre.
50
51
52
53
Kelt:
54
55
56
Támogatást igénylő (start up) neve:
57
58
59
Támogatást igénylő (start up) aláírása:
60
P.H.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...