6.3-61ฟอร์ม-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุป ชั่วโมงภาระงาน
2
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
3
ชื่อ-สกุล.......................................................................... ตำแหน่ง ..........................................................................
4
5
ลำดับที่
รายการหน่วยจำนวน
นาที/กิจกรรม
จำนวนนาที
หมายเหตุ
6
1. งานประจำ
7
ตย.
หนังสือโต้ตอบ โอน ย้าย ปฏิบัติ
ฉบับ530 150
8
9
10
2. ด้านวิจัย
11
ประชุม ...
12
ดำเนินโครงการ...
13
14
15
3. ด้านบริการวิชาการ
16
ประชุม ...
17
ดำเนินโครงการ...
18
19
20
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
21
ประชุม ...
22
ดำเนินโครงการ...
23
ร่วมกิจกรรมวัน...
24
25
5. ด้านงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26
ประชุม ...
27
ดำเนินโครงการ...
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu