KATALOG Biblioteki EUROREG_aktualny
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Liczba
AUTORTytułSeriaWydawcaRokNrEgzMail
Data wypożyczenia
Data zwrotu
2
1Gorzelak G.
Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna
EUROREG19950052A
3
1Hockuba Z.
Niedobór na rynku a postępowanie konsumentów (Wyniki badania empirycznego II)
Instytut Gospodarki Przestrzennej UW
19900066A
4
1
Firlit E., Jarmoch E., Rosa K., Zdaniewicz W.
Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym (raport z badań ogólnopolskich)
Instytut Gospodarki Przestrzennej UW - Akademia Teologii Katolickiej
19900067A
5
1
Firlit E., Jarmoch E., Rosa K., Zdaniewicz W.
Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizacji życia społecznego na szczeblu lokalnym (raport z badań ogólnopolskich)
Instytut Gospodarki Przestrzennej UW - Akademia Teologii Katolickiej
19900067B
6
1Prawo i społeczeństwo obywatelskie
Instytut Nauk o Państwie i Prawie UW
19900068A
7
1Wódz J. (red.)Polityczne życie lokalne - Vie politique locale
Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Katowice
19940069A
8
1Szczepański J. Poland: Facing the Future
Regional and Local Studies 3
EUROREG19890070A
9
1Hawrylyshyn B.Drogi do przyszłości (Raport dla Klubu Rzymskiego)
Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
19900071A
10
1Kozak M., Kukliński A., Szlachta J.
Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restukturyzacja
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
19970072A
11
1Weidenfeld W., Wessels W. Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej
Wydawnictwo "Wókoł nas", Gliwice
19950073A
12
1Jałowiecki B. (red.)Współczesne problemy rozwoju regionalnegoEUROREG19950074A
13
1Sowa K. Z., Strubelt W. (eds.)Territorial Base of Social Structures
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów
19920082A
14
1Kuźma E. (m. in.)
Nauka jako stymulator rozwoju przemysłów wysokiej technologii w Polsce
Instytut Technologii Elektronowej CEMI, Warszawa
19920083A
15
1Jałowiecki B., Dutkiewicz P. (red.)Państwo i kultura politycznaVol.5
Instytut Nauk Politycznych UW
19880084A
16
1Jędraszko A.
Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacji przez samorząd terytorialny w Niemczech na przykładzie Stuttgartu
Unia Metropolii Polskich
19960085A
17
1Latoszek M. (red.)
Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczna i polityczna
Gdańskie Towarzystwo Naukowe
19930086A
18
1Domański B.Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia
Zeszyty naukowe UJ 82(104)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
19900088A
19
1Domański B.Społeczności miejskie wobec uprzemysłowienia
Zeszyty naukowe UJ 82(104)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
19900088B
20
1
International Conference on Role of Universities in Development of Local Communities
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź
19970089A
21
1
International Conference on Role of Universities in Development of Local Communities
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź
19970089B
22
1Chojnicki Z. (ed.)The Problem of Space and Time in Regional Studies
Concepts and Methods in Geography 3(1988)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
19880090A
23
1Grabiec P.
Science as a Stimulator of High Technology Industries in Poland
Instytut Technologii Elektronowej CEMI, Warszawa
19920091A
24
1Jałowiecki B. (red.)Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19880092A
25
1Jałowiecki B. (red.)Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19880092B
26
1Jałowiecki B. (red.)Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19880093A
27
1Jałowiecki B. (red.)Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19880093B
28
1Jałowiecki B., Libura H. (red.)
Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19920094A
29
1Jałowiecki B., Libura H. (red.)
Percepcja i waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19920094B
30
1Wejchert K. Ludzie Nowego Miasta o sobie i swoich losach
Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej
19920095A
31
1
Drążkiewicz J., Gęsicka G., Szczucki J. (red.)
Inicjatywy lokalne - polskie doświadczenia
Fundusz Współpracy, Warszawa
19950096A
32
1Swianiewicz P. (red.)
Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej
Brytyjski Fundusz Know-How. Fundusz Współpracy
19970097A
33
1Gorzelak G. (red.)Regional Dynamics of Socio-Economic Change
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19880098A
34
1Chatterji M., Domański R. (eds.)
Urban and Regional Management in Countries in Transition
Studia regionalia Vol. 5
PAN19960099A
35
1Domański R., Judge E. (eds.)
Changes in the Regional Economy in the Period of System Transformation
Studia regionalia Vol. 4
PAN19940100A
36
1Domański R., Judge E. (eds.)
Changes in the Regional Economy in the Period of System Transformation
Studia regionalia Vol. 4
PAN19940100B
37
1Domański R. (ed.)
Space Economy in the Transition - From the Centrally-Planned to the Market System
Studia regionalia Vol. 3
PAN19920101A
38
1Domański R. (ed.)
Towards the Explanation and Modelling of the Spatial and Regional Dimensions of the Transformation Process
Studia regionalia Vol. 6
PAN19960102A
39
1Malikowski M. (red.)Społeczne aspekty transformacji systemowej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
19970105A
40
1Gorzelak G., Jałowiecki B. (eds.)
The Identity of Central Europe - L'identite de l'Europe Centrale
Regional and Local Studies 13
EUROREG19970106A
41
1Gorzelak G., Jałowiecki B. (eds.)
The Identity of Central Europe - L'identite de l'Europe Centrale
Regional and Local Studies 13
EUROREG19970106B
42
1
Gorzelak G., Jałowiecki B., Kukliński A., Zienkowski L.
Eastern and Central Europe 2000. Final Report.
Science - Research - Development Studies 2
European Commission
19940143A
43
1
Gorzelak G., Jałowiecki B., Kukliński A., Zienkowski L.
Eastern and Central Europe 2000. Final Report.
Science - Research - Development Studies 2
European Commission
19940143B
44
1Stoner J. A. F., Wankel Ch. Kierowanie
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
19920155A
45
1Reich R.B.
Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku
Wydawnictwo Adam Marszałek
19960156A
46
1Crozier M. Kryzys inteligencji - szkic o niezdolności elit do zmian
Poltext, Warszawa
19960158A
47
1Benevolo L. Miasto w dziejach Europy
Tworzenie Europy
Wydawnictwo Krąg, Warszawa
19950159A
48
1Buchanan J. M.
Finanse publiczne w warunkach demokracji. Systemy fiskalne a decyzje indywidualne
Przedsiębiorczość
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19970161A
49
1Balcerowicz L.
Socjalizm - Kapitalizm - Transformacja - Szkice z przełomu epok
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19970162A
50
1Bielecki Cz.Gra w miasto
Fundacja Dom Dostępny, Warszawa
19960163A
51
1Bloom A.
Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
19970165A
52
1Therborn G.
Drogi do nowoczesnej Europy - Społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000
Zmieniająca się Europa '89
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19980167A
53
1Ritzer G.McDonaldyzacja społeczeństwaSpectrum
MUZA SA, Warszawa
19970172A
54
1Fukuyama F.Ostatni człowiek
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
19970173A
55
1Hayek F.A. vonDroga do zniewolenia
ARCANA, Kraków
19960175A
56
1Gilowska Z.
System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce
MUNICIPIUM, Warszawa
19980176B
57
1Kukuła K. (red.)Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19970178A
58
1Berger P. L. Zaproszenie do socjologii
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19980180A
59
1Balcerowicz L. Wolność i rozwój - Ekonomia wolnego rynku
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
19980181A
60
1Gorzelak G.
Regional and Local Potential for Transformation in Poland
Regional and Local Studies 14
EUROREG, Warszawa
19980192A
61
1Gorzelak G.
Regional and Local Potential for Transformation in Poland
Regional and Local Studies 14
EUROREG, Warszawa
19980192B
62
1Rybicki P.
Arystoteles - Początki i podstawy nauki o społeczeństwie (kserokopia)
Zakład Historii Nauki i Techniki PAN
19630193A
63
1Bratkowski S.
Sami sobie. O tym, że to właśnie wieś ma przyszłość. O tym, co można zrobić...
Biblioteka Nowoczesności
Nowocześność, Warszawa
19960214A
64
2Szczepański M.S.Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe
Wydawnictwo Naukowe AMP
19920217A
65
1Błaszczyk B.
Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989-1991). Dylematy koncepcji i realizacji
Studia Ekonomiczne 30
Poltext, Warszawa
19930221A
66
1Mujżel J.Przekształcenia własnościowe w Polsce (1990-1992)
Studia Ekonomiczne 31
Poltext, Warszawa
19930222A
67
2Kukliński A. (ed.)Poland in the Perspective of Global Change
Globality versus Locality 1
Polish Assocition for the Club of Rome
19910223A
68
1Kukliński A. (ed.)
Poland - the Quest for New Identity and Competitive Advantage
Globality versus Locality 2
Polish Assocition for the Club of Rome
19910224A
69
1
Artobolevskiy S.S., Kuklinski A. (eds)
USSR in the Perspective of Global Change
Globality versus Locality 3
Polish Assocition for the Club of Rome
19910225A
70
1
Artobolevskiy S.S., Kuklinski A. (eds)
USSR in the Perspective of Global Change
Globality versus Locality 3
Polish Assocition for the Club of Rome
19910225B
71
1King A., Schneider B.Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?
Raport Rady Kubu Rzymskiego
Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
19920226A
72
1Antoszewski A., Herbut R. (red.)Leksykon politologii
Atla 2, Wrocław
19970233A
73
1
Regionalizm a ustrój państwa polskiego. Materiały I Forum Regionalnego Serock 6. - 8. 07.1995
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury
19950253A
74
1Szczepański M.S. (red.)Górny Śląsk na Moście Europy
Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury
19940255A
75
1Chojnicki Z., Czyż T.Struktura przestrzenna nauki w Polsce
Bogucki Wydawnictwo Naukowe
19970258A
76
1
Finansowanie inwestycji komunalnych na przykładach polskich, niemieckich i francuskich.
Materiały pokonferencyjne
MUNICIPIUM, Warszawa
19980264A
77
1Jałowiecki B. (red.)Region Miasto Osiedle
Studia z gospodarki przestrzennej
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
19900271A
78
1
Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki polski. Wzrost konkurencyjności regionów
Fredrich Ebert Stiftung
19960272A
79
1Toffler A.Trzecia Fala
Biblioteka Myśli Współczesnej
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
19970273A
80
1Toffler A.Trzecia Fala
Biblioteka Myśli Współczesnej
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
19970273B
81
1Tocqueville A.O demokracji w Ameryce tom I
Demokracja. Filozofia i praktyka
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19960274A
82
1Tocqueville A.O demokracji w Ameryce tom I
Demokracja. Filozofia i praktyka
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19960274B
83
1Tocqueville A.O demokracji w Ameryce tom II
Demokracja. Filozofia i praktyka
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19960275A
84
1Tocqueville A.O demokracji w Ameryce tom II
Demokracja. Filozofia i praktyka
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19960275B
85
1Izdebski H., Kulesza M.Administracja Publiczna - zagadnienia ogólneLiber19980276A
86
1Hirschman A.Namiętności i interesy
Demokracja. Filozofia i praktyka
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19970278A
87
1Naisbitt J.Megatrendy
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
19970279A
88
1Hayek F. vonIndywidualizm i porządek ekonomiczny
Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa
19980280A
89
1Bell D.Kulturowe sprzeczności kapitalizmu
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19980281A
90
1Buczkowski P., Bondyra K., Śliwa P.Jaka Europa? Regionalizacja, integracja
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
19980282A
91
1Zacher W., Matusiak P. (red)Integracja Europy.
Fundacja Edukacyjna TRANSFORMACJE
19960283A
92
1Fries F.Spór o Europę.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19980284A
93
1Lipset S.M.Homo politicus. Społeczne podstawy polityki.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
19980286A
94
1
Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M.
Miary statystyczne
Statystyka w praktyce.
Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS, Warszawa
19970288A
95
1Etel L., Presnarowicz S.Podatki i opłaty samorzadowe
MUNICIPIUM, Warszawa
19980290A
96
1Etel L., Presnarowicz S.Podatki i opłaty samorzadowe
MUNICIPIUM, Warszawa
19980290B
97
1Raciborski J.
Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995.
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
19970291A
98
1Raciborski J.
Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995.
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
19970291B
99
1Piskozub A. (red.)Studia europejskie, tom II.
Wydawnictwo Adam Marszałek
19980297A
100
1Piekara A., Niewiadomski Z. (red.)Samorząd terytorialny i rozwój lokalny.
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW
19920298A
Loading...