รายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ต
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบรายงาน การมีอินเตอร์ประจำตำบล ตามนโยบาย ศูนย์ดิจิททัลชุมชน
2
อำเภอตำบลที่ตั้ง ของ กศน.ตำบลการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ไร้สายเครือข่ายของอินเตอร์เน็ตที่ใช้การติดตั้งอินเตอรเน็ตใช้งานได้หรือไม่
3
มีไม่มีTOTCAT
ใช้งานได้ปกติ
ไช้ไม่ได้ (เพราะอะไร) สำคัญ
4
สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
115 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้ไม่ได้เพราะ สายขาด,หนูกัด,ย้ายเครื่อง,ฟ้าผ่า***ตัวอย่าง***
5
พระนครศรีอยุธยา
ตำบลกะมัง
อาคาร SML หมู่ 11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
6
ตำบลคลองตะเคียน
หมู่ 12 ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
สายขาด
7
ตำบลไผ่ลิง
อาคารวัดพระญาติฯ 15 หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
8
ตำบลเกาะเรียน
หมู่ 1 ตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
9
ตำบลหัวรอ
วัดเสนาสนาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
10
ตำบลหันตรา
100 หมู่ 2 ตำบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
11
ตำบลหอรัตนไชย
วััดรัตนชัย หมู่1 ตำบลหอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
12
ตำบลสำเภาล่ม
ม.2 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
13
ตำบลสวนพริก
ถ.2003 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
14
ตำบลวัดตูม
หมู่5 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
15
ตำบลลุมพลี
ม.6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
16
ตำบลภูเขาทอง
73/1 ม.๒ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ใช้ไม่ได้เพราะอบต.รื้อสายเน็ต ต้องติดตั้งใหม่
17
ตำบลปากกราน
ม.8 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
18
ตำบลบ้านป้อม
หมู่ 6 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
19
ตำบลท่าวาสุกรี
อาคาร SML ม.5 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
20
ตำบลคลองสวนพลู
อาคาร อบต.คลองสวนพลู(เก่า) หมูู่่ 1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
21
ตำบลคลองสระบัว
ม.2 ต.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
22
ตำบลประตูชัย
หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
23
ตำบลบ้านใหม่
ม. 4 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
24
ตำบลบ้านเกาะ
อาคารชุมชนบ้านเกาะ หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ไม่ทราบสาเหตุ แต่ที่แน่ๆ มันใช้ไม่ได้และแจ้งเจ้าหน้าที่ไปหลายเดือนแล้ว
25
ตำบลบ้านรุน
อาคารสภาตำบล(เก่า) หมู่ 3 ตำบลบ้านรุน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
26
บางปะอิน
ตำบลขนอนหลวง
ม2 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
27
28
ตำบลคลองจิก
ม.3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
29
ตำบลคุ้งลาน
หมู่ 3 ต.คุ้งลาน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
30
ตำบลตลาดเกรียบ
ม.5 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน อยุธยา
31
ตำบลตลิ่งชัน
ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน อยุธยา
32
บลบางกระสั้น
หมู่ 2 ตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
33
ตำบลบางประแดง
ม.7 ต.บางประแดง อ.บางประแดง จ.อยุธยา
34
ตำบลบ้านกรด
หมู่.11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
35
ตำบลบ้านพลับ
หมุู่ 5 ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัญญาณใช้ไม่ได้
36
ตำบลบ้านสร้าง
หมุู่ที่ 8 ตำบลบ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
37
ตำบลบ้านหว้า
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160สัญญาณใช้ไม่ได้
38
ตำบลบ้านเลน
หมู่ 7 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
39
ตำบลบ้านแป้ง
ม.2 ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
40
ตำบลบ้านโพ
หมู่ 1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
41
ตำบลวัดยม
ม.1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน อยุธยา
42
ตำบลสามเรือน
ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน อยุธยา
43
ตำบลเกาะเกิด
ม.4 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
44
ตำบลเชียงรากน้อย
หมู่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัญญาณใช้ไม่ได้
45
บางบาล
ตำบลกบเจา
หมู่ 7 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
46
ตำบลทางช้าง
หมู่ 3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
47
ตำบลน้ำเต้า
หมู่ 3 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
48
ตำบลบางชะนี
หมู่ 2 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
49
ตำบลบางบาล
หมู่ที่ 2 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จัวหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
50
ตำบลบางหลวง
อาคาร รร.ประชากรรังสฤษฏ์ หมู่ที่่ 2 ตำบลบางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัญญาณอินเตอร์ใช้ไม่ได้
51
ตำบลบางหลวงโดด
หมู่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
52
ตำบลบางหัก
สัญญาณใช้ไม่ได้
53
ตำบลบ้านกุ่ม
หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
เฉพาะที่ใช้ไม่ได้ สัญญาณ CAT เต็มแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้
54
ตำบลบ้านคลัง
หมู่ 4 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
55
ตำบลพระขาว
หมู่ 2 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 132580
สัญญาณใช้ไม่ได้ แจ้งซ่อมแล้วแต่ยังไม่มาซ่อม
56
ตำบลมหาพราหมณ์
หมู่ 10 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
สััญญาณใช้ไม่ได้
57
ตำบลวัดตะกู
หมู่7 ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
58
ตำบลวัดยม
หมู่ 2 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
59
ตำบลสะพานไทย
หมู่ 1 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
60
ตำบลไทรน้อย
ศาลาSML หมู่ 6  ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๕๐
61
อำเภอผักไห่ตำบลกุฎี
กศน.ตำบลกุฎี หมู่4 ต.กุฎี อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
62
ตำบลจักราช
สภ.จักราช(หลังเก่า) หมู่ 6 ต. จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุยา 13280
63
ตำบลดอนลาน
อาคารศูนย์เด็กเล็กหลังเก่า หมู่ 3 ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ใช้ไม่ได้ มีสัญญาณ แต่ไม่สามารถอัฟโหลดได้
64
ตำบลตาลาน
อาคารสภาตำบลตาลาน(เก่า) หมู่ 5 ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
65
ตำบลท่าดินแดง
รพ.สต.ท่าดินแดง หมู่6 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
66
ตำบลนาคู
อาคาร อบต.นาคู(เก่า) หมู่ 5 ต.นาคู อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13280
ใช้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณเข้ากล่อง
67
ตำบลบ้านแค
ห้องเรียน ร.ร.วัดบ้านแค ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
68
ตำบลบ้านใหญ่
อาคารสภาตำบลบ้านใหญ่(เก่า) หมู่ 3 ต.บ้านใหญ่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
69
ตำบลผักไห่
อาคารหลวงพ่อเชิญ หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
70
ตำบลลาดชิด
ศูนย์สุขภาพหมู่ที่ 6 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
ใช้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณเข้ากล่อง
ใช้ได้ปกติแล้ว เพราะซ่อมแล้ว
71
ตำบลลาดน้ำเค็ม
อาคารศาลาหมู่ที่ 6 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
72
ตำบลลำตะเคียน
รพสต.ลำตะเคียน หมู่ที่ 3 ต.ลำตะเคียน อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
73
ตำบลหนองน้ำใหญ่
รร.วัดลาดชะโด(ประกาศวิทยาคาร)หมู่ 3 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13280
74
ตำบลหน้าโคก
อาคาร รพสต.หน้าโคก หมู่ที่ 3 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
75
ตำบลอมฤต
อาคารสภาตำบลอฤต หมู่ที่ 8 ต.อมฤต อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
/
76
ตำบลโคกช้าง
อาคารอบจ. หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา 13120
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กลุ่ม PBB
กลุ่ม บ้านราชเรือหลวง
กลุ่มบ้านแพน
กลุ่ม พุทธรักษา