ประเมินสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
ที่
รหัส smis
โรงเรียนด้านสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพจิต
2
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
3
142010001บ้านท่าเปิบ21002100
4
242010003บ้านไผ่โทน4210042100
5
342010004บ้านห้วยเหล็ก7110071100
6
442010005บ้านตูบโกบ1810018100
7
542010006บ้านลาดค้อ71007100
8
642010007บ้านกำพี้2210022100
9
742010008บ้านกกดู่273100273100
10
842010009บ้านห้วยหวาย1910019100
11
942010010บ้านกกทอง155100155100
12
1042010011บ้านห้วยกระทิง2710027100
13
1142010012บ้านสวนกล้วย3010030100
14
1242010013เมืองเลย2,1051002,105100
15
1342010015อนุบาลเลย14431001443100
16
1442010017บ้านก้างปลา157100157100
17
1542010019บ้านท่าข้าม2410024100
18
1642010020บ้านหัวฝาย3410034100
19
1742010021บ้านห้วยทราย149100149100
20
1842010022บ้านโป่ง122100122100
21
1942010023บ้านนาแขม122100122100
22
2042010024บ้านวังยาว7510075100
23
2142010025บ้านนาดินดำ190100190100
24
2242010026บ้านหนองหญ้าไซ156100156100
25
2342010027บ้านห้วยม่วง8210082100
26
2442010028บ้านหนองนาทราย2110021100
27
2542010030บ้านหนองผำ139100139100
28
2642010031บ้านนาโป่ง153100153100
29
2742010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
6010060100
30
2842010033บ้านติ้วน้อย136100136100
31
2942010035บ้านห้วยโตก4910049100
32
3042010036บ้านกกชุมแสง2110021100
33
3142010037บ้านป่าข้าวหลาม8598.8386100
34
3242010038บ้านโพน1310013100
35
3342010039ชุมชนบ้านนาอ้อ7610076100
36
3442010040บ้านท่ามะนาว31933193
37
3542010041บ้านแหล่งควาย8310083100
38
3642010042บ้านไร่ทาม4810048100
39
3742010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
156100156100
40
3842010047บ้านสูบ148100148100
41
3942010049บ้านวังแคน1710017100
42
4042010050บ้านหนองดอกบัว6810068100
43
4142010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
143100143100
44
4242010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
2210022100
45
4342010053บ้านห้วยลวงไซ7210072100
46
4442010055บ้านห้วยสีเสียด6210062100
47
4542010056บ้านส้าน1410014100
48
4642010058บ้านน้ำภู299100299100
49
4742010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
1510015100
50
4842010060บ้านนาโคก23599.15235100
51
4942010061บ้านปากหมาก3110031100
52
5042010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
2310023100
53
5142010065บ้านโพนป่าแดง4010040100
54
5242010066บ้านเสี้ยว3310033100
55
5342010067บ้านน้ำคิว8110081100
56
5442010068บ้านภูสวรรค์449844100
57
5542010069บ้านกอไร่ใหญ่2110021100
58
5642010070บ้านท่าสวรรค์134100134100
59
5742010071บ้านน้ำสวยภักดี2210022100
60
5842010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
347100347100
61
5942010074ชุมชนบ้านนาด้วง222100222100
62
6042010075บ้านแก้วเมธี124100124100
63
6142010076บ้านนาดอกคำ263100263100
64
6242010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
174100174100
65
6342010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
103100102100
66
6442010079บ้านห้วยตาด23597.5241100
67
6542010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
13997.24139100
68
6642010081บ้านนาป่าหนาด1081008477.78
69
6742010082บ้านตาดซ้อ7010070100
70
6842010083บ้านท่าบม7810078100
71
6942010084บ้านนาเบน6510065100
72
7042010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
216100216100
73
7142010087บ้านหินตั้ง6410064100
74
7242010088บ้านแสนสำราญ2210022100
75
7342010089บ้านคกมาด4310043100
76
7442010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
933100933100
77
7542010092
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
266100266100
78
7642010094บ้านสงเปือย123100123100
79
7742010095บ้านผากลางดง51005100
80
7842010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
9010090100
81
7942010097บ้านธาตุวิทยา227100227100
82
8042010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
7810078100
83
8142010099บ้านห้วยพอด8610086100
84
8242010100บ้านผาพอด5610056100
85
8342010101ชุมชนบ้านนาบอน205100205100
86
8442010103บ้านโพน107100107100
87
8542010104บ้านใหม่135100135100
88
8642010105บ้านแก่งมี้2310023100
89
8742010106บ้านนาซ่าว245100245100
90
8842010107บ้านผาแบ่น115100115100
91
8942010108ห้วยซวกคกเลาใต้140100140100
92
9042010109บ้านอุมุง8010080100
93
9142010110บ้านบุฮม129100129100
94
9242010111บ้านคกเลา6210062100
95
9342010112เพียงหลวง 18119100119100
96
9442010113บ้านน้ำพร203100203100
97
9542010114บ้านคกงิ้ว5610056100
98
9642010115บ้านกลาง4210042100
99
9742010116บ้านท่าดีหมี3210032100
100
9842010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
6610066100
Loading...