Skautská kompetenční model_VOJ_2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Struktura skautského kompetenčního modelu:
2
KomunikacePlánování a organizováníPrevence a zvládání krizových situacíPráce v týmu a vedeníSebereflexe a seberozvojRozvoj druhýchSkauting
3
Komunikační styly a kanályAnalýza současného stavuJednání v souladu s právemKoordinace práceNáhled na sebeOsobní přístupPoslání a principy hnutí
4
Verbální a neverbální projevPráce s cíliŘízení rizikaLeadershipRozvoj a osobní cíleRozvoj skupinySkautská metoda
5
DiskutováníVolba prostředkuZajištění bezpečnostiPráce s motivacíPřijímání zpětné vazbyMetody a formy rozvojeMetodické nástroje Junáka
6
Sestavení časového plánuŘešení krizových situacíSpolupráceSebeřízeníPoskytování zpětné vazbyJunák jako organizace
7
Vyhodnocení plánuZdravovědaBudování vztahůUnikátní odbornostVlastní příkladAdministrativa
8
HospodařeníSledování rozvoje
9
10
Struktura rozpracovaných kompetencí ČZ a VZ:
11
12
Rozdělení kompetencí v současné vůdcovské zkoušce:
13
14
OSOBNOSTPROGRAMVYCHOVATELORGANIZÁTORVŮDCE
15
16
Rozdělení kompetencí v současné čekatelské zkoušce:
17
OSOBNOST ČEKATELEPŘÍPRAVA PROGRAMUPEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, KOMUNIKACEZDRAVOVĚDA A BEZPEČNOSTPRÁVOORGANIZACE (JUNÁK)HOSPODAŘENÍSKAUTING
18
19
Návrh rozdělení kompetencí pro střediskové minimum:
20
OSOBNOSTPODPORA VÝCHOVYPERSONALISTIKABEZPEČNOSTPRÁVOORGANIZACEHOSPODAŘENÍŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ
21
součástí je vedení/řízení týmu
jen plánování? systém!!!
22
23
První - méně podrobný návrh rozpracování kompetencí:
24
Právo1Vede jednotku v souladu s právními předpisy ČR i s předpisy organizace jako celku.Má přehled o právních předpisech ČR. Ví, které předpisy se dotýkají činnosti oddílů a organizační jednotky. Orientuje se v nejdůležitějších povinnostech, které z předpisů pro činnost OJ vyplývají.
stručné vyjádření obsahu
uchazečům zpřesnit obsah
25
2Dbá na dodržování právních předpisů dalšími členy OJ.Umí rozpoznat, kterými aktivitami/činnostmi by docházelo k jejich porušení a aktivně jedná tak, aby k nim vědomě v rámci OJ nedocházelo;
26
3Rozezná porušení právních předpisů a ví, jak v takové situaci postupovat.Je si vědom důsledků pro sebe, OJ i Junák jako celek v případě porušení právních předpisů. Ví, jak má postupovat v případě zjištění porušení aktuálních právních předpisů.
27
28
29
Druhý - podrobnější návrh rozpracování kompetencí:
30
31
oblastčíslo kompetencekvalifikace stř. min.kompetencekomentář
32
Právo1Respektuje zákony a jiné právní normy.Snaží se zákony neporušovat a vede k tomu členy své jednotky.
33
2Má přehled o právních předpisech ČR.Ví o existenci těchto právních předpisů, má základní představu o tom, čeho se týkají a kde může najít jejich aktuální znění.
34
3Ví, které předpisy se dotýkají činnosti oddílů a organizační jednotky.souvisí s kompetencí č. 8
35
4Orientuje se v nejdůležitějších povinnostech, které z předpisů pro činnost OJ vyplývají.Má přehled o nejdůležitějších povinnostech, které z předpisů vyplývají a ví, kde hledat informace o příadných změnách.
36
5Ví, kdo je nositelem práv a povinností (právní osobnost)Znalosti aplikuje i na své středisko a Junáka – českého skauta jako celek, ví, kdo má v Junáku – českém skautu právní osobnost a co to znamená. Ví, kdo jedná jménem organizační jednotky.
37
6Zná základy trestní odpovědnosti.
38
7Zná základy občansko-právní odpovědnosti
39
8Ví, při jakých činnostech jednotky hrozí riziko porušení zákona.Podstatou kompetence není znát přesná ustanovení zákona, ale vědět, že při určitých činnostech a aktivitách hrozí riziko porušení zákona. Je třeba znát, kde jsou potenciální rizika, kde hledat informace o tom, jak zákony neporušit, a kde hledat pomoc či radu v případě neajsností.
40
9Aktivně jedná tak, aby k porušování zákona v rámci OJ nedocházelo.Tento bod se zaměřuje na prevenci a vyvarování se chyb z neznalosti.
41
10Je si vědom důsledků pro sebe, OJ i Junák jako celek v případě porušení právních předpisů.
42
11Ví, jak má postupovat v případě zjištění porušení aktuálních právních předpisů.
43
12Zná práva dětí a vede jednotku v souladu s těmito právy.Má přehled o tom, co plyne z Úmluvy o právech dítěte a jiných předpisů.
44
13Zná instituce, organizace apod., které se zabývají porušováním práv dětí. Ví, kam se v případě zjištění porušování práv dětí obrátit a jak postupovat.co ještě prevence?
45
46
znalostimá představuzná postup
47
dovednostiumídokážezkusil zná postup
48
postojeuvědomuje sivnímápovažujesouhlasí
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...