ABCDEFGHIJKL
1
2
DANH SÁCH ỦNG HỘ CHIẾN DỊCH CỨU TRỢ MIỀN TRUNG
3
4
Dấu thời gianĐơn vị ủng hộ
Số điện thoại người ủng hộ
Số tiền ủng hộHình thức ủng hộNơi nhận
5
516.649.000
6
18/10/2020 22:15:58Nguyen Thi Thanh Nga0906466***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
7
19/10/2020 0:36:09Công ty CONANDO0901122***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
8
19/10/2020 0:39:12Châu Thủy0905292***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
9
19/10/2020 0:40:29Nguyễn Lê Anh Tú0339684***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
10
19/10/2020 0:41:16Phan Gia Huan0858853***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
11
19/10/2020 0:42:02Nguyen Thuy Dung0978889***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
12
19/10/2020 0:42:46NGUYEN NGOC HOA0906099***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
13
19/10/2020 0:45:13MTQ ẩn danh250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
14
19/10/2020 0:45:55Thuy Nhu Ngoc0935620***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
15
19/10/2020 6:34:02Dang Van Phuc0856712***5.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
16
19/10/2020 6:34:47MTQ An danh100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
17
19/10/2020 6:35:37Tan Luong0913334***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
18
19/10/2020 6:37:35Lan Bui-JCI Viet Nam0901601***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
19
19/10/2020 8:48:53Ho Van Thinh034982***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
20
19/10/2020 8:49:46NVP Tuan Anh0982368***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
21
19/10/2020 8:51:03Hoang Duc Hung0905777***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
22
19/10/2020 9:02:05MTQ An Danh200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
23
19/10/2020 9:03:00Truong Minh Tri0935017***100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
24
19/10/2020 9:03:44Le Thi Thu Thuy0934403***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
25
19/10/2020 9:05:22Nguyen Dinh Vu0981283***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
26
19/10/2020 9:06:01Trinh Thu Cuc1.200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
27
19/10/2020 9:08:46Chau My Ngoc0981689***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
28
19/10/2020 9:10:13Tap the Xoai Chu Chin0916174***5.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
29
19/10/2020 9:11:52C.Minh SV Thay Kien0981689***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
30
19/10/2020 9:13:43K. Nguyen Thi Thanh0905007***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
31
19/10/2020 9:16:25Hoang Thi My Linh0969157***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
32
19/10/2020 10:18:00Nguyen Van Tuong0961395***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
33
19/10/2020 10:18:45Le0935766***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
34
19/10/2020 10:19:29Le Van Duy0915395***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
35
19/10/2020 10:20:27MTQ an danh200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
36
19/10/2020 10:21:56Nguyen Dinh Tam200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
37
19/10/2020 10:22:20Co Bich100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
38
19/10/2020 10:22:52MTQ an danh100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
39
19/10/2020 10:23:25Hong Thang0936994***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
40
19/10/2020 11:09:53Dang An ESG HO500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
41
19/10/2020 11:10:43MTQ An Danh200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
42
19/10/2020 11:11:27Tinh dau Sentamia0931866***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
43
19/10/2020 11:12:36Le Thi Bich Tram 20 phan qua+ Linh 10 phan qua7.500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
44
19/10/2020 11:14:32Ho Ngoc Lan Anh0378737***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
45
19/10/2020 11:15:31LPP Dinh Jci Da nang0935845***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
46
19/10/2020 11:17:00MTQ an danh300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
47
19/10/2020 11:18:35Khiem0898651***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
48
19/10/2020 11:19:22Vu Viet Hung0989664***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
49
19/10/2020 11:20:07Ngo Thi Huyen Tran0905954***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
50
19/10/2020 11:22:16Le Van Thanh100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
51
19/10/2020 11:26:55MTQ an danh200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
52
19/10/2020 11:40:00Han Thanh0973339***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
53
19/10/2020 13:03:00Kym300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
54
19/10/2020 13:04:24Le Thi Thu Hang0948265***100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
55
19/10/2020 13:05:04Doan Quang Buu0934191***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
56
19/10/2020 13:06:10Le Thi Ngan0949529***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
57
19/10/2020 13:40:47Tran Van Duy Phuoc0768585***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
58
19/10/2020 13:41:57Ngo Nga0903142***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
59
19/10/2020 13:42:56Tran Phuoc Anh Minh0993055***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
60
19/10/2020 13:43:50To Huu Chuong0385648***100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
61
19/10/2020 13:44:37Nguyen Thi Tinh0985197***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
62
19/10/2020 13:45:29Tran Hoang Khoi Nguyen0935945***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
63
19/10/2020 13:46:19Tran Tan Thong0337142***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
64
19/10/2020 13:47:10Vo Thi Quynh Tram0984858***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
65
19/10/2020 13:48:03Le Vu Khanh Trang0905689***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
66
19/10/2020 13:48:55Mai Anh0982511***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
67
19/10/2020 13:49:33MTQ an danh2.500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
68
19/10/2020 13:50:19Kieu ESG1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
69
19/10/2020 13:51:10Vu Tuyen0905690***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
70
19/10/2020 13:51:50Mai Thanh An0931959***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
71
19/10/2020 20:21:44Nguyen Quang Hieu0901026***250.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
72
19/10/2020 20:22:31Ngo Van Viet0932144***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
73
19/10/2020 20:23:51Chip Trinh500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
74
19/10/2020 20:26:09Cong ty ADPBRAND0914413***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
75
19/10/2020 20:26:57Duong Thanh Truc0772515***500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
76
19/10/2020 20:27:30MTQ an danh500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
77
19/10/2020 20:28:50Tran Thi Thu Thuy & Tran Thi Thu Van0911937***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
78
19/10/2020 20:30:36NIPP Ngoc Diem1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
79
19/10/2020 20:31:26Le Thanh Tan0936843***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
80
19/10/2020 20:33:13Doan Van Anh0901983***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
81
19/10/2020 20:38:56Nguyen Thai Binh0905456***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
82
19/10/2020 20:42:38Le Vinh Long0393070***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
83
19/10/2020 20:43:48Vu Thi Thuy Linh V.I.S0934016***50.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
84
20/10/2020 15:36:24Ho Vu Bac phuong0909078***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
85
20/10/2020 15:37:04MTQ an danh0853360***100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
86
20/10/2020 15:37:33Duong Mai Ly200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
87
20/10/2020 15:38:02Jiri Suchan2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
88
20/10/2020 15:39:15NP Luong0983257***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
89
21/10/2020 9:15:20Gia dinh nha Tho1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
90
21/10/2020 9:17:09MTQ an danh100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
91
21/10/2020 9:18:09Nguyen Bao Hoa0396171***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
92
21/10/2020 9:20:04NguyenDung CEO15K1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
93
21/10/2020 9:24:10NguyenHuuDat935401343500.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
94
21/10/2020 9:28:12To Oanh, Kim Lien0359143***300.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
95
21/10/2020 9:29:00Nguyen Thi Nhung0372451***2.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
96
21/10/2020 9:30:34Yen Hang 0868004***200.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
97
21/10/2020 9:31:24 Phong1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
98
21/10/2020 9:32:06NGUYEN HUU PHU 0367965***100.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
99
21/10/2020 9:33:10AE khoi Vhxh phuong HoaPhat0903521***600.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN
100
21/10/2020 9:34:11Oanh, Loi - Cty CP TT Sen0975063***1.000.000Chuyển khoảnTài khoản JCI VN