การขอสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
ประทับเวลารหัสประจำตัว
คำนำหน้า / ยศ /ตำแหน่ง
ชื่อนามสกุลโทรศัพท์E-mail
ที่อยู่ปัจจุบัน (ระบุอย่างละเอียด)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ระบุอย่างละเอียด)
ที่อยู่ที่ทำงาน (ระบุอย่างละเอียด)
ตำแหน่งงานสาขาวิชาภาควิชา
เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา............
ขอรายงานผลการศึกษาตามข้อกำหนดต่างๆ ของหลักสูตรดังต่อไปนี้
(ถ้ามี)(ถ้ามี)(ถ้ามี)(ถ้ามี)
2. การเรียนรายวิชาตามกำหนดของหลักสูตร (ไม่รวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์)
3. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์แล้ว ปีการศึกษา...............
ระดับการตีพิมพ์
ถ้าระดับการตีพิมพ์เลือก อื่น ๆ (กรุณาระบุ)
รายละเอียด (ชื่อวารสาร/ชื่อบทความ, วันเดือนปี/ฉบับ/ปีที่พิมพ์/ประเทศ)
แหล่งการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ถ้าแหล่งการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เลือก อื่่น ๆ (กรุณาระบุ)
2
7/12/2018, 11:52:125983417027MissJieyinLuo
0813502225/+8613669682888
330991060@qq.com
576/1 Yoo Charoen Soi 11, Ratchadaphisek Soi 3, Thanon Asok-Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
Building 4, Xinmin Road No.64, Xingning District, Nanning City, Guangxi, China
n.an.a
Teaching English as a Foreign Language
หลักสูตรและการสอนปลาย2016IELTS6.533 creditsตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษDecember 2018ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
Learn Journal, December 2018, Volume 11 Issue 2, Thailand
อื่น ๆ (ระบุ)Learn Journal
3
20/12/2018, 8:01:015883454027นางสาววัชลาวลีเณรศิริ917905626
watchalnens@gmail.com
509 ม.4 หมู่บ้านรุ่งนภาวิลล์ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0917905626
509 ม.4 หมู่บ้านรุ่งนภาวิลล์ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0917905626
509 ม.4 หมู่บ้านรุ่งนภาวิลล์ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0917905626
ติวเตอร์
Teaching English as a Foreign Language
หลักสูตรและการสอนปลาย2558IELTS5.548ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
Journal of Studies in the English Language/Developing E-Materials for Teaching Synthetic Phonics to Elementary Students, December 2018/2/13/Thailand
อื่น ๆ (ระบุ)JSEL
4
13/6/2019, 12:31:346083392327นางสาวรัชนีอุปดี086-5231759
Auppadee3@gmail.com
369/112 หมู่บ้าน บ้านสุขุมวิท 3 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เบอร์โทรศัพท์ 086-5231759
369/112 หมู่บ้าน บ้านสุขุมวิท 3 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เบอร์โทรศัพท์ 086-5231759
เลขที่ 352/28-31 หมู่ที่ 7 ถนน 304 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 เบอร์โทรศัพท์ 086-5231759
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในองค์กร
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตร นานาชาติ
หลักสูตรและการสอนต้น2560CU-TEP7133ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562
อื่น ๆ (ระบุ)
Journal of Education Mahasarakhan University
5
10/7/2019, 20:31:096083838027นางสาวมลธิชากลางณรงค์0957567778
monticha_kratai@hotmail.com
165/91 สินธานีคอนโดทาวน์ ตึก B ถนนเสนานิคม 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230 โทร 0957567778
24/1 หมู่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โรงเรียนเลิศหล้า สาขาถนนเกษตร-นวมินทร์ 9/29 ถ. เกษตร-นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP43S43ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนเลิศหล้า สาขาถนนเกษตร-นวมินทร์ ตามแนวคิดคุณลักษณะของครูนวัตกร
อื่น ๆ (ระบุ)TCI กลุ่ม 2
6
10/7/2019, 20:41:096083801727นางสาวกมลวรรณเครือนิล0981055844
kamolwan.kru@chitraladaschool.ac.th
บ้านเลขที่ 267 หมู่บ้านชวนชื่น ซอยชวนชื่น 6/4 ถนนประชาชื่น ซอยประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 025868376
บ้านเลขที่ 267 หมู่บ้านชวนชื่น ซอยชวนชื่น 6/4 ถนนประชาชื่น ซอยประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 025868376
โรงเรียนจิตรลดา บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทร 02-2804830 -1 โทรสาร 02-2803392
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5139ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) ความต้องการจำเป็นในการบริหารวิชาการตามแนวคิดการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำฉบับ Vol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
OJED
7
10/7/2019, 22:20:086083867127นายตฤณเศรษฐ์รัตนรังสฤษฏ์0918524617
Trinnased.r@hotmail.com
66/18 เดอะคริสตัลคอนโดมิเนียม 2 ซอยเรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 0918524617
8/9 หมู่ 4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
98 หมู่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี)
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP40S43ตีพิมพ์ ภาษาไทย2562
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
TCI กลุ่ม 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชื่อบทความ “ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรรมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ” ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2562 หมายเลข isbn : 22288473 ประเทศไทย
อื่น ๆ (ระบุ)TCI กลุ่ม 2
8
10/7/2019, 22:52:526083867127นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์0918524617
trinnased.r@hotmail.com
66/18 เดอะคริสตัลคอนโดมิเนียม 2 ซอยเรวดี 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 0918524617
8/9 หมู่ 4 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0918524617
98 หมู่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี)
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP40S43ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อบทความ"ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 2 ปีที่พิมพ์ 10
อื่น ๆ (ระบุ)TCI กลุ่ม 2
9
10/7/2019, 23:56:286083858527นายสุรเชษฐ์หิรัญสถิตย์0837060258
surachet.sciswu@gmail.com
63 อาคารพูนสิน ซอยเจริญราษฎร์ 5 ถนนเจริญราษฎร์ 5 แยก 4 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 (โทร. 0837060258)
127 หมู่ที่ 14 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 (โทร. 0837060258)
1126 โรงเรียนวัดทรงธรรม (สพม.6) ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (โทร. 024633345)
ข้าราชการครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP56------43ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ-
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / "ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนวัดทรงธรรมตามแนวคิดองค์กรแห่งนวัตกรรม", เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 / ฉบับที่ 2 / ปีที่ 10 / ประเทศไทย
อื่น ๆ (ระบุ)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Academic Journal Phranakhon Rajabhat University) TCI กลุ่มที่ 2 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
10
11/7/2019, 9:15:126083853327นายสิทธิชัยแสงนิล0872784826kudo92@hotmail.com
129/191 หมู่บ้านเมืองทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0872784826
23 ม.3 ถ.สถลพลา ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 0872784826
97/1 ม.9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 077934461
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5440ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
ojed/สภาพปัจจุบันและข้อเสนอแนะในการพัฒนาของช่วงรอยต่อทางการศึกษาระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านน้ำฉาตามแนวคิดการร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลของครู
OJED
11
11/7/2019, 14:38:236083838027นางสาวมลธิชากลางณรงค์0957567778
monticha_kratai@hotmail.com
165/91 สินธานีคอนโดทาวน์ ตึก B ถนนเสนานิคม 1 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230
24/1 หมู่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
9/29 โรงเรียนเลิศหล้า สาขาถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP43S40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนเลิศหล้า สาขาถนนเกษตร-นวมินทร์ ตามแนวคิดคุณลักษณะของครูนวัตกร
อื่น ๆ (ระบุ)
TCI กลุ่ม 2 (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
12
11/7/2019, 15:01:066083858527นายสุรเชษฐ์หิรัญสถิตย์0837060258
surachet.sciswu@gmail.com
63 อาคารพูนสิน ซอยเจริญราษฎร์ 5 ถนนเจริญราษฎร์ 5 แยก 4 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 (โทร. 0837060258)
127 หมู่ที่ 14 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 (โทร. 0837060258)
1126 โรงเรียนวัดทรงธรรม (สพม.6) ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (โทร. 024633345)
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP56------40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ-
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / "ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนวัดทรงธรรมตามแนวคิดองค์กรแห่งนวัตกรรม", เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 / ฉบับที่ 2 / ปีที่ 10 / ประเทศไทย
อื่น ๆ (ระบุ)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Academic Journal Phranakhon Rajabhat University) TCI กลุ่มที่ 2
13
12/7/2019, 11:03:386083859127นางสาวสุรัสวดีควรหา0818625043
suratsawadee.k24@gmail.com
19 ถนนวิวัฒนะ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 039511345
19 ถนนวิวัฒนะ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 039511345
โรงเรียนสุนันทาวิทยา 19 ถนนวิวัฒนะ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 039511345
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5040ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนสุนันทาวิทยา ตามแนวคิดความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอนและเทคโนโลยี ประจำฉบับ Vol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
OJED
14
12/7/2019, 13:52:256083830927นายพลพีระวงศ์พรประทีป0910096361
osubjugate@gmail.com
128 ซอยลาดพร้าว 101(ซ. 54) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทรศัพท์ 0910096361
128 ซอยลาดพร้าว 101 (ซ.54) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทรศัพท์ 0910096361
121 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เบอร์โทรศัพท์ 025439521
ครู บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP4540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง/ 8 กรกฎาคม 2562/ ฉบับ Vol.14 No.2, 2019 /(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)/ ประเทศไทย
OJED
15
13/7/2019, 21:24:515883840627นางสาวพัฒนฉัตรปราบหงษ์0627822892qooohio@gmail.com
3421/208 หมู่้านกลางเมืองพระรามเก้า ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
3421/208 หมู่้านกลางเมืองพระรามเก้า ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา 30/7 ถนนพิพัฒนมงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
ผู้จัดการบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2558CU-TEP61ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอกนิกส์
OJED
16
14/7/2019, 23:23:166083839627นายมุสตาฟา บัส0863301075
mustafa.bas@siriwat.ac.th
27/138 ถนน หนองระแหง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
27/138 ถนน หนองระแหง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา เลขที่ 4/6 หมู่ 7 ถนน เพิ่มสิน ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP9243ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
นานาชาติ
IJETMR, THE APPROACH FOR ACADEMIC MANAGEMENT TO DEVELOP SIRIWAT WITTAYA PRIMARY STUDENTS' ENGLISH COMPETENCY, IJETMR19_A07_1141, INDIA
อื่น ๆ (ระบุ)
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT RESEARCH
17
15/7/2019, 9:06:376083848227นางสาววรัฎฐาจงปัตนา0895815744
jajaawaratta@gmail.com
116 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120 หมายเลขโทรศัพท์ 0895815744
116 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120 หมายเลขโทรศัพท์ 0895815744
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120 หมายเลขโทรศัพท์ 0956347289
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5240ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยี
OJED
18
15/7/2019, 9:45:236083840127นายยศัสวินเข็มแดง0831303666
yasussawin@hotmail.com
756/207 หมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 - อ่อนนุช ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
756/207 หมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 - อ่อนนุช ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 498 11 ซอย โรจนมิน แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 027144097-9
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP6440ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาต้น
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
OJED / แนวทางการบริหารโปรแกรมภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสร์ไทย ของเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ, ประจำฉบับ Vol. 14 No. 1, 2019 / ประเทศไทย
OJED
19
15/7/2019, 10:03:526083850427นางสาววิจิตราสีสด0850736945
wichittra.meiji@gmail.com
44 หมู่ 2 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทร.0850736945
44 หมู่ 2 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทร.0850736945
304/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์: 023545267
ครูประถมบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5440ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/ การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของการบริหารผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ ตามแนวคิดความร่วมมือในการทำงาน, 12 กรกฎาคม 2562/ ฉบับ Vol.14 No.2, 2019 /(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)/ ประเทศไทย
OJED
20
15/7/2019, 10:06:206083827027นางสาวปิยาพัชรศักดิ์สิทธิ์0817066181
piyapat.pinn@gmail.com
848/302 อาคาร U-delight 3 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
55 หมู่ 9 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ เลขที่ 16 ซ.โชติวัฒน์ 18 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ครู
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5042ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการนิเทศการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่มที่ 2/OJED ประจำฉบับ Vol.14 No.2, 2019
OJED
21
15/7/2019, 11:11:486083804627ว่าที่ร้อยตรีกิตติอนุวัฒน์086-3870652Inewchem@gmail.com
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
8/18 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ครูวิทยาศาสตร์
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5440ตีพิมพ์ ภาษาไทย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJEDISSN/ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยพณิชยการบางนาตามหลักธรรมาภิบาล, กรกฎาคม-ธันวาคม/Vol.14 No.2/2019/ไทย
OJED
22
15/7/2019, 11:19:066083375727นางสาวอารดาคงวัฒน์090-979-7763
arada.kongwat@gmail.com
28/2 หมู่ 1 ซ.ศรีด่าน 12 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เบอร์โทรศัพท์ 02-758-6256
28/2 หมู่ 1 ซ.ศรีด่าน 12 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เบอร์โทรศัพท์ 02-758-6256
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-866-1882
ครู
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรและการสอนต้น2560CU-TEP6936ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/ ผลของการสอนโดยใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือร่วมกับอินโฟกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/ Vol.14 No.2/ 2019/ ไทย
OJED
23
15/7/2019, 11:30:406083373427นายอร่ามทองมี0890121718
aramthongmee@gmail.com
160/156 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0890121718
160/156 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 0890121718
45 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0890121718
ครู
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรและการสอนต้น2560CU-TEP7136ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/ การเปรียบเทียบการเขียนแบบกลุ่มย่อยคละความสามารถด้วยกลวิธีการเขียนแบบร่วมมือ เพื่อลดระดับความกังวลในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ กรกฎาคม - ธันวาคม 2562/ Vol.14 No. 2/ 2019/ ประเทศไทย
OJED
24
15/7/2019, 12:16:246083845327นางสาวลลิตาทิพย์ประชาบาล0827312219
dokhed2509@gmail.com
ห้อง 405 จัสมินเพลสอะพาร์ตเม้น เลขที่ 408 ซ.ลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เลขที่ 188 หมู่ 6 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ซ.รามคำแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร 025382573
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP6039ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) /แนวทางกาารพัฒนาครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามแนวคิดการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ/Vol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
OJED
25
15/7/2019, 12:32:286083868827นางสาวบุณฑริกาอรัณยกานนท์0621013232
somboontarika@gmail.com
69/1331 คอนโดแชปเตอร์วัน ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร Tel 0621013232
69/1331 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร Tel 0621013232
Traill International School Ramkhamhaeng 16, Huamark, Bangkapi, Bangkok. 10240 PHONE: +66 (0)2 718 8779
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP49S40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) /การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็นของการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์/Vol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
OJED
26
15/7/2019, 12:43:266083814927นางสาวทิพย์มณีเทพวิญญากิจ0890812642
thipmaneetiffy@gmail.com
432 หมู่บ้านศรีบุญมา ถนนนิคมลำตะคอง ซอย 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
599/440 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
25 หมู่ 7 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ครู คศ.1
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5642ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/การศึกษาสภาพการจัดอบรมตามการรับรู้และความคาดหวังของครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/ ฉบับ Vol.14 No.2,2019/2562
OJED
27
15/7/2019, 14:05:036083866527นายกฤษฎาผลพล081-1941990
kp_rider12@hotmail.com
117/9 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
117/9 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บำรุง) เลขที่ 101 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-450279
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP4640ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) /สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนวัดกระซ้าขาว/กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 , Vol.14 No.2
OJED
28
15/7/2019, 13:48:406083866527นายกฤษฎาผลพล081-1941990
kp_rider12@hotmail.com
117/9 หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
117/9 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บำรุง) เลขที่ 101 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP46ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ(OJED)/สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนวัดกระซ้าขาว,Vol.14 No.2,2019(กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
OJED
29
15/7/2019, 14:01:246083866527นายกฤษฎาผลพล081-1941990
kp_rider12@hotmail.com
117/9 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
117/9 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-422421
โรงเรียนวัดกระซ้าขาว (หอมทองราษฎร์บำรุง) เลขที่ 101 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.034-450279
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP462561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED) /สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนวัดกระซ้าขาว/กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 , Vol.14 No.2
OJED
30
15/7/2019, 14:04:446083856227นางสาวสุทัตตาพงษ์ศิริพัฒน์0891522529
pooksutatta@gmail.com
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ 29 ม.5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0891522529
29 ม.5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
29 ม.5 ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร 0891522529
ครูผู้สอนบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP7540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
OJED ความต้องการในการพัฒนาครูโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ตามแนวคิดภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 Vol.14 No.2 ประเทศไทย
OJED
31
15/7/2019, 14:05:596083810327นางสาวณัชชาธนสมบูรณ์0816570122
peatnatcha@gmail.com
250/2 ซอยสามเสน 13 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.026688858
156/1 ซอยมิตตคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.026688858
250/2 ซอยสามเสน 13 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทร.026688858
รองผู้อำนวยการบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.2 บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ชาติ
OJED/การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2, 2019/2562/ประเทศไทย
OJED
32
15/7/2019, 15:45:136083822927นางสาวนันทพรจันทร์วิริยะกุล0824997579
because_of_you@hotmail.com
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาต้น
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ,กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2/2019/ประเทศไทย
OJED
33
15/7/2019, 15:09:516083822927นางสาวนันทพรจันทร์วิริยะกุล0824997579
because_of_you@hotmail.com
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาต้น
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ,กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/Vol. 14 No.2/2019/ประเทศไทย
OJED
34
15/7/2019, 15:52:226083822927นางสาวนันทพรจันทร์วิริยะกุล0824997579
because_of_you@hotmail.com
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
385/34 ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เบอร์โทรศัพท์ 082-4997579
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5540ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาต้น
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทรัยากรมนุษย์ของโรงเรียนวัดราชบพิธตามแนวคิดครูที่มีพลังอำนาจ,กรกฎาคม - ธันวาคม 2562/Vol. 14 No.2/ประเทศไทย
OJED
35
15/7/2019, 21:30:176083841827นางสาวยุพดีเป้ามั่ง0970070294
yupadeepaomung@gmail.com
237 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 (โทร. 02-9112853, 097-0070294)
237 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 (โทร. 02-9112853, 097-0070294)
โรงเรียนกิ่งเพชร 323/113 ซ.กิ่งเพชร ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 (โทร. 02-2153657)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP40S40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/แนวทางการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร,กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2/2019/ประเทศไทย
OJED
36
15/7/2019, 21:56:176083841827นางสาวยุพดี เป้ามั่ง0970070294
yupadeepaomung@gmail.com
237 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (โทร. 029112853 , 0970070294)
237 ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 (โทร. 029112853 , 0970070294)
โรงเรียนกิ่งเพชร 323/113 ซ.กิ่งเพชร ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โทร.022153657)
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
บริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP40S40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/ความต้องการจำเป็นของการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนกิ่งเพชรตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร,กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2,2019/ประเทศไทย
OJED
37
18/7/2019, 10:59:316083834427นางสาวภัทราวจีธีรกีรยุต0817598382aoabio1@gmail.com
308 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ ซอยเพชรเกษม 63/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 (081-759-8382)
308 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ ซอยเพชรเกษม 63/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 (081-759-8382)
128/1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นักวิชาการบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP41S40ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/การพัฒนากรอบแนวคิดการบริหารงานรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม,กรกฎาคม- ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2/2019/ ไทย
OJED
38
18/7/2019, 11:59:446083816127นางสาวธันยาภรณ์คอนคำ087-692-4446pear_02@hotmail.com
129/33 ประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ กทม. 10140 โทร 087-692-4446
129/33 ประชาอุทิศ 72 ทุ่งครุ กทม. 10140 โทร 087-692-4446
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400
ครู
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP4842ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)/การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 (ร้อยเอ็ด), กรกฎาคม-ธันวาคม 2562/ ฉบับ Vol.14 No.2,2019/2562
OJED
39
18/7/2019, 12:35:226083828727นางสาวพรชนกอารมณ์สุขโข0924974499fonnhappii@gmail.com
189/38 ม.3 หมู่บ้านนครทอง ซ.นาคราช ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (024259083)
189/38 ม.3 หมู่บ้านนครทอง ซ.นาคราช ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (024259083)
1126 ถ.เพชรหึงส์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2559CU-TEP5640ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิคส์ฯ (OJED) ประจำฉบับ Vol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) หน้า 1-11
OJED
40
18/7/2019, 12:49:525883890027นางสาวชวิกาทีเจริญ0863263163
chaviga040@gmail.com
14/22 หมู่บ้านเบญจนคร ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 086-3263163
123/301 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 086-3263163
260 หมู่ 7 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทร 034-510445
ข้าราชการครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2558CU-TEP5243ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, กรกฎาคม-ธันวาคม/Vol. 14 No.2/2019/ไทย
OJED
41
18/7/2019, 12:59:116083803027นายกฤตนัยเจริญสุข0863393650
Krittanaiscibio@gmail.com
215/209 ปาล์มคอนโดทาวน์ 3 ซ.สุขุมวิท 66/1 เเขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
40/209 ซ.รามคำเเหง 2 ซอย 23 เเยก 9 เเขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
3981 ถ.มิตรไมตรี 2 เเขวงดินเเดง เขตดินเเดง กรุงเทพฯ
ครู
นิเทศการศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5042ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)/การศึกษาการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม - ธันวาคม 2562/Vol.14 No.2/2019/ ไทย
OJED
42
18/7/2019, 14:36:466083849927นางสาววันวิสาข์ไชยแสง0980141137
Wanwisa_ch89@hotmail.com
76/281 ซอยโชติวัฒน์ 10 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เบอร์โทรศัพท์ 0980141137
87 หมู่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210 เบอร์โทรศัพท์ 0895776729
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ซอยโชติวัฒน์ 18 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เบอร์โทรศัพท์ 029593747
ครู
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5542ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาต้น
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
OJED
43
18/7/2019, 16:12:226083831527นางสาวพลอยไพลินปัทมินทรวิภาส0917051074
p.phataminwiphas@gmail.com
59/769 Tempo Grand ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 (091-705-1074)
388 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
KIS International School 999 Kesinee Ville 123-124 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
EAL Teacherการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรและการสอนต้น2560CU-TEP9439ตีพิมพ์ ภาษาไทย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED/การวิเคราะห์หนังสือเด็กสำหรับวัย 3-6 ปี ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง/Vol 14/ No. 2/ 2019/ไทย
OJED
44
18/7/2019, 16:42:225983911627นางสาวอิสราภรณ์ ประสมสัตย์0821537461
Few_25547@hotmail.com
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 146 หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 082-1537461
169/1 หมู่ 11 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 082-1537461
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 146 หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 082-1537461
ข้าราชการครู
นิเทศการศึกษาเเละพัฒนาหลักสูตร
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2559CU-TEP31SS42ตีพิมพ์ ภาษาไทย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 Vol.14 No.1,2019 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
OJED
45
19/7/2019, 14:59:026083833827นางสาวพิมพ์ชนกโชติเจริญพงษ์0982649227
pimchanok.choti@gmail.com
129/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรศัพท์ 024245387
129/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 เบอร์โทรศัพท์ 024245387
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเค็นซิงตัน เลขที่ 88 ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เบอร์โทรศัพท์ 028649977
ครูภาษาไทยการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรและการสอนต้น2560CU-TEP5439ตีพิมพ์ ภาษาไทย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (OJED) / แนวปฏิบัติที่ดีเลิศในการจัดห้องสมุดสำหรับเด็ก: ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง / ประจำฉบับVol.14 No.2, 2019 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
OJED
46
19/7/2019, 15:12:205883804027นางสาวจันทนาสุขกุล0949145693
chanthana11@gmail.com
129/4 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 0949145693
209 ถนนไชยชุมพล ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร 0949145693
555 หมู่ 7 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260 โทร
ข้าราชการครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2558CU-TEP44S49ตีพิมพ์ ภาษาไทย2561ภาคการศึกษาปลาย
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ
OJED / แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดหลักสูตรแบบสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จังหวัดกาญจนบุรี
, กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 / ประจำฉบับ Vol. 14 No. 2, 2019 / ประเทศไทย
OJED
47
19/7/2019, 15:14:316083812627นายถาวรอินทรอมร0649945636
thawornmds@gmail.com
901/196 คอนโดยูนิโอ จรัญฯ3 ซ.จรัญฯ3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม 10600 0649945636
901/196 คอนโดยูนิโอ จรัญฯ3 ซ.จรัญฯ3 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กทม 10600 0649945636
41/18 ซ.เทอดไท 33 ถ.เทอดไท บางค้อ จอมทอง กทม 10500 0649945636
ครูบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP6840ตีพิมพ์ ภาษาอังกฤษ-
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ-OJED
48
19/7/2019, 15:14:406083836727นายภูริวัจน์โรจน์วิรุจน์0873309492
phuriwat@sisbschool.com
25/18 ซ.พึ่งมี 50 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร 023321276
25/18 ซ.พึ่งมี 50 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร 023321276
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 4/5 หมู่ 5 ถนน หนามแดง-บางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Thai coordinatorบริหารการศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ต้น2560CU-TEP5940ตีพิมพ์ ภาษาไทย-
3.4 บทความตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Journal)
ชาติ-OJED
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...