ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFG
1
ที่
รหัส smis
โรงเรียนด้านสมรรถภาพทางกายด้านสุขภาพจิต
2
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
3
142010001บ้านท่าเปิบ21002100
4
242010003บ้านไผ่โทน
5
342010004บ้านห้วยเหล็ก
6
442010005บ้านตูบโกบ181002100
7
542010006บ้านลาดค้อ
8
642010007บ้านกำพี้
9
742010008บ้านกกดู่273100273100
10
842010009บ้านห้วยหวาย
11
942010010บ้านกกทอง155100155100
12
1042010011บ้านห้วยกระทิง2710027100
13
1142010012บ้านสวนกล้วย3010030100
14
1242010013เมืองเลย
15
1342010015อนุบาลเลย๑,๔๔๓๑๐๐๑,๔๔๓๑๐๐
16
1442010017บ้านก้างปลา
17
1542010019บ้านท่าข้าม
18
1642010020บ้านหัวฝาย
19
1742010021บ้านห้วยทราย149100149100
20
1842010022บ้านโป่ง
21
1942010023บ้านนาแขม122100122100
22
2042010024บ้านวังยาว7510075100
23
2142010025บ้านนาดินดำ
24
2242010026บ้านหนองหญ้าไซ
25
2342010027บ้านห้วยม่วง
26
2442010028บ้านหนองนาทราย2110021100
27
2542010030บ้านหนองผำ
28
2642010031บ้านนาโป่ง153100153100
29
2742010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
6010060100
30
2842010033บ้านติ้วน้อย
31
2942010035บ้านห้วยโตก4910049100
32
3042010036บ้านกกชุมแสง
33
3142010037บ้านป่าข้าวหลาม
34
3242010038บ้านโพน
35
3342010039ชุมชนบ้านนาอ้อ
36
3442010040บ้านท่ามะนาว31933193
37
3542010041บ้านแหล่งควาย8310083100
38
3642010042บ้านไร่ทาม4810048100
39
3742010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
156100156100
40
3842010047บ้านสูบ
41
3942010049บ้านวังแคน1710017100
42
4042010050บ้านหนองดอกบัว6810068100
43
4142010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
44
4242010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
2210022100
45
4342010053บ้านห้วยลวงไซ
46
4442010055บ้านห้วยสีเสียด
47
4542010056บ้านส้าน
48
4642010058บ้านน้ำภู
49
4742010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
50
4842010060บ้านนาโคก
51
4942010061บ้านปากหมาก3110031
52
5042010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
2310023100
53
5142010065บ้านโพนป่าแดง
54
5242010066บ้านเสี้ยว
55
5342010067บ้านน้ำคิว
56
5442010068บ้านภูสวรรค์
57
5542010069บ้านกอไร่ใหญ่
58
5642010070บ้านท่าสวรรค์134100134100
59
5742010071บ้านน้ำสวยภักดี2210022100
60
5842010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
347100347100
61
5942010074ชุมชนบ้านนาด้วง
62
6042010075บ้านแก้วเมธี
63
6142010076บ้านนาดอกคำ
64
6242010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
65
6342010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
103100102100
66
6442010079บ้านห้วยตาด
67
6542010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
68
6642010081บ้านนาป่าหนาด
69
6742010082บ้านตาดซ้อ
70
6842010083บ้านท่าบม
71
6942010084บ้านนาเบน
72
7042010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
73
7142010087บ้านหินตั้ง6410064100
74
7242010088บ้านแสนสำราญ2210022100
75
7342010089บ้านคกมาด
76
7442010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
77
7542010092
บ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา"
266100266100
78
7642010094บ้านสงเปือย
79
7742010095บ้านผากลางดง
80
7842010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
81
7942010097บ้านธาตุวิทยา227100227100
82
8042010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
7810078100
83
8142010099บ้านห้วยพอด
84
8242010100บ้านผาพอด
85
8342010101ชุมชนบ้านนาบอน205100205100
86
8442010103บ้านโพน
87
8542010104บ้านใหม่135100135100
88
8642010105บ้านแก่งมี้2310023100
89
8742010106บ้านนาซ่าว245100245100
90
8842010107บ้านผาแบ่น
91
8942010108ห้วยซวกคกเลาใต้
92
9042010109บ้านอุมุง
93
9142010110บ้านบุฮม129100129100
94
9242010111บ้านคกเลา
95
9342010112เพียงหลวง 18
96
9442010113บ้านน้ำพร
97
9542010114บ้านคกงิ้ว5610056100
98
9642010115บ้านกลาง4210042100
99
9742010116บ้านท่าดีหมี3210032100
100
9842010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น3
 
 
Main menu