2.5.1 (ก่อน 4/6) แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.5 บริดจ์และเราท์เตอร์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
1/28/2019 12:15:5839820@anc.ac.th10 / 10
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
3
2/1/2019 15:00:3740192@anc.ac.th3 / 10ธนาธร ทองเสริม
4
2/1/2019 15:02:1640253@anc.ac.th10 / 10นายกิตติธัช บังอร
5
2/1/2019 15:03:0439940@anc.ac.th0 / 10
นาย อภิวัฒน์ ทานุมา
6
2/1/2019 15:05:4040208@anc.ac.th10 / 10ศิวกร เห็มสุข
7
2/1/2019 15:05:5339845@anc.ac.th3 / 10
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
8
2/1/2019 15:07:4440291@anc.ac.th3 / 10นายสุธิพงษ์ บรรลุ
9
2/1/2019 15:08:2640054@anc.ac.th9 / 10นายณัฐภัทร กัลยากา
10
2/1/2019 15:08:4039912@anc.ac.th7 / 10
นาวสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
11
2/1/2019 15:08:4442773@anc.ac.th9 / 10
นางสาวรุจิรา สุขสะอาด
12
2/1/2019 15:09:1839736@anc.ac.th4 / 10
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
13
2/1/2019 15:09:2939783@anc.ac.th10 / 10สโรชินี ศรีพลาย
14
2/1/2019 15:10:5440214@anc.ac.th8 / 10อธิบดี หริ่งเจริญ
15
2/1/2019 15:11:0439802@anc.ac.th10 / 10นาย ณัฐพล นิระพันธ์
16
2/1/2019 15:11:0940205@anc.ac.th3 / 10นายวสุ สุพล
17
2/1/2019 15:11:1639981@anc.ac.th10 / 10นาย จีรกิตติ์ สมนึก
18
2/1/2019 15:11:3940158@anc.ac.th10 / 10นัสนันท์ คูณค้ำ
19
2/1/2019 15:13:1140207@anc.ac.th10 / 10
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
20
2/1/2019 15:12:0640230@gmail.com10 / 10ทวีทรัพย์ สาคร
21
2/1/2019 15:13:2739833@anc.ac.th10 / 10
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
22
2/1/2019 15:14:5439884@anc.ac.th4 / 10
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
23
2/1/2019 15:15:1339876@anc.ac.th9 / 10
รัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
24
2/1/2019 15:23:3140052@anc.ac.th10 / 10น.ส. ณัชชา พละศูนย์
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...