Sportove_Odvetvia-stav_k_20130716
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJK
1
URČENIE DRUHOV UZNANÝCH ŠPORTOV
2
3
Problém = východisko pre jeho riešenie:
4
* športových/fyzických aktivít je cca tisíc (991 je uvedených na ďalšej karte tohto dokumentu)
5
* športové aktivity sú združené do športových odvetví a druhov športu (vzhľadom na veľkú rozmanitosť nie je možné stanoviť pravidlá tohto delenia), ďalšie rozdelenie je na športové disciplíny
6
* ak sa prihlási nová, neobvyklá aktivita, nevieme, či a odkedy ju máme považovať za nový druh/odvetvie športu
7
* ak sa prihlási nová aktivita, ktorá sa nápadne podobá na aktivitu, ktorá je už považovaná za druh/odvetvie športu, nevieme určiť, či ju máme považovať za rovnaký alebo iný druh športu alebo či vôbec za druh športu
8
* pri masovom športe je podstatné, aby ľudia boli fyzicky aktívny, nie je rozhodujúce/podstatné, či ide o aktivitu existujúcu, tradičnú alebo novú, tu by mal byť verejný záujem na podpore všetkých fyzických aktivít prospešných telesnému i duševnému stavu človeka
9
10
Návrh: druhom uznaného športu je:
11
12
aktivita zastrešená medzinárodnou športovou federáciou (MŠF) s celosvetovou pôsobnosťou, ktorej členmi sú národné športové zväzy jednotlivých krajín, a ktorá je riadnym členom Sportaccord, alebo ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
13
a) členmi jej MŠF je aspoň 20 krajín,
14
b) v uplynulých 5 rokoch sa v nej uskutočnili aspoň 2 majstrovstvá sveta organizované alebo vyhlásené MŠF,
15
c) účasť súťažiacich na majstrovstvách sveta nie je obmedzená určitou odbornou spôsobilosťou (hasiči, policajti, drevorubači a pod.),
16
d) výkon na športovej súťaži závisí od rozvoja telesných zručností, nie duševných,
17
18
Spôsob určenia: zoznam uvedený v prílohe zákona alebo vo vyhláške vydanej ministerstvom, pričom návrh zostavia:
19
20
* úradníci minsterstva ................. subjektívne rozhodovanie, politický vplyvNEVHODNÉ
21
* všetky národné športové zväzy (každý zväz sa môže osobitne vyjadriť) ................ zväčša proti uznaniu (konkurencia)NEVHODNÉ
22
* prieskum verejnej mienky ............... objektívne, ťažké zostavenie otázkyNEVHODNÉ
23
* športoví novinári (osobitne oslovení podľa adresára) ........................... subjektívne rozhodovanie, ale prehľadNEVHODNÉ
24
* ekonomickí a iní novinári (osobitne oslovení podľa adresára) ........................ subjektívne rozhodovanie, ale prehľadNEVHODNÉ
25
* športoví vedci (učitelia na VŠ) ..................... subjektívne, odbornéMOŽNÉ
26
* Sportaccord (na žiadosť Agentúry) ........................ odbornéVHODNÉ
27
* zmes všetkých vyššie uvedených .................. možnosť protichodných názorov, ale eliminovaný subjektivizmusNEVHODNÉ
Loading...