26 สค 61รายงาน ผลการรับชมการประชุมทางไกล ์ NEW DLTV (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลา1.ศูนย์เครือข่าย2.ชื่อโรงเรียน3. ขนาดโรงเรียน
4 จำนวนครูผู้สอนทุกตำแหน่ง ……..คน
5,จำนวนนักเรียน ในปีการศึกษาปัจจุบัน จำนวน …. คน
6.ชื่อผู้บริหาร/รักษาการ
ึ7.เบอร์ติดต่อผู้บริหาร/รักษาการ
8.ส่ง file word แบบรายงานข้อมูลหลังการรับชม การประชุมทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
2
26/8/2018, 10:56:3808บ้านลานป่าปอ
40020030 บ้านกุดเชือก
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
10142นายสุรพล เค้าแคน897890853
https://drive.google.com/open?id=1SAJNXBoo4Nh6NkwLmH0Rz1KkV2Qa2Q2P
3
27/8/2018, 11:36:42
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020044 เก่านาโนมีวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
747นางสาววิเชียร คำมา872346802
https://drive.google.com/open?id=1IQzSja755tIeW5x5XBbqQRN7Xkoz2lnF
4
27/8/2018, 13:48:5407เจ้าปู่
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
868นายวิชเยนทร์ คำแพง810541383
https://drive.google.com/open?id=1RLT-XGBJdg2gCBkvZfpE1RJ-b5hqybs1
5
27/8/2018, 14:06:04
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020171 บ้านนาตับเต่า
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
543
นายสายตา คงเทียมศรี
892772514
https://drive.google.com/open?id=1D-YX4_QGRUnloDWicc7tkEHK04mHKVds
6
27/8/2018, 14:46:3802ภูระงำ
40020166 บ้านเหล่าเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
770นายพิเชษฐ เชื้อทอง872163667
https://drive.google.com/open?id=1y_EzHg2O2JxIxf1gQcTz6whIbaBGtk8y
7
27/8/2018, 15:23:4607เจ้าปู่
40020011 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
571นายวิชเยนทร์ คำแพง810541383
https://drive.google.com/open?id=1yQ0VBiE2_32pgjghSbY_zdS1ySS8YnAA
8
27/8/2018, 19:55:4307เจ้าปู่40020052 บ้านสว่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
780นายอนุชา กองเกิด981053758
https://drive.google.com/open?id=19IKBMHlASm76UYlQIN1cRs1vhlx2k8s7
9
27/8/2018, 22:39:0108บ้านลานป่าปอ
40020033 บ้านสร้างเอี่ยน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
663นายกรภัทร คำโส878586924
https://drive.google.com/open?id=1ECAomLWuirV_0HetjjFxPzkt7s7EiA0O
10
28/8/2018, 9:15:5907เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
2 คน51
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
847898254
https://drive.google.com/open?id=1k9Pf1a0MP2NE59bYx-stArz10cN41Iol
11
28/8/2018, 9:18:3207เจ้าปู่
40020014 บ้านเก่าน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
551
นายพงษ์ศักดิ์ เค้างิ้ว
847898254
https://drive.google.com/open?id=1u_AG9UijPteRwG5opTOCNCMqj1FGyB6k
12
28/8/2018, 9:57:0512สวนหม่อน
40020124 บ้านสวนหม่อน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
762นายเดช รอบคอบ896228336
https://drive.google.com/open?id=1tnaaeqmteVJ989KPRcmw4oUn0LnOgYfS
13
28/8/2018, 10:02:4012สวนหม่อน40020126 บ้านวังแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
538นายอรรถพล พรมดีมา847896454
https://drive.google.com/open?id=1vbRoSxezO45W4XAC9Hf6Zns38VXKvx5b
14
28/8/2018, 10:12:0112สวนหม่อน
40020123 บ้านมูลตุ่น
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
531
นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
650541496
https://drive.google.com/open?id=1hlN1BnUvTld2ewD6wzZAhyWvjOE8TmqU
15
28/8/2018, 11:02:1211เมืองมัญจา40020075 บ้านเขวา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
437นายสัญญา รอบรู้850122099
https://drive.google.com/open?id=13bXmIeJQ7W2RduTzU5Qir2U18vtog8eY
16
28/8/2018, 11:13:3412สวนหม่อน
40020121 ไตรมิตรศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
233นายมานิต โคตรธนู995545689
https://drive.google.com/open?id=1t-zbxUPNoVR-1zWlZsecQN1J6Ab_m9wp
17
28/8/2018, 11:31:4314โพนเพ็ก
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
569นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี 857383447
https://drive.google.com/open?id=1BbZhW5kjJKG-cdOh-acOGTP-ndEaxaRE
18
28/8/2018, 11:34:2906บ้านไผ่เมืองเพีย40020026 บ้านละว้า
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
18250นายอุทัย ไลไธสง850059800
https://drive.google.com/open?id=1eNfsI12ddh4JrXyfaBc9Jqntvat2JTA3
19
28/8/2018, 12:30:3414โพนเพ็ก40020111 บ้านนาฮี
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
217
นางถนอมจิตต์ พิลาออน
883248348
https://drive.google.com/open?id=12Yq0q40zQKAeUrpUcHvZcMs74SBtifFj
20
28/8/2018, 12:47:4214โพนเพ็ก
40020114 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
326นายบวร ชัยนา817394713
https://drive.google.com/open?id=1v-EXH3lI5FizhhYWdzKXANNXx5wWosex
21
28/8/2018, 12:54:1914โพนเพ็ก
40020113 โนนสวางวิทยาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
875นายบวร ชัยนา817394713
https://drive.google.com/open?id=1f5tkyZT0ytS6iPIyh3HNh5SwKdxaVWNx
22
28/8/2018, 13:05:3809ปราสาทเปือยน้อย
40020056 บ้านส้มป่อย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
7125
นายทวีศักดิ์ ศรีประจันทร์
611398081
https://drive.google.com/open?id=1pDo-eFZ__HbHJaUo1dn26Fa7pxQ5t6JL
23
28/8/2018, 13:26:4306บ้านไผ่เมืองเพีย
40020023 บ้านชีกกค้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
557นายสมชาย เล่ห์กัน815445255
https://drive.google.com/open?id=1I2cC2kFz-YjPkT8x3rGftn2eZ3YB2sHR
24
28/8/2018, 13:33:3606บ้านไผ่เมืองเพีย
40020023 บ้านชีกกค้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
557นายสมชาย เล่ห์กัน815445255
https://drive.google.com/open?id=1QASMgM5CyfhLZDSoFySk1ReWMobzqFmQ
25
28/8/2018, 13:36:2114โพนเพ็ก40020112 บ้านโนนคุต
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
540
นายประชัน ศรีเคนขันธ์
834564470
https://drive.google.com/open?id=1xG2nAubm9bKWpCo-3nPwiT4SF-1EANGf
26
28/8/2018, 14:57:2202ภูระงำ
40020146 สระแก้วโคกกลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
982
นายสันติรัฐ สินโพธิ์
934090538
https://drive.google.com/open?id=1qIiI_SjEazsIQBKckUmnxfUQ2YE3BGV5
27
28/8/2018, 14:59:3409ปราสาทเปือยน้อย
40020068 บ้านสระแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
529นายสงวน ศิรินารถ897131105
https://drive.google.com/open?id=1XJR8ixD0JTaIuKGZ8DtQZ1jV3MpgvaS1
28
28/8/2018, 15:03:42
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020003 บ้านแคนเหนือ
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
992นายวิบูลย์ ชาปัญญา971642008
https://drive.google.com/open?id=1oJXwRddW9odoIMN2B3R_o9Nh0EpQ1X88
29
28/8/2018, 15:20:4411เมืองมัญจา
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
444นายวนชัย จำปาวงษ์956474049
https://drive.google.com/open?id=1dMWKylFr644e8J9tTtBWJVgKuYBNP7fI
30
28/8/2018, 15:37:5901ชนบท
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
15145
นายวีระพันธ์ นาตรีชน
823003515
https://drive.google.com/open?id=1IUNhk4e-iMUNAFx026H6XMnK6MnRKBNT
31
28/8/2018, 17:12:2208บ้านลานป่าปอ
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
592
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
844287873
https://drive.google.com/open?id=1vyQlkfyg3dh3HcAFJORQI0ATjJjewUUT
32
28/8/2018, 17:14:2008บ้านลานป่าปอ
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
423
นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
844287873
https://drive.google.com/open?id=1jX4nc2IJP3mUd5h6PbEzApdGzjzHFF5t
33
28/8/2018, 18:50:0316คำแคน
40020086 บ้านห้วยแล้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
370นายประกอบ ไชยชนะ905795581
https://drive.google.com/open?id=1m2hdXyYi_F6KoCcpn7yXMJhJPq7_qwKu
34
28/8/2018, 21:03:5403โนนพะยอมวังแสง
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
784นายโอวาท อดทน958121905
https://drive.google.com/open?id=1vaW8JhikrsU0P522SPMBqk519ZXVLO7M
35
28/8/2018, 21:11:2906บ้านไผ่เมืองเพีย
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
525
นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
831435564
https://drive.google.com/open?id=1AjHAQ_ktCbEV4w_1ULm0SURB5PQpbSLS
36
28/8/2018, 22:10:0111เมืองมัญจา
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
19417
นายเรวัตร สมาธยานนท์
833467137
https://drive.google.com/open?id=1USR91XBff6zE6hi8l41HGIB_N1hyXuha
37
29/8/2018, 10:30:2815ท่าศาลา
40020090 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
575
นายประยงค์ชัย มาป้อง
981032505
https://drive.google.com/open?id=1wZCzQdY2dLD_x21bOfG8cWsXyVxt1liu
38
29/8/2018, 10:37:4101ชนบท
40020133 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
9116นายสมหมาย สะกิจ866350732
https://drive.google.com/open?id=1BYMqi9ddaesl-a_uV82LK5rq1MlETBPC
39
29/8/2018, 10:41:0701ชนบท
40020136 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
796
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
885605705
https://drive.google.com/open?id=1jmTnhDHJXmKhjF14aLf6OaM21oDoMGVy
40
29/8/2018, 10:42:45
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020002 ไตรคามประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
19223นางตันหยง คานอำไพ
09450723460885659678
https://drive.google.com/open?id=13T46O9eVtDM2s3CmTpCquwqUt-FKtRPZ
41
29/8/2018, 10:45:2002ภูระงำ40020144 บ้านแท่น
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
985
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
803342716
https://drive.google.com/open?id=1WB5SpD-B05wtgKCi5cWFzXrxLYTIxLqF
42
29/8/2018, 10:47:1909ปราสาทเปือยน้อย
40020057 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
543
นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
91862450
https://drive.google.com/open?id=1n13M4euPrsklClw7dec4OD1MlOfTfBzN
43
29/8/2018, 10:48:5802ภูระงำ40020148 บ้านหันแฮด
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
116
นายชัยรัตน์ อินทะแสง
803342716
https://drive.google.com/open?id=1rK_rA5db1tN7znqHG_djxD6Hjc-rwoJD
44
29/8/2018, 10:55:5009ปราสาทเปือยน้อย40020054 บ้านโกน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
438นายกีรติ จิณรักษ์868561546
https://drive.google.com/open?id=1uDfCkN0auqRMp1fok_Er_qTj_wRukJ94
45
29/8/2018, 10:56:2706บ้านไผ่เมืองเพีย
40020024 บ้านดู่ใหญ่
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
19153นายชำนาญ ศรีวงษ์833279268
https://drive.google.com/open?id=1g60qMn7KHxuRru9fS_3O2p5GOIDHDLZ4
46
29/8/2018, 11:34:4402ภูระงำ
40020145 บ้านโนนแดงน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
740
นางสาววริศรา วิสุวงษ์
874202906
https://drive.google.com/open?id=1WS454h1IYYseNUtMnx6sVjns9CPL48bI
47
29/8/2018, 11:55:3808บ้านลานป่าปอ
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
871
นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
800447112
https://drive.google.com/open?id=1R38FGmCjjz6zPK7KyTMPgDnf93G-XbZX
48
29/8/2018, 12:20:3715ท่าศาลา40020093 บ้านไส้ไก่
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
561
นายสุรศักดิ์ นาทเหนือ
831429741
https://drive.google.com/open?id=104fvgjBzxL5-OEr7Q7cDw1cO_ALHhOP9
49
29/8/2018, 12:39:5601ชนบท
40020159 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
680นางวิลวรรณ จันทรัง804117155
https://drive.google.com/open?id=1NhgdUQuwLBFxjEyZcZPDMZ2HVIhJXjrs
50
29/8/2018, 13:12:5015ท่าศาลา
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
ุ619
นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
933262423
https://drive.google.com/open?id=1szzAUI6g5XMpkMSeRHilwi7UMV1LLYUR
51
29/8/2018, 13:13:0315ท่าศาลา
40020092 บ้านโนนตุ่นศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
ุ619
นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
933262423
https://drive.google.com/open?id=11fZwV3lIqwRynkO4PBoaJ6Aded_Ohy_r
52
29/8/2018, 14:18:1007เจ้าปู่
40020010 บ้านศิลานาโพธิ์
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
12147
นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
921464299
https://drive.google.com/open?id=1PZw-xip7ciD2TU3HfkOo4bsHqQOgVJyU
53
29/8/2018, 14:18:2904เมืองไผ่
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
37874นายสมใจ มณีวงษ์956701795
https://drive.google.com/open?id=1YmUG4DnnI-jX1eMaWOXinsBvjOJKPEtD
54
29/8/2018, 15:02:5311เมืองมัญจา
40020071 บ้านหนองขามบ่อหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
436
นายฉัตรชัย เนาว์วงษ์
956531292
https://drive.google.com/open?id=1V257OsD9Vy2H_r0ecByaRnxnDlYW1WXw
55
29/8/2018, 15:05:1010วังม่วง40020063 บ้านโสกนาค
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
16118นางเกศรินยา แสงสุข819642353
https://drive.google.com/open?id=1dvhuD1lDhumIGmtljcX-u6-4wuloIHc6
56
29/8/2018, 15:29:0014โพนเพ็ก
40020110 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
14115
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
933481864
https://drive.google.com/open?id=15DULXUibIHWMjjTyXTbZGISQbfFcaIv-
57
29/8/2018, 15:49:5618นาข่า
40020095 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
605
นายสมชาย โรจน์จันทร์
812621807
https://drive.google.com/open?id=1MKj1-K_MkPC4CiiqtiDZG38jSQFPws1c
58
29/8/2018, 16:56:2016คำแคน40020081 บ้านคำโซ่
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
12100นายโตมร จันทร์หล้า908416100
https://drive.google.com/open?id=1xuP8bySPBLI2r-f6qVB5YhFQLW0tH_D-
59
29/8/2018, 19:23:0904เมืองไผ่
40020008 บ้านหนองลุมพุก
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
664นายสมจิตร มณีมาตร815464504
https://drive.google.com/open?id=12HNQwmfHILTTb69uKSaoKtZEp_IFxJ4c
60
29/8/2018, 21:36:0302ภูระงำ
40020150 บ้านหนองไฮหนองแวง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
558
นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์ (รักษาการ)
621988433
https://drive.google.com/open?id=1p-pNXZUx58loWmzbDg6oXzgUkvJHkW3FsTL5k27bU3Q
61
30/8/2018, 9:22:0902ภูระงำ
40020163 บ้านทุ่มห้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
330
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
887101948
https://drive.google.com/open?id=1Wli1nCqCaJlps0JxTaerADgwF8EIFmv_
62
30/8/2018, 9:30:4102ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
10106
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
812603959
https://drive.google.com/open?id=1HNtstwL7u8k_Nska8XtbXPV4dXYFKCTJ
63
30/8/2018, 9:41:3802ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
10106
นายเชษฐา ปัทมสีแก้ว
812603959
https://drive.google.com/open?id=1XZl1Ut5A7ppROTLwDB5i2iJWOrJeL8eB
64
30/8/2018, 9:47:0002ภูระงำ40020151 บ้านปอแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
14117นายประชากร สิงห์ศร885733959
https://drive.google.com/open?id=1VyNb0vWZQYmCJhU6pBrJb7XjOq3T2WXV
65
30/8/2018, 11:10:2213หนองแปน
40020129 บ้านโนนสำนัก
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
527
นางสาวไพเราะ สุตธรรม
983590780
https://drive.google.com/open?id=1T-oV0TtEu90xSp85lJlenlXn9zKm3nfO
66
30/8/2018, 11:18:1713หนองแปน40020127 บ้านแจ้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
423
นางอัจฉรา หนวดสันติ
874313808
https://drive.google.com/open?id=1deMpwiphtUlL3CPNOZ0Xhi_DVfblomd1
67
30/8/2018, 11:29:2502ภูระงำ
40020149 มาบตากล้าร่มเย็น
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
690
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
872348362
https://drive.google.com/open?id=1Y2oW5kX6FLEO37pnCLPOB1xpLg4tWqdA
68
30/8/2018, 14:52:1206บ้านไผ่เมืองเพีย
40020022 บ้านขามเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
877นายบัญชา ยุทไธสง850113857
https://drive.google.com/open?id=1Fbc1edmkGLJbgBbDj9qOMdNMu4Dl94Fp
69
31/8/2018, 11:03:0418นาข่า40020102 บ้านนาข่า
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
1062นายสุวัฒน์ คำงาม816014014
https://drive.google.com/open?id=1t7j2TlFBFqMRXi2eyyeOzouxpxx67fvn
70
31/8/2018, 12:47:3408บ้านลานป่าปอ
40020038 บ้านเสือเฒ่า
โรงเรียนขนาดอื่นๆ นอกจากข้อ 1
17157นายสนธยา นามเสริฐ892761726
https://drive.google.com/open?id=1E7waTwxjTZZ_-EBjqkxcpdeRu6KTr49VTpIeqhotRA4
71
31/8/2018, 14:54:2003โนนพะยอมวังแสง
40020143 ร่มเย็นประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
888
นายสุรวิทย์ เย็นเหลือ
933217594
https://drive.google.com/open?id=1tabYsaaK9M8Sb0O02n8UOoIPT3Mj8W_6
72
31/8/2018, 21:35:3803โนนพะยอมวังแสง
40020141 บ้านห้วยไร่
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
ุ657
นางวันเพ็ญ คามวุฒิ
872263648
https://drive.google.com/open?id=1XyZUyj-mPaDb4X1m-UuF91L1sXaHF8f3
73
7/9/2018, 10:32:3611เมืองมัญจา40020074 บ้านขุมดิน
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
675
นางสาวพัชรินทร์ ใจแน่น
642594525
https://drive.google.com/open?id=1yp1SlUHFgD8MPF1FgJf7UHVjm5xYtrYR
74
10/9/2018, 10:23:3119โคกนาแพง
40020184 อุดมคงคาคีรีเขต
โรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรงเรียน (ข้อมูลปี 57)
438นายสมดี ปะตังเวสัง885727829
https://drive.google.com/open?id=1YHHyoLlVb6JEqNDBT3pnhP2TQHxxNHBN
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu