ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ŠtevilkaDatumPredavateljSnov
3
1Monday, 22. October 2018, 16:00Jure Slak + (Tomaž Hočevar)CP3 - literatura; visualgo, codeforces, topcoder, CS academy, atCoder - tekmovalni sistemi. Programski jeziki in implementacijski detajli. Osnovni algoritmi na celih številih: številski sistemi, Evklidov algoritem, testiranje praštevilskosti v $O(\sqrt n)$, Eratostenovo rešeto, praštevilski razcep, hitro potenciranje.
4
2Monday, 5. November 2018, 16:00Jure SlakOsnovne podatkovne strukture: vrsta, sklad, vrsta s prednostjo, povezani seznam, map, set, heap, časovne zahtevnosti operacij
5
3Monday, 19. November 2018, 16:00Tomaž HočevarOsnovni algoritmi na seznamih, pregled seznama, urejanje, bisekcija, kumulativne vsote, bucket sort, histogram. Osnovni algoritmi na nizih.
6
4Monday, 3. December 2018, 16:00Tomaž HočevarOsnovne strategije reševanja problemov (polni pregled in rekurzija, požrešni algoritmi, deli in vladaj, branch-and-bound). Dela se bruteforce in požrešne algoritme.
7
*Saturday, 8. December 2018, 9:00poskusno izbirno tekmovanjeSnov prvih štirih predavanj
8
5Monday, 17. December 2018, 16:00Janez BrankDinamično programiranje, koncept optimalne podstrukture in stanja, osnovni primeri, določanje časovne in prostorske zahtevnosti, 0/1 knapsack, coin change.
9
6Monday, 7. January 2019, 16:00Vid KocijanOsnovni algoritmi na grafih, pregled v širino, pregled v globino, štetje komponent.
10
7Monday, 21. January 2019, 16:00Janez BrankDinamično programiranje, najdaljše skupno podzaporedje, urejevalna razdalja, najdaljše naraščajoče podzaporedje.
11
8Monday, 11. February 2019, 16:00Filip KoprivecNajkrajše poti, Dijkstra, Floyd-Warshall.
12
9Monday, 4. March 2019, 16:00Filip KoprivecUnion-Find, minimalno vpeto drevo, Kruskal, Prim.
13
*Saturday, 9. March 2019, 9:00ZOTKSFIT
14
*Saturday, 16. March 2019, 9:00izbirno tekmovanjeSnov obdelana do sedaj, poudarek na DP in grafih
15
10Monday, 18. March 2019, 16:00Tomaž HočevarNapredne podatkovne strukture: binarno iskalno drevo, trie, druge razširjene podatkovne strukture, še posebej segment tree
16
*Saturday, 23. March 2019, 9:00ACM+IJSRTK
17
11Monday, 15. April 2019, 16:00Vid KocijanTopološko urejanje, močno povezane komponente, mostovi in prerezna vozlišča.
18
12Monday, 6. May 2019, 16:00Jure SlakGeometrija: ploščine, vektorski produkt, konveksna ovojnica, kompresija koordinat, presečišča, sweep line.
19
*Saturday, 18. May 2019, 9:00končno izbirno tekmovanjeVse do sedaj.
20
13Monday, 20. May 2019, 16:00Janez BrankNapredno dinamično programiranje, bitmask DP, TSP.
21
14Monday, 3. June 2019, 16:00/Izbrane naloge s starih tekmovanj (amortizacijska ura). Preostali material: lowest common ancestor, minimax igre, algoritmi na nizih (hashing), bipartite matching, Fenwick tree
22
potencialno nadaljevanje v junij pred dejansko olimpijado
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100