MVH_Aarsrapport_2019_27.01.2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Eiendeler
2
Konto
Inngående Balanse
Bevegelse
Utgående balanse
Kommentarer til virkelige tall 2019
3
1100 Klubbhus Gubberud oppgradering 2019 - 310 000,00 310 000,00
Avskrevet 7 md 2019 vel 9 tusen se kto 6030
4
1201 55" UHD LED Smart TV 9 670,00 - 2 472,00 7 198,00 2472 er lik avskr. Pr. år
5
1210 Chevrolet 75 000,00 - 75 000,00
6
1220 Høytaleranlegg kjøp 2019 Skaalgaard Musikkservice
- 18 200,00 18 200,00
21000 aktivert 2019, 2800 avskrevet for 8 md
7
1460 Klubbeffekter 52 075,38 - 652,00 51 423,38
Ikke noe tellet 2019 da i henger som ikke er tilgj.
8
1461 Helgøya plaketter 17 745,00 - 12 421,35 5 323,65 OK tellet se regnark
9
1462 Aukrustbilder 9 750,00 - 7 500,00 2 250,00
3 stk a kr 750 på lager pr. 31.12.2019
10
1463 Hamarløpet plaketter 13 078,00 - 9 463,47 3 614,53 OK tellet se regnark
11
1464 Julekuten plaketter 12 095,00 - 3 113,50 8 981,50 OK tellet se regnark
12
1465 Lagerbeholdning Jubileumsakevitt 16 575,00 - 9 775,00 6 800,00 OK 16 flasker a 425
13
1510 Kundefordringer - - -
14
1700 Periodisering forskuddsbetalt 21 895,00 - 18 020,00 3 875,00 Fordring Mjøsmarkedet
15
1900 Kasse klubbhuset 1 000,00 - 131,00 869,00 OK avstemt.
16
1910 Kasse for kasserer 3 403,00 597,00 4 000,00 OK avstemt 190120
17
1920 Sparebanken 1800.60.45665 162 115,34 - 78 877,18 83 238,16 Avstemt OK
18
1921 Særvilkår 2050.35.37274 1 493 670,18 - 77 091,53 1 416 578,65 Avstemt OK
19
1925 Sparekonto 89,49 1,00 90,49 Avstemt OK
20
1926 Jubileum 2018 Aquevitt 18 321,31 1 751,00 20 072,31 Avstemt OK
21
1 906 482,70 111 031,97 2 017 514,67
22
23
Gjeld
24
Konto
Inngående Balanse
Bevegelse
Utgående balanse
25
2420 Lev.gjeld ikke spesifisert- 7 004,71 2 244,79 - 4 759,92
Kiwi Løten og Stange Energi betales jan 2020.
26
2960 Påløpne kostnader- 1 800,00 - 26 862,20 - 28 662,20
Leie Gubberud + 1800 styreweb 4. kv 2019
27
2980 Forskuddsbetalt kontingent - - 20 700,00 - 20 700,00 Kfr. Regneark og mailer.
28
- 8 804,71 - 45 317,41 - 54 122,12
29
30
Egenkapital
31
Konto
Inngående Balanse
Bevegelse
Utgående balanse
32
2050 Annen egenkapital 1 897 677,99 - 1 897 677,99
33
Overskudd - 65 714,56 65 714,56
34
1 897 677,99 65 714,56 1 963 392,55
35
2 017 514,67
36
Inntekter
37
KontoBevegelse
Busjett i år
Budsjett neste år
38
3010 Salgsgevinst Aukrustbilder 56 414,00 18 000,00
Kfr. Oversendt beregning/avstemming.
39
3015 Salg merker, caps, T-skjorter 730,00 5 000,00 3 000,00
40
3020 Stange Travbane - 6 000,00 6 000,00
41
3030 Grasrotandel Tipping etc. 6 089,96 5 000,00 7 000,00
42
3050 Salg Kaffe etc. klubbkasse 1 397,50 3 000,00 3 000,00
43
3110 Hamarløpet startkontingent etc. 17 000,00 20 000,00 12 000,00
44
3120 Rakfisk-aften, egenandel 6 000,00 8 000,00 7 000,00
45
3130 Julekuten, loddsalg/startkont 7 423,00 10 000,00 8 000,00
46
3140 Martoddentreffet, inntekter 3 809,00 5 000,00 5 000,00
47
3150 Helgøya Rundt, startkontingent etc. 41 100,00 30 000,00 32 000,00
48
3200 Medlemskontingent 182 100,00 200 000,00 200 000,00
49
3250 Jubileumsakevittsalg 25,00
50
3410 Momsrefusjon LMK 31 293,00 15 000,00 30 000,00
51
3600 Garasjering brannbil 6 000,00 6 000,00 6 000,00
52
3850 Mjøsmarkedet 35 996,00 25 000,00 36 000,00
53
3960 Andre inntekter 1 574,00 Stensli oppgjør metall kr 1474
54
3970 Aktivert oppgradering klubbhus Gubberud 2019
319 251,99 Kfr. Konto 1100 og kto 6310
55
8040 Renteinntekter 23 516,47 20 000,00 25 000,00
56
739 719,92 358 000,00 398 000,00
57
58
Kostnader
59
KontoBevegelse
Busjett i år
Budsjett neste år
60
6000 Avskriving Inventar/utstyr- 5 272,00 2 472,00 6 672,00 TV og nyttt høytaleranlegg
61
6030 Avskrivninger på oppgradering Gubberud 2019
- 9 251,99 16 000,00
62
6100 Kontingent LMK- 16 450,00 17 500,00 17 000,00
63
6300 Husleie nye lokaler- 25 667,00 36 000,00 44 000,00
Avsatt fra 01.06-31.12. 7/12 av 44000
64
6303 Garasjering brannbil- 6 000,00 6 000,00 6 000,00
65
6310 Klubblokaler Gubberud, rep og vedl.hold
- 319 251,99 150 000,00 15 000,00
Kfr. oversendt regneark med bilagsspes. For 2019
66
6320 Styrewebkostnader- 8 871,25 8 500,00 9 000,00
67
6340 Lys og varme- 9 374,01 10 000,00 25 000,00 Nytt klubbhus strøm.
68
6350 Postboksleie- 1 185,00 1 200,00
69
6400 Klubblokaler div. utg. - 18 628,73 5 000,00 Gammelt klubbhus og litt på nytt.
70
6410 Trykking klubbavis/kalender- 80 750,00 95 000,00 95 000,00
71
6420 Russebil kostnader- 2 168,46 5 000,00 5 000,00
72
6440 Klubbeffekter kjøp- 652,00 5 000,00 3 000,00 Solgte varers kostnad.
73
6510 Hamarløpet- 28 979,77 30 000,00 18 000,00
74
6530 Julekuten kostnader- 6 538,35 5 000,00 6 000,00
75
6540 Inventar - 5 000,00 5 000,00
76
6550 Helgøya Rundt- 30 976,60 4 000,00 18 000,00
77
6560 Martoddentreffet- 1 999,12 2 000,00 2 000,00
78
6800 Kontorrekvisita- 1 350,00 10 000,00 5 000,00
79
6810 Datalinje klubbhuset- 2 295,32 10 000,00
80
6850 Abonnement- 4 749,50 3 000,00 3 000,00
81
6860 Pizza-aften- 5 368,00 5 000,00 6 000,00
82
6940 Porto- 33 983,32 25 000,00 30 000,00
83
7102 Redaksjonskomiteen, div - 5 000,00 5 000,00
84
7120 Rakfisk-aften- 11 483,55 12 000,00 12 000,00
85
7170 Kommunale avgifter kluubhus Gubberud
- 259,60 2 000,00
86
7320 Gaver- 1 139,70 1 500,00 1 500,00
87
7500 Forsikring- 2 051,00 1 000,00 2 500,00
88
7610 Møteutgifter- 28 784,00 17 000,00 27 000,00
89
7770 Bank- og kortgebyr- 1 079,00 2 000,00 2 000,00
90
7779 Gebyr betalingsformidling- 2 730,50 1 000,00 3 000,00
91
7790 Andre kostnader- 6 570,40 2 500,00 2 500,00
92
8150 Rentekostnader- 145,20 -
93
- 674 005,36 477 672,00 397 172,00
94
95
Resultat
96
KontoBevegelse
Busjett i år
Budsjett neste år
97
Sum 65 714,56 - 119 672,00 828,00
98
99
100
Loading...