2019-2020 PTA 5HAVO
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
VakOnderdeelBronVorm, duur en herkansbaarheidTijdstipNummer toets Weging
3
NaMechanica
Domein A1-A15
Domein H
Domein C1-C2
Domein E1
Systematische Natuurkunde 4H en 5H
Hst 1, 2, 3, 4, 8 en 10
Schriftelijke toets
150 min
SE-week 2SE 3
40 %
4
NaMaterie en warmte Radioactiviteit,
Trilling en golf,
weer en klimaat
Domein A1-A15
Domein D1-D2
Domein H
Domein *E2
Domein F
Domein B1-B2
Systematische Natuurkunde 4H en 5H
Hst 5, 9, en 11,
katern weer en klimaat
Schriftelijke toets
150 min
SE-week 3SE 4
35 %
5
BioBloedsomloop en AdemhalingHst 8, 9Schriftelijke toets*
45 min
Trimester 1VT 1
6
CKVKunstdiscipline 3
Domein B3-B4
Begeleiders kunstreis en
Docent CKV/KuA
Ontwikkelen en deelnemen culturele activiteiten kunstreis,
verslag met reflectie via ELO
Niet herkansbaar
Trimester 1SE 5
20%        
7
KunstBeeldende Vormgeving: Tekenen of Handvaardigheid of Textiel Vormgeving.
Domein A 1, 2, 3
Domein B
Opdracht docentBeeldend Praktijk: eigen beeldend werk met presentatie
Niet herkansbaar
Trimester 1SE 12
10%
8
BioVoeding, uitscheiding en afweerHst 12, 13, 10Schriftelijke toets*
45 min
Trimester 2VT 2
9
BioUitscheiding en afweer
Domein B3/B4/B5/B7
Hst 12, 13, 10, 4, 6Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 2SE6
20%
10
BioStofwisseling en natuur
Domein B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B8/
Domein C1/C2/C3
Domein D1/D4
Domein E2/E3/E4
Domein F1/F2/F3
Hst 11, 14, 17, 16, 15
Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 3SE 7
20%
11
BioBegrippenlijstGedurende het jaarNBA
12
KunstTheoretische onderbouwing van het Praktijkwerk.
Domein A 1, 2
Domein C
VaktheorieEssay schrijvenTrimester 1SE 15
5%
13
SkBatterijen en Kunststoffen
Domein: A tm F
Chemie Overal 5 HAVO, 5e editie: Hst 9, 10, 11Schriftelijke toets
120 min *
SE-week 2SE 3
25%
14
SkBiochemie en duurzame industrie
Domein: A tm G
Chemie Overal 5 HAVO, 5e editie: Hst 11, 12, 13, 14Schriftelijke toets
120 min *
SE-week 3SE 4
25%
15
Wis AProjectieve geometrie
Domein A1-3
PeriodeonderwijsSchriftelijke toets
75 min
en periodeschrift
Niet herkansbaar
PO-rooster­afhankelijkSE 3
5%
16
BioHartslag van de Watervlo
Practicumdossier
Domein A
Opdracht docent.Praktische opdracht.
90 min
Niet herkansbaar
SE-week 1SE4
10%
17
Wis AVerbanden, veranderingen en Statistiek
Domein A1-3
Domein C2,C4-5
Domein D
Getal en Ruimte
11e ed. havo A
deel 2&3
Hst9,11(deels, te bepalen in de lessen)
Schriftelijke toets
120 min
SE-week 2SE 5
20 %
18
Wis AWiskundige vaardigheden
Domein A1-3
Domein B1-3
Domein C1-5
Domein D
Domein E1-4
Getal en Ruimte
11e ed. havo A
deel 3
Hst10,11(rest),12
Schriftelijke toets
150 min
SE-week 3SE 6
25 %
19
Wis ABouwkunde
Domein A1-3
PeriodeonderwijsPraktische opdracht
tekening-presentatie
Niet herkansbaar
PO-rooster­afhankelijkSE 7
10 %
20
Wis BProjectieve geometrie
Domein A1-3
PeriodeonderwijsSchriftelijke toets
75 min
en periodeschrift
Niet herkansbaar
PO-rooster­afhankelijkSE 3
5%
21
Wis BFuncties en meetkunde
Domein A1-3
Domein B2,B4
Domein C2
Getal en Ruimte
11e ed. havo B
deel 2&3
Hst8,9,10
Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 2SE 4
25 %
22
Wis BWiskundige vaardigheden
Domein A1-3
Domein B1-4
Domein C1-2
Domein D1-4
Getal en Ruimte
11e ed. havo B
deel 3
Hst11,12
Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 3SE 5
25 %
23
Wis BBouwkunde
Domein A1-3
PeriodeonderwijsPraktische opdracht
tekening-presentatie
Niet herkansbaar
PO-roosterafhankelijkSE 7
10 %
24
BioBloedsomloop en Ademhaling
Domein B3/B5
Domein C1
Domein E4
Domein F1
Hst 8, 9, 3Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 1SE5
20%
25
AkAarde: Endogene en exogene processen
Ontwikkelingsland Brazilië (fysisch geografisch)
Domein C1, C2, C3
Domein D1, D2
BuiteNLand H5
Hst 2
Hst 3.4, 3.7 en 3.8
Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 2SE 7
20 %
26
AkEindtoets
alle examenstof
Alle domeinen
BuiteNLand H5 en SamengevatSchriftelijke toets
120 minuten
SE-week 3SE 8
20 %
27
Ak
28
SkZuren en Basen
Domein: A, B, C1-C4, C6, D, F3-F5
Chemie Overal 5e editie 4 HAVO: Hst 7
Chemie Overal 5 HAVO, 5e editie: Hst 8, 9.1-9.2
Schriftelijke toets
120 min *
SE-week 1SE 2
25%
29
NlBetogen
B, C
vaklokaal Nederlands
periodeschrift
Mondeling betoog
Niet herkansbaar
PO-roosterafhankelijkSE 6
15%
30
NlMondeling literatuur
B, C, E1, E2, E3
8 romans en secundaire literatuurMondelinge toets
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 7
25 %
31
Wis APO Statistiek
Domein A1-3
Domein E1-5
Getal en Ruimte
11e ed. havo A
deel 2&3 Hst8,10
Project-portfolioSE-week 1SE 4
10%
32
EnGespreksvaardigheid
B1
Domein C1
Zie docentIndividueel gesprek met docent
ca 15 min
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 5
10 %
33
EnKijk- en luistervaardigheid
B2
Domein B
CitoCito-examen
ca 60 min
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 6
20%

34
EnLeesvaardigheid
Letterkunde
Domein E1
Shakespeare stuk: Othello en 3 leesboeken naar keuze van leeslijstSchriftelijke toets over 4 boeken
120 min
Niet herkansbaar
SE-week 3SE 7
15 %
35
AkWereld: Globalisering
Ontwikkelingsland Brazilië
Domein B2, B3
Domein D1, D2
BuiteNLand H5
Hst 1
Hst 3.9, 3.10 en 3.11
Schriftelijke toets
120 minuten
SE-week 1SE 6
15 %
36
FrLetterkunde B1
Domein E1, E2
Zelfstandig gelezen boek "littérature sur mesure" en "le Petit Prince"Schriftelijk; boekproefwerk
Niet herkansbaar
SE-week 2SE 7
10%
37
FrKijk- en luistervaardigheid B1
Domein B1
CitoSchriftelijk 
60 min
Trimester 2SE 8
25%               
        
38
FrGespreksvaardigheid B1
Domein C1, F
Geselecteerd materiaal gespreksvaardigheidMondeling
15 min
Niet herkansbaar
SE-week 3SE 9
15%
39
NlLiteraire beschouwing
A1, A3, C, D, E1, E2
Een roman en secundaire literatuurSchriftelijke toets
180 min
Niet herkansbaar
SE-week 1SE 5
25%
40
DuLetterkunde/Lezen B2
Domein E1
2 boeken
nog nader te bepalen
Schriftelijke toets
boekproefwerk
90 min
Niet herkansbaar
SE-week 2SE 5            
10%
41
DuKijk/Luistervaardigheid B1
Domein B
CitoSchriftelijke toets             
75 min
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 6               
20%
42
DuSchrijfvaardigheid
A2+
Domein D
Domein F
Schrijfmapje en Methode Neue KontakteSchriftelijke toets
90 min
SE-week 3SE 7
20%
43
DuGespreksvaardigheid B1+
Domein C1
Aangereikte Redemittel en Methode Neue KontakteMondelinge toets        
15 min
Trimester 3SE 8 15%
44
EnSchrijfvaardigheid
zakelijke brief B1
Domein D1
Reader schrijfvaardigheid en examenbundelschriftelijke toets
90 min
SE-week 1SE 4
20 %
45
GsHerhaling alle
tijdvakken
Domein A / B
Sprekend verleden
Hst 1 t/m 10 en 13
Schriftelijke toets
180 minuten
SE-week 2SE 6
20 %
46
GsKoude Oorlog
Domein A / C
Lessen periode-onderwijs
Sprekend Verleden H13
Schriftelijke toets
70 minuten
PO-roosterafhankelijkSE 7
15 %
47
FrSchrijfvaardigheid A2+
Domein D1, D2
Methode Libre Service; Manuel, aanvullend materiaal en Franse film naar keuzeSchriftelijk
In computerlokaal
90 min
SE-week 1SE 6
20%
48
EcoDomein G + I
Risico en informatie + Goede tijden, slechte tijden
Praktische economie Risico en rendement + Conjunctuur en economisch beleidSchriftelijke toets
90 min
SE-week 2SE 5
20 %
49
EcoDomein I + F
Goede tijden, slechte tijden + Samenwerken en onderhandelen
Praktische economie Conjunctuur en economisch beleid + SpeltheorieSchriftelijke toets
90 min
SE-week 3SE 6
20 %
50
EcoDomein J
experiment
Experiment: Wissel die koersin de lesSE-week 2SE 7
5%
51
MlPresentatie maatschappelijk onderzoek
Domein
DiversPresentatiePO-roosterafhankelijkSE 5  
10%
52
MlSociaal wetenschappelijk onderzoek
Domein
DiversSchriftelijk toets
Verslag van de praktische opdracht.
PO-roosterafhankelijkSE 6  
30%
53
CKVKunstdiscipline 2
Domein B3-B4
Docent Toneel en
docent CKV/KuA
Bezoek theater,
Ontwikkelen en uitvoeren eigen theaterstuk,
verslag met reflectie via ELO
Niet herkansbaar
roosterafhankelijkSE 4
25%  
54
DuLeesvaardigheid zakelijk/
begrijpend lezen B2
Domein A
Examenbundel
Geselecteerde teksten (Cito)
Schriftelijke toets      
120 min
SE-week 1SE 4
5%
55
CKVKunstautobiografie 2
slotbeschouwing
Domein D9-D11
Docent CKV/KuAKunstautobiografie slotbeschouwing via ELO
Niet herkansbaar
roosterafhankelijkSE 6
10%
56
GsNederland
van prehistorie
tot heden. 
Domein A / C / D
Sprekend verleden
H10
Schriftelijke toets
90 minuten
SE-week 1SE 5
15 %
57
KunstKUNST ALGEMEEN:

Burgercultuur
Domein C8
Domein A1
Domein B1-B7

Bespiegeling:
Hst 5
Syllabus Kunstanalyse: alles
Schriftelijke toets 60 minutenSE-week 2SE 10
8%
58
KunstKUNST ALGEMEEN:

Cultuur v.h. moderne
Massacultuur
Burgercultuur
Domein C8
Domein A1
Domein B1-B7

Bespiegeling:
Hst 5, 8 en 9
Syllabus Kunstanalyse: alles
Schriftelijke toets 90 minutenSE-week 3SE 11
8%
59
EcoDomein H + G
Welvaart en groei + Risico en informatie
Praktische economie Economische groei + Risico en rendemntSchriftelijke toets
90 min
SE-week 1SE 4
20 %
60
KunstBeeldende Vormgeving: Tekenen of Handvaardigheid of Textiel Vormgeving.
Domein A 1, 2, 3
Domein B
Opdracht docentBeeldend Praktijk: eigen beeldend werk met presentatie
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 13
10%
61
KunstBeeldende Vormgeving: Tekenen en/of Handvaardigheid en/of Textiel vormgeving.
Domein A 3
Domein B
Eigen beeldend werkPresentatie van het Beeldende Werk van dit schooljaar. Met theoretische onderbouwing
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 14
5%
62
KunstKUNST ALGEMEEN:

Massacultuur deel 2
Domein C8
Domein A1
Domein B1-B7
Bespiegeling:
Hst 9
Syllabus Kunstanalyse: alles
Schriftelijke toets 60 minutenSE-week 1SE 9
6%
63
KunstDANS:

Solo & Groepsdans
Domein B1
Domein B2
Domein B3
Lessen docent
Eigen onderzoek
Praktische opdracht
Presentatie
10 min
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 12
15%
Niet herkansbaar
64
KunstDansgeschiedenis
Domein A2
Lessen docent
Reader
Schriftelijke toets
90 min
SE-week 2SE 13
15%
Niet herkansbaar
65
KunstDansanalyse
Domein A3
TheaterbezoekVragenlijst invullenTrimester 2SE 14
NBA
66
KunstMuziek.
Domein B1, 2
Domein C
Uitgebreide analyse van vorm en muzikale structurenSchriftelijke toets 45 minuten
Niet herkansbaar
SE-week 1SE 12
15%
67
KunstDomein A1, 2
Domein B2
Domein C
Ontwikkeling van een eigen compositieUitvoering voor publiek, individueel
Niet herkansbaar
Trimester 2SE 13
25%
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...